Význam slova "prv" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 42 výsledkov (1 strana)

 • prv

  I. prísl.

  1. pred určeným časom, včaššie, skôr, op. neskôr: dnes budem p. doma;
  príď čím p.

  2. kedysi, predtým, skôr: p. si o tom nehovoril;
  žijú lepšie ako p.

  3. najprv: p. chcem vypočuť jeho názor

  p.-neskôr raz (to bude) naisto;
  nevie, čo p. (do ruky) chytiťveľa roboty;
  kto p. príde, ten p. melie rýchlosť sa vypláca

  II. prv ako, prv než spoj. podraď. uvádza časovú vetu: p. ako odídeš, musíme sa pozhovárať;
  rozhodol sa, p. než sme si mysleli

 • prváča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec s. expr. prvák

 • prváčik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • prváčka -y -čok ž.;

 • prvácky príd.;

 • prvák -a mn. -ci m. žiak 1. triedy, 1. ročníka;

 • prvenstvo -a -tiev s.

  1. prvé miesto, najlepšie postavenie, primát: súťažiť o p., dosiahnuť p. vo futbale

  2. prvé miesto v časovom poradí, priorita: priznať niečomu p.

 • prvobytný príd. kniž. prvotný, pôvodný: p-á spoločnosť, p-é náboženstvo

 • prvočíslo -a -sel/-siel s. mat. číslo väčšie ako 1 deliteľné iba číslom 1 a samým sebou

 • prvodarca -u mn. -ovia m. kto po prvý raz daruje krv: získať nových p-ov

 • prvohorný príd.: p. útvar

 • prvohory -hôr ž. pomn. geol. obdobie a útvary nasledujúce po prahorách;

 • prvok1 -vku m.

  1. najjednoduchšia časť celku, zložka, súčiastka, element: stavebné p-y, architektonické p-y;
  mat. p. množiny

  2. chem. jednoduchá látka chemicky ďalej nerozložiteľná: jednomocný, dvojmocný p.;
  kovové p-y

  prvok2 -voka mn. N a A -voky m. zool. jednobunkový živočích, najnižší vývinový st. živočíchov

 • prvoligista -u m. šport. hráč mužstva hrajúceho v 1. lige: sústredenie p-ov

 • prvoligový príd. šport. vzťahujúci sa na prvú ligu: p-é mužstvo, p. hráč

 • prvomájový príd. vzťahujúci sa na Prvý máj: p. sprievod, prejav

 • prvopis -u m. originál (význ. 2): p. testamentu;
  vzácny starý p.

 • prvoplánový príd. kniž. stojaci na prvom pláne, na prvom mieste: p-á úroveň posudzovania projektu

 • prvopočiatok -tku m. kniž. úplný začiatok: p-y nového hnutia

 • prvoradý príd. popredný, významný; základný, hlavný: p-á povinnosť, úloha, p. cieľ

 • prvoročiak -a mn. -ci m. poslucháč, študent 1. ročníka (vys.) školy; v min. vojak zákl. voj. služby v 1. roku

 • prvorodenec -nca m. dieťa narodené ako prvé

 • prvorodený príd. narodený ako prvý: p. syn

 • prvosienka -y -nok ž. jarná rastlina so žltými kvetmi, bot. Primula

 • prvôstka -y -tok ž. samica domáceho zvieraťa majúca prvé mláďa

 • prvostupňový príd. kt. je na prvom stupni: práv. p. súd

 • prvotina -y -tín ž. prvé (lit.) dielo umelca: básnická, románová p., operná p.

 • prvotlač -e ž. tlač spred r. 1500

 • prvotnosť -i ž.

 • prvotný príd.

  1. kt. bol, je na začiatku, pôvodný, prvý: p-á spoločnosť;
  p-á príčina;
  p-á výroba

  2. základný, hlavný, primárny: p-á úloha, p. cieľ;
  p. znak;
  p. princíp;

 • prvotriedne prísl.;

 • prvotriednosť -i ž.

 • prvotriedny príd. zaradený do 1. (akostnej) triedy, výborný, vynikajúci, znamenitý: p. tovar;
  p. odborník;

 • prvovolič -a m. admin. kto po nadobudnutí práva voliť po prvý raz uplatňuje toto právo;

 • prvovolička -y -čiek ž.;

 • prvovoličský príd.: p. zoznam

 • prvovýroba -y ž. získavanie zákl. surovín z prír. zdrojov na priemyselné spracovanie: poľnohospodárska p., nerastná p.

 • prvovýrobca -u mn. -ovia m. kto sa zaoberá prvovýrobou: poľnohospodárski p-ia

 • prvovýrobok -bku m. výrobok získaný v prvovýrobe

 • prvý čísl. rad.

  1. k 1: p. deň, rad;
  byť na p-om mieste;
  p-á svetová vojna;
  p. diel slovníka;
  dnes je p-ého júna;
  Mojmír I. (P.);
  po p-é, po druhé (pri vypočítavaní);
  gram.: p. pád nominatív;
  p. stupeň pozitív;
  p-á (slovesná) osoba;
  hud.: p. hlas;
  hrať p-é husle i fraz. mať prvoradú úlohu;
  tech. p. rýchlostný stupeň;
  P. máj sviatok práce

  2. kt. stojí na čele niečoho; popredný, významný: p. tajomník vyslanectva, p. žiak v triede, p-é mužstvo v súťaži

  3. najdôležitejší, hlavný, prvoradý: p-á úloha, povinnosť

  4. kt. je na najvyššej úrovni, najlepší, vybraný: tovar p-ej kvality, vozeň p-ej triedy

  5. kt. bol v časovom slede najskôr, najskorší: p. dojem, p. sneh

  v p-om rade najprv;
  niečo je z p-ej vody povrchne urobené;
  (informácia) z p-ej ruky pôvodná;
  na p. pohľad a) ihneď b) podľa povrchného dojmu;
  byť p. do niečoho rád, horlivo niečo (u)robiť

 • prvýkrát, prvý raz neskl. čísl. rad. nás. príslov. k 1: včera som ho videl p.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: tif, lar, pk, i, mpr i, disable, a ãƒâ ãƒâ, wi, soho, mčr, er, zna, x50, x25, submit
Ekonomický slovník: ítat, pyt, hzi, rkm, ne2, kurã æ ã ã æ ã, soľ, vuk, ã apaã, pew, ffmws, ded, dto, ckv, clr
Slovník skratiek: pht, cbv, k58, vfy, xaf, v š, os, r ã ã, z, krã â, ãƒâ ãƒâ u, bk, otb, f65, dosã ã ã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV