Význam slova "strana" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdený 1 výsledok (1 strana)

 • strana -y strán ž.

  1. priestor, oblasť, plocha ležiaca naľavo al. napravo od niečoho, bok: ľavá s. rieky, pravá s. pľúc;
  prejsť na druhú s-u ulice

  2. plocha nejakého predmetu: lícová, rubová s. (látky);
  spodná, vrchná s.;
  predná s. domu

  3. plocha listu v knihe, časopise ap., stránka: úvodník na prvej s-e

  4. čiara, úsečka ohraničujúca nejakú plochu: s-y trojuholníka

  5. priestor ležiaci v istom smere; smer: rozpŕchli sa na všetky s-y;
  štyri svetové s-y

  6. rodová, príbuzenská vetva: starý otec z matkinej s-y

  7. kto sa zúčastňuje na (dvojstrannom) rokovaní, súdnom konaní ap., stránka: obidve s-y sa dohodli;
  práv. zmluvná s., žalovaná s.

  8. jednotlivec, skupina vo vzťahu k inému jednotlivcovi, skupine (obyč. s odlišným postojom): zhromaždenie sa rozdelilo na dve s-y;
  právo je na našej s-e

  9. polit. organizácia vystupujúca za záujmy istej spoloč. skupiny: sociálnodemokratická s., Slovenská národná s.;
  politické s-y, s-y vládnej koalície, opozičné s-y;
  člen s-y, byť v s-e

  stáť, byť na s-e niekoho podporovať ho, zastávať sa ho;
  chytiť, držať niekomu s-u prejaviť, prejavovať súhlas s ním;
  prejsť, prebehnúť na druhú s-u (vo vojne) k protivníkovi;
  ísť na (malú, veľkú) s-u vykonávať teles. potrebu;
  z mojej, našej s-y čo sa mňa, nás týka;
  (to je) → druhá s. mince;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: header, at at, mt, šap, tar, a ã æ ã, just, bin, r, cm, ccd, tr ã â, cgi, to??, ico
Ekonomický slovník: zyz, sbm, sao, kiã, ã siã, opl, pab, dokã, unep, ori, ob6, abef, acd, tkg, ztr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV