Hľadaný výraz "p" v Technickom slovníku

Nájdených 141 výsledkov (2 strán)

 • pack

  - súprava, sada, balík

 • package

  - balenie, puzdro, balík

 • packet

  - balíček, dávka dát

 • Packet Pakety

  - Informácie ktoré sa posielajú po sieti sa rozložia na časti, ktoré sa nazývajú pakety.

 • page

  - stránka

 • page footing

  - ukončenie stránky, päta

 • page setup

  - nastavenie stránky

 • page size

  - veľkosť stránky

 • Page View

  - (Zhliadnutie stránky) Je to hodnota podobná ako Impressions, akurát sa nevzťahuje k počtu zobrazení reklamného banneru, ale počtu videní jednotlivej stránky. Slúži k určeniu, či je daná stránka vzhľadom ku svojej návštevnosti vhodná pre reklamu.

 • pagerank

  - algoritmus pre hodnotenie dôležitosti internetových stránok, ktorý navrhol Larry Page zo spoločnosti Google

 • paint

  - maľovať

 • palmtop

  - počítač do dlane

 • PAMR

  - z angl. Public Access Mobile Radio - verejná pohyblivá rádiová služba

 • Pantone

  - firma zaoberajúca sa farbami pre tlač a tvorbou odtieňov

 • Paper jam

  - Označuje chybu, ktorá nastane v prevádzke tlačiarne keď sa pokrčí, alebo poškodí papier.

 • paragraph

  - odsek, odstavec, časť textu

 • Paralelný

  - Označenie spojenia pri ktorom sa môžu jednotlivé dáta prenášať súčastne nezávisle od seba.

 • parenthesis

  - zátvorka

 • paritný bit

  - bit používaný na zisťovanie chýb v prenose

 • partition

  - delenie, oddiel

 • partition table

  - tabuľka oblastí pevného disku, tabuľka rozdelenia na partície, na logické časti, je umiestnená na konci hlavného zavádzacieho záznamu v prvom sektore

 • pass

  - priepustka, priechod, prechádzať, vynechať

 • passing

  - predávanie, prestup

 • password

  - heslo

 • paste

  - vložiť, prilepiť

 • patch

  - vsuvka, oprava, náplasť, záplata

 • Patching

  - Predovšetkým v súvislosti s bezpečnosťou informačných systémov, patch je softwarový program - kód, ktorý nahradzuje alebo dopĺňa povôdný program, slovo patching označuje proces vkladania patch kódov.

 • path

  - cesta, prístupová cesta k súborom

 • Pattern

  - obrazec, vzorka

 • PB

  - v IT terminológii z angl. petabyte - Považská Bystrica (skratka okresu)

 • PBX

  - Private Branch Exchange Telekomumikačné zariadenie plniace funkciu prepínania a spájania telefonických volaní. Spája externé telefónne linky s internými. Typicky využívané v organizáciách s väčším počtom telefonických účastníkov.

 • PC

  - Personal Computer

 • PC XT

  - Personal Computer Extended Technology; starší typ PC, používal procesor Intel 8086

 • PCI

  - 32 bitová zbernica

 • PCI Express

  - nástupca rozhrania AGP pre grafické karty

 • PCL

  - Printer Control Language; jazyk pre riadenie tlačiarní

 • PCMCIA

  - Personal Computer Memory Card International Association. Viac používané je označenie PC Card. Označuje sa takto prídavné zariadenia veľkosti kreditnej karty. Kvôli vysokým cenám sa skôr používajú v spojení s prenosnými počítačmi.

 • PDF

  - Portable Document Format; formát elektronických dokumentov vytvorených v programoch Acrobat, prenositeľný medzi rôznymi operačnými systémami

 • Peer to peer

  - V tomto type sieti sú počítače prepojenie medzi sebou a všetky sú si rovne. Môžu medzi sebou zdieľať periférie a adresáre.

 • pencil

  - ceruzka, nástroj na kreslenie, poznamenať ceruzkou

 • pending

  - nevybavený

 • Performance

  - Anglický výraz, ktorý označuje výkon. Rýchlosť a kvalitu akou zariadenie vykoná úlohu, alebo množstvo úloh.

 • periférne zariadenie

  - zariadenia pripájané k počítaču, napr. tlačiareň

 • peripheral

  - periférne zariadenie

 • PERL

  - Programovací jazyk pre tvorbu interaktívnych aplikácii najmä formulárov v systéme Unix.

 • permission

  - povolenie

 • Persistence

  - Doba za ktorú vyžaruje najmenšia zobrazovacia jednotka obrazovky, LCD dispeju.

 • personalize

  - nastaviť pre určitú osobu

 • PGP

  - Pretty Good Privacy; kryptovací program pre elektronickú poštu

 • Pharming

  - Podvodnícka až kriminálna činnosť, v rámci ktorej útočnínici získavajú dôverné informácie ako napríklad prístupový kód k bankovému účtu alebo k dôverným informáciám. Za tým účelom sa na počítač užívateľa podvodne nainštaľuje program, ktorý pri surfovaní užívateľa internetom presmeruje webové stránky na ich podvodné imitácie. Informácie zadávané na podvodnej stránke sú potom zneužité útočníkom.

 • Phishing

  - Podvodnícka až kriminálna činnosť, v rámci ktorej útočnínici získavajú dôverné informácie ako napríklad prístupový kód k bankovému účtu alebo k dôverným informáciám. Typicky k tomu využívajú emailové správy zdanlivo zasielané dôveryhodnou inštitúciou, prostredníctvom ktorých za pomoci rôznych premyslených techník navádzajú užívateľov k zadávaniu osobných údajov.

 • PHP

  - Koncovka/Prípona súboru skriptového jazyka PHP.
  - v IT terminológii skriptovací jazyk z angl. PHP Hypertext Preprocessor - vo finančnej sfére Filipínske peso

 • Pica

  - Jednotka merania veľkosti písma. Jedna pica meria 12 bodov písma.

 • picture

  - obraz, obrazový

 • picture animation

  - animácia obrazu

 • PIF

  - Programm Information File; súbor s informáciami o parametroch programu

 • pin

  - kontaktný kolík

 • Pinch roller

  - Gumové kolečko používané pri pohybe v tlačiarňach, páskových pamätiach.

 • ping

  - program, ktorý meria čas za ktorý sa paket (skupina dát idúcich po sieti) vráti z určeného počítača, štatisticky vyhodnocuje i počet stratených paketov

 • pipeline

  - komunikačný kanál, prúd, zreťazenie

 • Pivot point

  - stred otáčania

 • Pixel

  - Ak chceme aby sa na monitore niečo zobrazilo potrebujeme na to malé body , ktoré spolu tvoria obraz, podobne ak chceme aby digitálny fotoaparát zosnímal obraz potrebujeme citlivé body, ktoré obraz pohltia obidva druhy takýchto bodov nazývame pixely.

 • PKI

  - Public Key Infrastructure Infraštruktúra poskytujúca digitálny certifikát, slúžiaci pre neskoršiu identifikáciu osôb. Vďaka systému identifikácií je zaručená bezpečná výmena dát i peňazí prostredníctvom internetu.

 • plain text

  - čistý text bez formátovania

 • platen

  - válec tlačiarne

 • platform

  - základ, označenie, typová rada

 • platforma

  - Platforma reprezentuje skupinu počítačov, ktoré sa líšia inštalovaným operačným systémom alebo procesorom. Napríklad Windows a Linux platformy. Aplikácie naprogramované pre jednu platformu spravidla nie je možné použiť pre iné platformy.

 • play

  - prehrávať, spustiť

 • Player

  - Program ,ktorý umožňuje prehrávanie rôznych typov súborov.

 • PLC

  - Programmable logic controller Zariadenie s počítačom, programovateľný jednoúčelový automat, slúžiaci na riadenie rôznych priemyselných zariadení a strojov. Zariadenie je charakteristické rôznymi vstupno výstupnými spojeniami, senzormi, akčnými členmi.

 • plenty

  - hojnosť, nadbytok

 • plot

  - vykresliť

 • Ploter

  - Elektromechanické periférne zariadenie na kreslenie kriviek. V praxi sa využíva na prekreslovanie výkresov a nákresov.

 • plotter

  - atramentová tlačiareň, atramentový súradnicový zapisovač

 • plug

  - zástrčka

 • plug and play

  - zastrč a hraj; označenie zariadení a automatickou detekciou a konfigurovaním

 • plug-in

  - prídavný modul programu, ktorý ropzširuje jeho možnosti

 • plugin

  - Počítačový program spolupracujúci s iným hostiteľským programom. Pluginy sa využívajú na pridávanie dodatočnej funkcionality k už existujúcim aplikáciám. Napríklad aby aplikácia vedela spracovávať súbory nového typu.

 • PM

  - Projektový Manažér, Project manager
  - post meridiem afternoon popoludní

 • PMR

  - z angl. Professional Mobile Radio - profesionálna pohyblivá rádiová služba
  - z angl. Private Mobile Radio - súkromná pohyblivá rádiová služba

 • PNG

  - Portable Network Graphics Formát súborov pre komprimované obrázky. Komprimácia sa uskutočňuje bez straty informácie. Cieľom tohoto formátu je nahradiť formát GIF, ktorého používanie - v zmysle generovania obrázkov v GIF formáte, je podmienené súhlasom spoločnosti Unisys.

 • PnP

  - zastrč a hraj; označenie zariadení a automatickou detekciou a konfigurovaním

 • podpora 1-3 úrovne

  - V súvislosti s technickou podporou sa používa terminológia úrovní podpory (tier 1, tier 2, tier 3). Prvá úroveň zodpovedá situácii, keď si správu systému, napr. počítača a softwaru, rieši sám užívateľ. Druhá úroveň sa potom vzťahuje na lokálneho správcu počítačovej siete. V prípade veľkých organizácií so stovkami užívateľských počítačov zapojených do siete sa technická podpora vyvinula do tretej úrovne podpory. V tomto prípade za účelom zníženia nákladov spojených s administráciou sú počítače a servre spravované primárne centralizovane na diaľku.

 • point

  - bod

 • policy

  - stratégia

 • poligon

  - mnohouholník

 • Polyline

  - lomená čiara

 • pop up menu

  - vyskakovacie menu

 • POP3

  - protokol pre príjem pošty

 • port replicator

  - zariadenie rozšírujúce možnosti pripojenia externých zariadení pre notebooky

 • portability

  - prenostiteľnosť z jedného operačného systému na iný

 • position

  - pozícia

 • possible

  - možný

 • power

  - výkon, sila, moc

 • Power down mode

  - Možnosť odpojenia, uvedenia do spánku niektorých zariadení a okamžité zapojenie. Tento systém šetrí jednak zariadenie aj energiu.

 • power supply

  - napájanie

 • PPGA

  - Pätica používaná pre procesory Celeron.

 • PPP

  - sieťový protokol pre prenos dát cez modemy

 • PPS

  - skratka pre pozemnú pohyblivu službu

 • PR27

  - z angl. Personal Radio 27 MHz - občianske rádiostanice

 • preconfigured

  - dopredu nastavený, predkofigurovaný

 • preference

  - prednosť, priorita

 • prehliadač

  - program, ktorý umožňuje využívať služby siete internet, slúži najmä na prezeranie WWW stránok, môže byť doplnený o časť, ktorá je určená pre službu e-mail

 • preliminary

  - predbežný

 • Prepínač Toggle

  - Softwarový, hardwarový prepínač medzi dvoma stavmi. Napr. ikonka v menu, položka v menu.

 • preserve

  - zachovať

 • preset

  - predvoliť

 • press any key

  - stlač ľubovoľnú klavesú, ľubovoľná = hociktorá, pre blbejších predávajú nálepky na medzerník s textom "any key"

 • Preview

  - Zobraziť nadhľad pre ďalším spracovaním.

 • previous

  - predchádzajúci, predošlý

 • price

  - cena

 • primary

  - hlavný
  - prvotný, prvý

 • PRINCE

  - PRojects In Controlled Environments Britský štandard pre projektové riadenie. Pôvodne definovaný pre riadenie projektov v oblasti informačných technológií. Neskôr rozšírený aj do oblastí mimo IT. Novšia verzia má označenie PRINCE2.

 • PRINCE2

  - Britský štandard pre riadenie projektov. Viď PRINCE.

 • print

  - tlač

 • print head

  - tlačová hlava

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pasáž, scu, okz, pog, hlg, hab, wiiw, bn, bia, tcb, piy, onilait, cpl, saa, mhh