Význam slova "tento" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 3 výsledkov (1 strana)

 • tento, táto, toto G m. a s. tohto ž. tejto mn. m. živ. títo, neživ. ž. a s. tieto zám. ukaz.

  1. ukazuje na osobu, vec v blízkosti hovoriaceho; v dvojici t. – ten, t. – tamten ukazuje al. odkazuje na bližšiu z dvoch osôb, vecí, príp. vyj. ich odlišnosť: spýtajme sa týchto ľudí, toto jablko je kyslé;
  neber si tamtie šaty, daj si tieto nové;
  napokon odmenili obidvoch, tohto za prácu, tamtoho za hrdinstvo;
  v dôraze zosilnené zámenami tu, tuto: viac obchodov niet, iba t. tu

  2. ukazuje na čas, kt. práve prebieha: o tomto čase už býva tma, tohto roku končí (štúdiá)

  3. expr. vyj. kladné al. zápor. citové hodnotenie: títo mladí, len samý žart a smiech

  4. iba toto súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje na osoby, veci, javy v blízkosti podávateľa: t. sú moji hostia, čie sú t. veci? t. je ťažký prípad

  5. hovor. toto, tento vyj. rozpaky hovoriaceho, onô: keby ste dačo ... toto ... potrebovali ...

  (obstarať) toto a hento jedno-druhé, to i ono;
  expr. ale toto! no toto! výrazy prekvapenia;
  t. svet pozemský život, op. druhý, onen

 • tentoraz prísl. v tomto prípade, teraz: t. ti to ešte odpustím;
  t. mu to neprejde

 • tentovať sa nedok. niž. hovor. sloveso s neurč. význ., ondiať sa, ondieť sa: čo sa t-ješ? net-j sa!

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV