Význam slova "zle" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 16 výsledkov (1 strana)

 • zle horšie prísl.

  1. k zlý, op. dobre: z. hrať, spať, počuť, konať;
  z. sa cítiť;
  z. hovoriť o niekom;
  chcieť niekomu z., z. s niekým zaobchádzať;
  z. poradiť niekomu;
  z. sa to skončilo;
  z. mi padne nejsť ta

  2. vetná prísl. vyj. nepriaznivý stav organizmu, nepriaznivú situáciu ap.: je, prišlo mu z. nevoľno;
  z. je s ním a) necíti sa dobre b) hrozí mu nepriazeň;
  je z. o chlieb núdza

  3. vyj. hodnotenie deja z hľadiska možnosti, ťažko: tebe je z. ráno vstávať

  (ne)mať niekomu niečo za z. (ne)zazlievať;
  expr. z.-nedobre veľmi zle;
  byť z. zapísaný u niekoho nemať dôveru;
  z. mu to padlo nebol tomu rád: z. mu to robí nepriaznivo účinkuje

 • zlenivieť -ie -ejú dok. stať sa lenivým: chlapec akosi z-l

 • zlepenec -nca m. zlepenina: z. vlasov;
  geol. usadená hornina stmelená z rozlič. zložiek, konglomerát

 • zlepenina -y -nín ž. niečo zlepené, zlepenec: z. snehu;

 • zlepiť dok.

  1. lepením spojiť: z. roztrhnutý obal, z. rozbitý krčah

  2. lepením vytvoriť: z. si model lietadla

  3. pejor. zle, povrchne, narýchlo urobiť, zlátať: z-ená stavba, z. obžalobu proti niekomu;

 • zlepšiť dok. urobiť lepším: z. výrobnú metódu, životné prostredie, zásobovanie;
  z. výkon, svetový rekord;

 • zlepšovací príd. určený na zlepšovanie: z. návrh, z-ie opatrenia

 • zlepšovák -a m. slang. zlepšovací návrh

 • nedok. zlepšovať

  // zlepšiť sa stať sa lepším: pomery sa z-li;
  počasie sa z-lo;

 • nedok. zlepšovať sa

 • zlepšovateľ -a mn. -ia m. kto podáva zlepšovacie návrhy (týkajúce sa spôsobu výroby, techniky, organizácie práce ap.);

 • zlepšovateľka -y -liek ž.;

 • zlepšovateľský príd.: z-é úsilie, hnutie;

 • zlepšovateľstvo -a s.

 • zletieť -í -ia dok.

  1. letom sa spustiť dolu, zlietnuť: vták z-l zo stromu, kohút z-l z plota

  2. expr. spadnúť (význ. 1): z. z koňa, čapica mu z-la z hlavy, z. do jamy

  3. expr. rýchlo zísť, zbehnúť: z. po schodoch do pivnice;

 • zletovať2 [-l-] dok. hovor. zospájkovať: z. plechy

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV