Význam slova "kade" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • kade zám. opyt. príslov.

  1. expr. i kadeže vyj. otázku zacielenú na smer a na miesto, ktorým prechádza dej, kadiaľ: k. pôjdeme?

  2. uvádza vzťaž. vetu miestnu, prívlastkovú al. predmetovú, kadiaľ: utekali, k. sa dalo;
  to je miesto, k. sme šli;
  uvidíme, k. zahnú;
  k. chodí, tade spieva

  3. v spoj. so slovesami mať, byť a neurčitkom, ktoré vyj. (ne)možnosť konať dej, kadiaľ: (ne)má k. prejsť;
  tu jesto k. chodiť

 • kade-tade zám. príslov. neurč. po neurčitých miestach: rozpŕchnuť sa k.

 • kadečo, kdečo zám. neurč. expr. vyj. mnohosť s odtienkom náhodnej rozličnosti, všeličo: dozvedel sa k., treba k. zariadiť

 • kadejaký, kdejaký zám. neurč. expr. všelijaký (význ. 1, 2): rozprávať k-é klebietky;
  pejor. k-í ľudia pochybní, zlí

 • kadekoľvek zám. neurč. príslov.

  1. vyj. ľubovoľnosť pri voľbe smeru, kadiaľkoľvek, hocikade: môžeš prejsť k.

  2. uvádza vzťaž. vetu s význ. miesta, kadiaľkoľvek: striehol za ním, k. sa pohol

 • kadekto, kdekto -koho zám. neurč. expr. hocikto, bárskto, všelikto (význ. 1, 2): pobalamutila k-ho;
  chodí ta k.

 • kadeľahšie prísl. expr. preč: všetci sa rozbehli k.

 • kadencia -ie ž.

  1. melodický obrat pred zakončením hud. skladby al. jej časti; koncový intonačný pokles v reči

  2. voj. rýchlosť paľby;

 • kadenčný príd.

 • kader -e obyč. mn. kaderež.

  1. poet. vlasy

  2. zastar. kučery

  káder -dra L -i obyč. mn. kádre -ov m. neživ.

  1. (najmä prv) skupina ľudí tvoriaca základ organizácie, celku: robotnícke k-e v priemysle;
  technické k-e závodu;
  reprezentačný k. športového družstva;
  vyradiť niekoho z k-a mužstva

  2. pejor. člen býv. komunistických štruktúr najmä vo vyšších funkciách: rozhodnutia straníckych k-ov;

 • kaderníčka -y -čok ž.;

 • kadernícky príd.: k. salón;

 • kaderníctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. kadernícky odbor

  2. kadernícka prevádzkareň

 • kaderník -a mn. -ci m. odborník na úpravu žen. účesov; holič: ísť ku k-ovi;

 • kadesi zám. príslov. neurč. neznámym smerom: prešiel k. popri potoku

 • kadet -a m.

  1. frekventant dôstojníckej školy, ašpirant na dôstojnícku hodnosť (v niekt. armádach)

  2. športovec vekovej kategórie mladších juniorov do 17 rokov;

 • kadetský príd.: k-á škola

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV