Význam slova "sáč" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • nedok. k 1 sácať -če -ču, socať -ia -ajú

 • šach1 -a mn. -ovia m. v min. titul panovníka v Perzii, v Iráne

  šach2 -u m.

  1. hra založená na premiestňovaní bielych a čiernych figúrok po šachovnici: hrať š.

  2. iba jedn. napadnutie kráľa v tejto hre: dať š.

  3. šachovnica so šachovými figúrkami: cestovný š.;
  rozložiť š.

  držať niekoho v š-u;

 • sacharid -u m. chem. sacharidy org. zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka, glycidy, cukry;

 • sacharidový príd.

 • sacharín -u m. syntetické sladidlo: sladiť, konzervovať s-om;

 • sacharínový príd.: s-é tabletky

 • sacharóza -y ž. chem. repný al. trstinový cukor;

 • sacharózový príd.

 • šachista -u m. hráč šachu;

 • šachistka -y -tiek ž.

 • šachor -a m. vodná úžitková rastlina s podlhovastými listami, bot. Cyperus;
  jej usušené listy a byľ: pokryť chalupu š-om;

 • šachorina -y -rín ž. šachorový porast

 • šachorový príd.

 • šachovito, šachovite prísl. na spôsob šachovnice: š. sa rozostaviť

 • šachovitý príd. šachovnicový: š. vzor;

 • šachovnica -e -níc ž. štvorcová plocha so 64 dvojfarebnými políčkami použ. pri šachovej hre: stolík so š-ou;
  figúrky na š-i i pren. osoby ovládané pri istej činnosti;

 • šachovnicový príd. podobný šachovnici: š-á zástava

 • šachový príd.: š. krúžok, turnaj, stolík, š-á hra

 • šachta -y šácht/šachiet ž.

  1. zvislá, hlboko pod povrch vyhĺbená jama: hĺbiť, vykopať š-u;
  ban. zvislá banská chodba

  2. hut. horná časť vys. pece

  3. stav. vymurovaný zvislý otvor: vetracia, čistiaca, odtoková, výťahová š.;

 • šachtový príd.: š-á pec, š-é čerpadlo

 • sací príd., vhodnejšie nasávací: s-ie potrubie, vhodnejšie nasávacie

 • sáčik -a, sáčok -čka m. subšt. vrecko, vrecúško; sáčikový, sáčkový príd. vreckový, vrecúškový

 • sáčko -a -čok s. zdrob.

 • sáčkovať nedok. subšt. vreckovať

 • šacovať nedok. hovor. odhadom určovať cenu, hodnotu niečoho, niekoho, odhadovať, oceňovať: š. majetok;
  š. spolupracovníkov

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV