Význam slova "hr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 301 výsledkov (3 strán)

 • hŕ, hŕŕ, hr-hr cit. napodobňuje zvuk padajúcich drobných predmetov: h., sypú sa kamene

  on je taký h. do všetkého reaguje prenáhlene, neuvážene

 • hra -y hier ž.

  1. činnosť na zábavu, hranie sa: detská, spoločenská, hazardná h., h. na schovávačku;
  h. v karty;
  (zachovávať) pravidlá h-y i pren. (rešpektovať) dohodnutý postup;

  2. šport. stretnutie a činnosť pri ňom: loptové h-y, obranná h., začať h-u;
  postavenie mimo h-y ofsajd

  3. iba mn. hry súbor šport. súťaží: olympijské h-y

  4. dram. lit. útvar: divadelná, rozhlasová, veršovaná h.

  5. herecký prejav, výkon: majstrovská, slabá h.

  6. hranie na hud. nástroji: h. na klavíri, na base

  7. živý, meniaci sa pohyb; zaujímavý jav: h. svetla a tieňov, h. svalov;
  h. prírody

  8. konanie, počínanie si; pôsobenie: nebezpečná, špinavá h.

  h. náhody, osudu náhodné, nepredvídané okolnosti v živote;
  hrať vysokú h-u;
  hrať dvojakú h-u;
  niečo je v h-e o niečo ide;
  h. s ohňom hazardné počínanie;

 • hrab -a m. listnatý strom s tmavosivou kôrou, bot. Carpinus;

 • hrabáč -a m. kto hrabe (hrabľami);

 • hrabačka -y -čiek ž. hovor.

  1. hrabanie sena; čas hrabania

  2. stroj na hrabanie

  hrabáčka -y -čok ž.: h-y sena

 • hrabať -e -ú nedok.

  1. zhŕňať al. rozhŕňať (hrabľami ap.): h. seno, lístie

  2. hrabľami zbavovať niečoho na povrchu: h. lúku

  3. hrabľami upravovať povrch niečoho: h. cestičky

  4. (o niekt. zvieratách) rozrývať zem, obyč. nohami: kone h-ú zem (kopytami);
  sliepky h-ú na dvore

  5. i hrabať sa prehŕňať sa (a hľadať) v niečom, prehľadávať, kut(r)ať (sa): h. (sa) v priečinku, v kufri, deti (sa) h-ú v piesku

  6. pejor. zhromažďovať, zhŕňať, zhrabúvať (peniaze, majetok): h. zlato;
  všetko h-e pre seba

  ani → kura darmo neh-e;
  každá → kura k sebe h-e;
  každé → hrable k sebe h-ú;

 • hrabavý príd. ktorého schopnosťou je hrabanie: h-é vtáky, h-á hydina

 • hrabina -y ž.

  1. hromad. hrabový porast

  2. hrabové drevo

 • hrabivec -vca m. pejor. hrabivý človek, chamtivec, lakomec

 • hrabivo prísl.;

 • hrabivosť -i ž.

 • hrabivý príd. pejor. chamtivý, ziskuchtivý, lakomý: h. človek;

 • hrabkať nedok. expr. hrabať (význ. 1 – 5)

 • hrable -bieľ/-blí ž. pomn. ručné náradie na hrabanie: drevené h.

  každé h. k sebe hrabú ľuďom ide predovšetkým o vlastný prospech;

 • hrabličky -čiek ž. pomn. zdrob.

 • hrablisko -a -lísk s. rúčka hrabieľ

 • dok. hrabnúť -e -ú -bol

  1. pri hrabaní hrabľami urobiť 1 pohyb

  2. pri hrabaní nohou urobiť 1 pohyb: kôň h-l kopytom

  3. expr. prudko siahnuť: h. do police, za knihou;
  h. si do vlasov

  // hrabať sa nedok. expr. s námahou ísť, liezť, terigať sa: h. sa von dverami;
  h. sa na voz;

  iron. kde, kam sa h-š? čo si trúfaš?

 • hraboš -a mn. N a A -e m. malý hlodavec podobný myši, zool. Microtus;

 • hrabový príd.: h-é drevo

 • hráč -a m.

  1. účastník nejakej hry: hazardný, falošný h., h. na ihrisku

  2. hudobník hrajúci na hud. nástroji: h-i orchestra;

 • hrach -u m.

  1. úžitková rastlina pestovaná pre semená v strukoch, bot. Pisum

  2. jej plody (semená): suchý, lúpaný h.;
  jedlo z nich

  slzy ako h-y veľké;
  hádzať, sypať h. na stenu márne hovoriť, napomínať;
  akoby h. na stenu hádzal, sypal všetko dohováranie je márne;
  (je) všade, kde sa tri h-y (v hrnci) varia do všetkého sa zamieša;

 • hrachor -a m. lúčna al. záhradná popínavá rastlina s voňavým hroznovitým kvetenstvom, bot. Lathyrus

 • hrachovina -y ž. hrachová vňať

 • hrachovisko -a -vísk s. pole, hriadka, na kt. je zasiaty hrach

 • hrachový príd.: h-á polievka, kaša;

 • hrací príd.

  1. určený na hranie: h-ie karty, h-ia plocha

  2. hrajúci (význ. 3): h-ie hodiny, h. automat

 • hračička -y -čiek ž. zdrob. k 1

 • hračka -y -čiek ž.

  1. predmet na hranie: detské h-y, drevené h-y

  2. expr. ľahko uskutočniteľná vec, maličkosť: to nie je h., to je pre mňa h.

  byť h-ou v rukách niekoho byť bezmocným;

  hráčka -y -čok ž.;

 • hračkáriť, hračkárčiť -i nedok. pejor. samoúčelne sa pohrávať s niečím: h-enie so slovami

 • hračkársky príd.: h. priemysel

 • hračkárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. výr. hračiek: ľudové h.

  2. predajňa hračiek

  3. iba jedn. pejor. hračkár(č)enie: literátske h.;

 • hráčsky príd. i prísl.: h-a vášeň;
  h. vyspelý

 • hrad -u m. veľké feud. opevnené sídlo: Spišský h., zrúcaniny h-u;
  Bratislavský h.;
  h. Červený Kameň, h. Krásna Hôrka;

 • hrada1 -y hrád ž. okresaný hranatý kmeň, obyč. v povalovej konštrukcii domu;

  hrada2 -y hrád ž. vymedzená časť obrobenej pôdy (obyč. s 1 druhom rastlín), záhon: kvetinová h.;
  teplá h. parenisko;

 • hradba -y obyč. pomn. hradby -dieb ž. opevnenie (pevnosti ap.): mestské h-y;

 • hradbový príd.: h. systém, h-á veža

 • hradisko -a -dísk, zastaráv. hradište -a -díšť s. miesto, kde stál hrad; staré sídlisko okolo hradu: slovanské h.;

 • hradiskový, zastaráv. hradištný príd.: archeol. h-á kultúra

 • hradiť1 nedok. platiť trovy, uhrádzať, uhradzovať: h. náklady, škodu

  hradiť2 nedok. zahrádzať: h-enie bystrín

 • hradlár -a m. žel. pracovník obsluhujúci hradlo;

 • hradlárka -y -rok ž.

 • hradlo -a -diel s. žel. zariadenie na zabezpečovanie istého úseku trate;

 • hradlový príd.

 • hradný príd.: h. pán, h-é nádvorie;

 • hrádok -dku m. zdrob.

 • hradovať nedok. (o hydine, vtákoch) nocovať, sedieť na hradách, bidlách, konároch ap.

 • hradový príd.: h-á povala

 • hradská -ej ž. zastaráv. štátna cesta

 • hrádza -e ž.

  1. stavba, násyp na zadržanie vody: ochranná h., voda pretrhla h-u;

  2. priekopa: padnúť do h-e

 • hrana -y hrán ž. miesto styku 2 plôch predmetu, ostrý okraj predmetu: h. stola, kocky, ostré h-y skál;

 • hranatieť -ie -ejú nedok. stávať sa hranatejším, hranatým

 • hranato prísl.;

 • hranatosť -i ž.

 • hranatý príd.

  1. majúci hrany, op. oblý: h-é kamene;
  h. stôl, h-é zátvorky;

  2. nešikovný, neuhladený, ťarbavý: h-é pohyby;

 • hranica -e -níc ž.

  1. i pomn. hranice čiara oddeľujúca isté administratívne celky, územia: štátna h., h-e kraja, prekročiť h-e, zatvorené h-e;
  odísť za h-e do cudziny (obyč. vysťahovať sa);
  zelená h.

  2. rozhranie medzi javmi, oblasťami ap., predel: národnostná, veková h., h. medzi životom a smrťou

  3. naukladaná hromada dreva na zapálenie, vatra: zapáliť h-u;
  upáliť niekoho na h-i

  prekročiť h-e niečoho vybočiť (z normy);
  niečo nemá, nepozná h-e, h-níc je veľké;

 • hraničiar -a m.

  1. obyvateľ pohraničia

  2. pohraničník;

 • hraničiarka -y -rok ž.;

 • hraničiarsky príd.

 • hraničiť nedok.

  1. mať spoločné hranice, susediť: náš štát h-í aj s Poľskom, pozemok h-í s horou

  2. byť blízky, podobný niečomu: jeho správanie h-í s bezočivosťou

 • hraničný príd. k 1, 2: h. priechod, h. kameň

 • hranieť -ie -ejú nedok. (o látkach, o dreve) od prestátia sa ničiť, rozpadávať: plátno h-ie

 • hranka -y -niek ž. zdrob.

 • hranol -a m.

  1. geom. teleso, ktorého 2 rovnobežné podstavy sú zhodné mnohouholníky

  2. vec majúca tvar hranola: h. dreva;

 • hranolček -a m. zdrob.: zemiakové h-y

 • hranolový príd.: h. tvar;

 • hranostaj -a mn. N a A -e m.

  1. väčšia lasica meniaca v lete hnedú zimnú farbu na bielu, zool. Mustela

  2. biela kožušina tohto zvieraťa, hermelín

 • hrant -a m. hovor. válov, žľab: dať krmivo do h-a

 • hraný príd.

  1. ktorého diela sa hrajú: často h. autor

  2. h. film v kt. vystupujú herci, umelecký

  3. predstieraný: h. záujem, h-á účasť

 • hráškovozelený príd. zelený ako hrášok

 • hráškový príd.: h-á polievka;
  h-á farba zelená ako mladý hrášok;

 • hrášok -ška/-šku m.

  1. zdrob. k hrach

  2. čerstvé plody hrachu ako zelenina;

 • hráštek -a m. zdrob.

 • hrať -á -tý/-ný nedok.

  1. venovať sa hre, zamestnávať sa hrou (spoloč., šport. ap.): h. (v) karty, h. šach, v šachy, h. o peniaze, h. tenis

  2. robiť stávky: h. v športke

  3. vyludzovať tóny na hud. nástroji; predvádzať hud. skladbu: h. na klavíri;
  h. valčík;
  h. Bacha Bachovu skladbu;
  h. prvé husle i fraz. byť prvým, viesť

  4. (o hudbe) znieť, zvučať: husle ticho h-ú, hudba h-á (do tanca)

  5. predvádzať dram., film. ap. dielo; pôsobiť ako herec: h. divadlo i fraz. robiť niečo na vonkajší efekt;
  v divadle, v kine h-ú Cyrana;
  h. vo filme

  6. prejavovať živosť, napätie (pohybmi, zmenou ap.), ihrať: oči, svaly mu h-ú;
  v očiach mu h-ú slzy ligocú sa;
  na tvári mu h-á úsmev;
  farby h-ú;
  niečo h-á dočervena ap. mení sa

  h. prím byť prvým, viesť;
  h. niekomu do karát nahrávať;
  h. s otvorenými kartami byť otvorený;
  h. dvojakú hru byť vypočítavý, neúprimný;
  h. veľkú, významnú úlohu byť dôležitý;
  h. vysokú hru mať ďalekosiahle al. riskantné zámery;
  tu niečo neh-á nie je v poriadku;
  h. (veľkého) pána vystupovať ako pán;
  h. všetkými farbami a) pestrieť sa b) striedavo blednúť a červenať sa;
  to h-á veľkú úlohu je dôležité;
  → tancuje, ako mu h-ú;
  expr. (všetky) → žilky v ňom, mu h-ú;

 • opak. hrávať -a

  // hrať sa

  1. zamestnávať sa hrou, baviť sa, zabávať sa, ihrať sa: h. sa s deťmi, deti sa h-ú, h. sa na schovávačku, h. sa s loptou;
  h. sa (v) karty

  2. zahrávať sa: h. sa so životom;
  s tým sa neh-j to je vážna vec

  3. vystupovať v úlohe niekoho, predstierať: h. sa na hrdinu, na pána, na urazeného

  4. zdĺhavo al. dôkladne niečo robiť, piplať sa: h. sa (dlho) so šitím

  h. sa s ohňom hazardovať;
  h. sa so slovami vtipne ich používať al. prekrúcať;
  h. sa s niekým ako mačka s myšou zahrávať sa (kruto);

 • opak. hrávať sa

 • hravo prísl. k 2, 3: h. zvládnuť učivo;

 • hravosť -i ž.: detská h.

 • hravý príd.

  1. kt. sa rád a často hrá, ihravý: h-é dieťa, mláďa

  2. pohyblivý, živý, čulý, ihravý: h. vetrík

  3. kt. nespôsobuje námahu, ľahký: urobiť niečo h-ým spôsobom;

 • hrazda -y hrázd ž. telocvičné náradie pozostávajúce z vodorovnej žrde na podstavcoch: cvičiť na h-e

 • hrb -u/-a m.

  1. vypuklina na chrbte: mať h. deformáciu chrbtice;
  ťava s jedným h-om

  2. okrúhla vyvýšenina, hrboľ;

 • hŕba -y hŕb ž.

  1. navŕšené množstvo niečoho, hromada, kopa: h. kameňa, smetí;
  hádzať veci na h-u

  2. expr. veľké množstvo, kopa, hromada: h. detí, peňazí;
  mať h-u roboty

  3. skupina, hlúčik: ľudia sa zhŕkli do h-y

  expr. stáť, vyzerať ako h. nešťastia utrápene;
  pejor. hádzať (všetko, všetkých) na jednu h-u rovnako (zle) hodnotiť;
  malá h. pýta viac;

 • hrbáč -a m. expr. hrbatý človek;

 • hrbáčik -a mn. -ovia m. zdrob. i zjemn.

 • hrbáčka -y -čok ž.;

 • hrbatieť -ie -ejú nedok. stávať sa hrbatým: h. od sedenia nad knihami

 • hrbatiť sa nedok. hrbiť sa

 • hrbato prísl. k 2;

 • hrbatosť -i ž.

 • hrbatý príd.

  1. (o človeku) majúci hrb: narodil sa h.

  2. zhrbený, zohnutý: h. chrbát, chodiť h.

  3. expr. hrboľatý: h. chodník;

 • hrbček -a, hŕbok -bka, hŕbik -a m. zdrob.

 • hrbiť nedok. ohýnať, kriviť (telo): h. chrbát, plecia;
  roky ho h-ia

  // hrbiť sa

  1. zohýnať sa v chrbte, krčiť sa: h. sa pod ťarchou niečoho, h. sa nad knihami;
  seď rovno, nehrb sa! pren. h. sa pred nadriadeným správať sa ponížene

  2. stávať sa hrbatým, hrbatieť: na starosť sa začal h.

 • hŕbka -y -bok, hŕbočka -y -čiek ž. zdrob.

  1. k hŕba 1, 3

  2. expr. malé množstvo, kôpka: h. ľudí

 • hrboľ -a m. menšia okrúhla vyvýšenina, hrbček: h. zeme, h-e na ceste;

 • hrboľatý príd. majúci hrbole, nerovný: h-á cesta

 • hrboľček -a m. zdrob.

 • hrbolec -lca m. (malý) hrboľ: robia sa mu h-e na koži

 • hrča -e hŕč/hrčí ž.

  1. navretá opuchlina, hrbolec (obyč. po údere): mať h-u na čele, navrela mu h.

  2. uzol (v dreve): h-e v doskách

  3. niečo skrútené do gule, do uzla, guča: zhúžvať papier do h-e;
  h. na priadzi uzlík;
  h. cesta

  4. hŕba (význ. 3): ovce sa zbili do h-e

  5. sumec;

 • hrčať -í -ia nedok.

  1. vydávať tupý trasľavý zvuk, hrkotať: motor h-í, budíček h-í

  2. expr. prudko tiecť, crčať: voda h-í zo striech

 • hrčavosť -i ž.

 • hrčavý príd. hrčovitý: h-á doska, h. strom;

 • hrčiť sa nedok. expr. tisnúť sa dovedna, zoskupovať sa: deti sa h-ia okolo matky

 • hrčivý príd. hrčiaci, hrmotajúci: h. zvuk

 • hrčka -y -čiek ž. zdrob.

 • hrčkavý príd. hrčkovitý: h-á niť, kaša

 • hrčkovitý príd. majúci hrčky, hrčkavý: h. povrch

 • hrčovito prísl.;

 • hrčovitosť -i ž.

 • hrčovitý príd. majúci hrče, hrčavý: h-é drevo, h-é žily, prsty;

 • hrdelný príd. k 1, 2: h. smiech, hlas vychádzajúci z hrdla;
  práv. h. trestný čin za kt. sa trestá smrťou;
  hist. h-é právo právo popraviť;

 • hrdielko -a -lok, hrdielce -a -lec s. zdrob.

 • hrdina -u mn. -ovia m.

  1. kto vyniká ušľachtilou odvahou, kto koná veľké činy: národný h., stať sa h-om

  2. ústredná postava lit. diela: kladný h.

  3. kto je predmetom obdivu: h. pretekov;
  stať sa h-om dňa;
  robiť (zo seba) h-u, robiť sa h-om predstierať hrdinstvo;

 • hrdinka -y -niek ž.;

 • hrdinskosť -i ž.;

 • hrdinský príd. k 1, neohrozený, zmužilý: h-í vojaci, h. skutok;
  lit. h. epos;

  hrdinsky prísl.: h. znášať niečo;

 • hrdinstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k hrdina 1: morálne h.

  2. hrdinský skutok: vykonať, dokázať h.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV