Význam slova "zem" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • zem -e ž.

  1. iba jedn. (astron. Zem) obežnica našej slnečnej sústavy obývaná ľuďmi (podľa vzdialenosti tretia od Slnka), zemeguľa: obal z-e, život na z-i, obývať z.;
  byť na z-i i pren. byť reálny;
  kniž. matka z.

  2. pevnina, súš: námorníci uvideli z., cestovať po mori i po z-i

  3. zemský povrch; plocha, miesto, po kt. chodíme (pôda, cesta, dlážka ap.): hrboľatá z., sedieť na z-i, plaziť sa po z-i, zvaliť niekoho na z., zbierať papier zo z-e, pokloniť sa po z., pracovať pod z-ou;
  hľadieť do z-e i pren. hanbiť sa;
  k z-i! povel

  4. pôda (význ. 1); zemina: (ne)úrodná z.;
  zorať z.;
  zasypať jamu z-ou;
  jačmeň je už v z-i zasiaty

  5. vymedzené územie: hist. Horná, Dolná z. v býv. Uhorsku;
  náb. Svätá z. Palestína

  expr.: čierny, špinavý ako z. veľmi špinavý: stáť ako vrastený do z-e nehybne;
  akoby bol zo z-e → vyrástol;
  rodná z. vlasť;
  raj na z-i blahobyt;
  medzi → nebom a z-ou;
  kniž. z. nikoho nikým neovládané územie;
  byť pod z-ou, v z-i pochovaný;
  je na piaď od z-e, od z-e ho nevidno je vzrastom malý;
  zrovnať mesto so z-ou;
  vyhrabať niečo aj spod z-e;
  expr. (zmizol,) akoby sa bol do z-e prepadol, akoby ho bola z. prehltla, zhltla bez stopy;

 • zeman -a mn. -ia m. hist. príslušník nižšej šľachty;

 • zemeguľa -e -gúľ/-gulí ž.

  1. iba jedn. zem (význ. 1): obvod z-e, obísť celú z-u

  2. glóbus

 • zememerač -a m. geodet;

 • zememeračka -y -čiek ž.;

 • zememeračský príd.: z-é práce

 • zememeračstvo -a s. geodézia;

 • zemepán -a m. hist. feudál; statkár

 • zemepis -u m. veda o prír., hosp. a spoloč. pomeroch v rozlič. oblastiach zemského povrchu; príslušný vyučovací predmet, geografia: hospodársky z., z. Európy;
  hodina z-u;
  listovať v z-e v učebnici;

 • zemepisne prísl.

 • zemepisný príd.: z. atlas;
  z-á šírka, dĺžka, poloha;

 • zemetrasenie -ia s. otrasy zemského povrchu spôsobené pohybmi v zemskej kôre: tektonické, sopečné z.;

 • zemetrasný príd.: z-é vlny

 • zemežlč -e ž. liečivá bylina horkej chuti s ružovými kvetmi, bot. Centaurium

 • zemiačik -a/-čka m. zdrob.

 • zemiačnisko -a -nisk s. miesto, kde sa pestujú zemiaky

 • zemiak -a obyč. mn. zemiaky -ov m.

  1. úžitková hľuznatá rastlina s vňaťou, bot. Solanum tuberosum: skoré z-y

  2. jej hľuza použ. ako zelenina (zákl. potravina, krmivo): sadiť, vyorávať z-y, čistiť, variť z-y

  expr. hovorí, akoby mal z. v ústach nezrozumiteľne;
  horúci z.;

 • zemiakarský príd. týkajúci sa pestovania, produkcie zemiakov: z-á oblasť

 • zemiakarstvo -a s. pestovanie zemiakov (vo veľkom);

 • zemiakový príd.: z-é pole;
  z-á vňať;
  z-á kaša, z-á múčka;
  v odb. názvoch: pásavka z-á;

 • zemianka -y -nok ž.;

 • zemiansky príd.: z. stav, z-a kúria;

 • zemianstvo -a s.

  1. zemiansky stav

  2. hromad. zemania

 • zemina -y -mín ž. odb. pôda (význ. 1), zem: piesočnaté, ílovité z-y, kompostová z.;
  odkrývka z-y;
  premiestniť tony z-y

 • zemito prísl.: z. sa vyjadrovať;

 • zemitosť -i ž.

 • zemitý príd.

  1. spätý so zemou (význ. 4): z-á príchuť;
  z-é vody minerálne

  2. kniž. pripomínajúci zem nepoddajnosťou, silou, prirodzenosťou ap.: z-á sila, z. príbeh, humor;

 • žemľa -e -mieľ/-mlí ž. biele pečivo polguľovitého tvaru: čerstvé ž-e;
  obložené ž-e s maslom, syrom, údeninou ap.;

 • zemľanka -y -niek ž. (rus.) podzemný úkryt, príbytok: partizánska z.;
  vyhĺbiť si z-u

 • žemlička -y -čiek ž. zdrob.

 • žemľovka -y -viek ž. múčnik zo žemieľ, mlieka, vajec ap.: ovocná, tvarohová ž.

 • žemľový príd.: ž-é knedle zo žemieľ;
  ž-á farba žltá ako žemľa;

 • zemný príd. súvisiaci so zemou, vyskytujúci sa v zemi (význ. 3): z-é práce;
  z. plyn

 • zemský príd. k 1: z. povrch, z-á kôra, z-á príťažlivosť;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV