Význam slova "medzi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 24 výsledkov (1 strana)

 • medzi predl.

  A. s I vyj.

  1. miesto, priestor uprostred dvoch al. viacerých predmetov, strán: držať m. prstami, sedieť m. priateľmi;
  m. Tatrami a Dunajom;
  dolina m. kopcami

  2. výskyt, jestvovanie v rámci niečoho, v spoločenstve niekoho, prináležitosť: byť m. prvými, m. najlepšími, pôsobiť m. ľudom, vyrastať m. dospelými

  3. vzájomný vzťah dvoch al. viacerých stránok: družba m. Bratislavou a Ľubľanou;
  súťaženie m. pracovnými kolektívmi;
  zápasiť m. sebou

  4. časové al. číselné hranice, od – do: porada bude m. 10. a 15. májom;
  cena m. 8 až 10 korunami za kus

  5. väzbu pri slovesách: preberať si m. mládencami, rozlišovať m. dobrým a zlým

  žiť m. štyrmi stenami samotársky;
  (povedať si) m. štyrmi očami bez svedkov;
  čítať m. riadkami;
  nech to zostane m. nami nevyzradené

  B. s A vyj.

  1. smerovanie doprostred, pomedzi niekoho, niečo: postaviť sa m. dvere, m. sokov, zaštiknúť ucho m. prsty

  2. začlenenie (sa) do istého rámca, spoločenstva ap.: nerátal ho m. mužov;
  paradajky patria m. zeleninu

  3. časové hranice: naplánovať robotu m. sviatky

  4. väzbu pri slovesách: rozdať letáky m. prítomných, zamiešať sa m. deti

  povedať niečo m. zuby neochotne;
  chodiť m. ľudí žiť spoločensky

 • medzičas -u m. šport. čas na istom úseku pretekov

 • medzičasom prísl. v priebehu istého času, medzitým, zatiaľ: m. sa zmenil, m. sa hmla stratila

 • medzička -y -čiek ž. zdrob. k 1

 • medzierka -y -rok ž. zdrob.

 • medzihra -y -hier ž. intermezzo: symfonická m.;
  divadelná m.

 • medziiným prísl. okrem iného, popri inom

 • medzikontinentálny príd.: m-a raketa s doletom nad 10 000 km, interkontinentálna

 • medziľudský príd. kt. je medzi ľuďmi: m-é vzťahy

 • medzimesto -a s. hovor.

  1. medzimestská telefónna ústredňa

  2. medzimestský hovor: máte m.

 • medzimestský príd. kt. je medzi (viacerými) mestami: m-á súťaž;
  m-á linka

 • medzinárodne prísl.

 • medzinárodný príd.

  1. kt. je, uplatňuje sa medzi národmi, štátmi, internacionálny: m-é vzťahy, m-á situácia;
  v m-om rozsahu

  2. na kt. sa zúčastňuje viacero národov; spoločný viacerým národom, štátom, internacionálny: m. kongres, turnaj;
  m. rýchlik;

 • medziplanetárny príd. kt. je, prebieha medzi planétami: m. priestor, let

 • medziposchodie -ia s.

  1. priestor medzi poschodiami, polposchodie

  2. mezanín

 • medzipristátie -ia s. pristátie medzi východiskom a cieľom cesty (v let. doprave): letieť bez m-ia

 • medzištátny príd. kt. je, uskutočňuje sa medzi dvoma al. viacerými štátmi: m-a dohoda, m. zápas

 • medzititulok -lku m.

  1. film. pís. text medzi jednotlivými sekvenciami (nemého) filmu

  2. obyč. mn. publ. redakčné titulky rozdeľujúce dlhšie úseky textu v novinách

 • medzitriedny príd. kt. je medzi škol. al. spoloč. triedami: m-a súťaž;
  m-e vzťahy

 • medzitým prísl. za ten čas, zatiaľ, medzičasom: bol preč a nevedel, čo sa m. stalo

 • medzitým čo spoj. podraď. uvádza časovú vetu, kým, zatiaľ čo: m. čo čítal, obed sa uvaril

 • medziúver -u m. fin. čiastkový úver al. záloha poskytovaná na tento úver pri splnení určených podmienok

 • medzivládny príd. kt. je, kt. sa uskutočňuje, platí medzi dvoma al. viacerými vládami: m. dohovor

 • medzivojnový príd. kt. je medzi 2 vojnami (najmä medzi 1. a 2. svet. vojnou): m-é obdobie, m-á literatúra

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV