Význam slova "poza" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 74 výsledkov (1 strana)

 • poza predl. s A vyj. smerovanie za niečím, niekým: prejsť p. záhradu, železnica vedie p. vrchy;
  hovor. expr.: dať, vylepiť niekomu (jednu) p. uši udrieť ho po tvári;
  p. bučky zákerne

  póza -y póz ž.

  1. držanie tela, postoj: tanečná, rečnícka p., zaujať p-u

  2. strojenosť, pretvárka: naučená p., odpovedať s p-ou

  robiť p-y predstierať

 • pozabíjať -a dok. distrib. k zabíjať: p. všetku hydinu;
  p. kolíky do zeme

 • pozabúdať -a dok. distrib. k zabúdať: p. mená spolužiakov

 • pozabudnúť -e -ú -dol dok. na chvíľu, na istý čas zabudnúť: p. na priateľa;
  p-la, že ...

  // pozabudnúť sa trocha sa zabudnúť: p-l sa a vyzradil to

 • pozachytávať sa -a dok. distrib. k zachytávať sa: šarkany sa p-li na drôtoch

 • pozadie -ia s.

  1. zadná časť priestoru (najďalej od pozorovateľa), op. popredie: dekorácia v p-í javiska, p. obrazu;
  anat. očné p.;
  ustúpiť do p-ia i pren. nevystupovať aktívne

  2. (neznáme) predpoklady, okolnosti javu, deja ap.: p. únosu, spoločenské p. hry

 • pozadný príd. (o obilí) menej hodnotný, podradný: p-é zrno

 • požadovačne prísl.;

 • požadovačnosť -i ž.

 • požadovačný príd. veľa požadujúci, náročný: p-é dieťa;

 • požadovať nedok. žiadať, vyžadovať: p. odmenu za prácu;
  p-jú od neho, aby nahradil škodu;
  zaplatiť p-nú sumu

 • pozadu prísl.

  1. na zadnom mieste, vzadu: ísť, ostávať p.;
  hodiny idú p. meškajú;
  byť s prácou p. meškať

  2. po uplynutí istej lehoty: vyplácať mzdu p.

 • pozadúšať -a dok. distrib. k zadúšať: p. mačky

 • pozahadzovať dok. distrib. k zahadzovať: p. staré veci

 • pozaháňať -a dok. distrib. k zaháňať: p. husi z obilia

 • pozahášať -a dok. distrib. k zahášať: p. všetky lampy

 • pozahýbať -a, pozahýnať -a, pozahybovať dok. distrib. k zahýbať, zahýnať, zahybovať: p. rukávy, okraje plechu

 • pozajímať -a dok. distrib. k zajímať: p. nepriateľov

 • pozajtra prísl. v deň, kt. nasleduje po zajtrajšku: prídem p., p. je sobota

 • pozajtrajší príd. kt. bude pozajtra: p. deň, p. sviatok

 • pozajtrajšok -ška m. pozajtrajší deň: odložiť cestu na p.

 • pozakáľať -a dok. distrib. k zakáľať: p. všetky bravy

 • pozakladať dok. distrib. k zakladať: p. spisy do regálov

 • pozakrúcať -a dok. distrib. k zakrúcať: p. si nohy do deky, p. chorých do perín

 • pozakrývať -a dok. distrib. k zakrývať: p. spiace deti, p. ruže na zimu

 • pozaliepať -a, pozalepovať dok. distrib. k zaliepať, zalepovať: p. obálky

 • pozalievať -a dok. distrib. k zalievať: p. kvety na balkóne

 • pozaliezať -a dok. distrib. k zaliezať: líšky p-li do dier

 • požalovať sa dok. posťažovať sa, vyžalovať sa: (ne)mať sa komu p.;
  p-la sa matke na muža

 • požaluje bud. k žalovať

 • pozametať dok. zamiesť: p. smeti;
  p. kuchyňu

 • pozamieňať -a dok. distrib. k zamieňať: p-li si kabáty

 • pozamŕzať -a dok. distrib. k zamŕzať: potoky, rybníky p-li

 • pozamykať -á, pozamkýnať -a dok. distrib. k zamykať, zamkýnať: p. izby

 • pozanášať -a dok. distrib. k zanášať: p. topánky do opravovne;
  rieka p-la polia bahnom

 • pozanechávať -a dok. distrib. k zanechávať: nepriatelia za sebou p-li veľa mŕtvych

 • pozapaľovať dok. distrib. k zapaľovať: p. svetlá, p-li si cigarety

 • pozápalový príd. lek. nasledujúci po zápale: p-é zmeny v organizme

 • pozapchávať -a dok. distrib. k zapchávať: p. diery v plote

 • pozapichávať -a, pozapichovať dok. distrib. k zapichávať, zapichovať: p. kolíky do zeme

 • pozapínať -a dok. distrib. k zapínať: p. si kabát, p. gombíky;
  p. reflektory

 • pozapisovať dok. distrib. k zapisovať: p. si mená svedkov, p. výdavky

 • pozapletať dok. distrib. k zapletať: p. dievčencom vlasy

 • pozapĺňať -a dok. distrib. k zapĺňať: p. škatuľky skrutkami

  // pozapĺňať sa: sedadlá sa p-li

 • pozarastať dok. distrib. k zarastať: skaly p-li machom

 • pozarovnávať -a dok. distrib. k zarovnávať: p. okraje dosky

 • požartovať, požartovať si dok. zažartovať si: p. (si) s dievčencami

 • pozašívať -a dok. distrib. k zašívať: p. roztrhané šaty

 • pozaspávať -a dok. distrib. k zaspávať: všetci v dome p-li

 • pozastaviť dok. admin. úradne zastaviť: p. výplatu mzdy;

 • pozastaviť sa dok. zastaviť sa (význ. 3): p. sa nad výškou účtu;
  p. sa pri probléme;

 • nedok. pozastavovať1

  pozastavovať2 dok. distrib. k zastavovať: p. známych na ulici

  // pozastavovať sa: všetky autá sa p-li

 • nedok. pozastavovať sa1

 • pozastierať -a dok. distrib. k zastierať: p. obloky

 • pozasýpať -a dok. distrib. k zasýpať: p. jamy

 • požať -žne -žnú dok. pokosiť (význ. 1, 2): p. obilie;
  p. lúku

 • pozaťahovať dok. distrib. k zaťahovať: p. záclony

 • pozatierať -a dok. distrib. k zatierať: p. škáry v stene, p. nápisy na múroch

 • pozatínať -a dok. distrib. k zatínať: p. sekery do klady;
  p. päste

 • pozatláčať -a dok. distrib. k zatláčať: p. vypínače

 • pozatĺkať -a dok. distrib. k zatĺkať: p. koly do zeme

 • pozatvárať -a dok. distrib. k zatvárať: p. okná, dvere;
  p. dobytok;
  demonštrantov p-li

 • pozatýkať -a dok. distrib. k zatýkať: revolucionárov p-li

 • pozauna -y -záun ž. plechový dychový hud. nástroj s predĺženou trubicou a slávnostným zvukom;

 • pozaunista -u m. kto hrá na pozaune;

 • pozaunistka -y -tiek ž.

 • pozaunový príd.: p. zvuk

 • pozavádzať -a dok. distrib. k zavádzať: p. plyn do všetkých domov

 • pozaväzovať dok. distrib. k zaväzovať: p. deťom topánky

 • pozavesovať dok. distrib. k zavesovať: p. kabáty

 • pozavierať -a dok. distrib. k zavierať: p. obloky;
  obchody sú už p-né;
  p. sliepky na noc;
  p. výtržníkov

 • pozažíhať -a dok. distrib. k zažíhať: p. lampy

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV