Význam slova "kam" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 63 výsledkov (1 strana)

 • kam zám. opyt. príslov.

  1. expr. i kamže vyj. otázku zameranú na miesto, kt. je cieľom smerovania, kde: k. vedie cesta? kamže sa ponáhľaš?

  2. uvádza vzťaž. vetu predmetovú, prívlastkovú a príslov. miestnu; kde: nevie, k. to má položiť;
  daj knihu tam, k. patrí

  3. v spoj. so slovesami (ne)mať, (ne)byť a inf. vyj. (ne)možnosť realizovať dej: (ne)mať k. ísť;
  nieto k. položiť

 • kamaldul -a m. člen vetvy benediktínskej rehole (vetvu založil sv. Romuald v 11. stor.);

 • kamaldulský príd.: k-í mnísi

 • kamarát -a m.

  1. priateľ, druh: verný, starý k., zachovať sa ako k.;
  expr. k-i na život a na smrť verní

  2. hovor. dôverné oslovenie: to vám, k-i, neprejde;
  poď sem, k.

  k-i z mokrej štvrte spoločníci pri víne, pive ap.;

 • opak. kamarátievať sa -a

 • kamarátik -a m. zdrob. expr.;

 • kamarátiť sa -i nedok. priateliť sa: k. sa s niekým od detstva;

 • kamarátka -y -tok ž.;

 • kamarátko -a mn. -ovia m. hypok. (v oslovení)

 • kamarátsky príd. i prísl.: k. vzťah;
  k. sa správať;

 • kamarátstvo -a s.: utužovať k.;

 • kambala -y -bál ž. morská ryba plochého tvaru, zool. Scophthalmus, Rhombus

 • kambrium -ia s. geol. prvý útvar starších prvohôr

 • kamea -ey D a L -ei mn. -ey ž. drahokam, šperk s vypuklou rezbou;

 • kamélia -ie ž. cudzokrajná rastlina s bielymi al. červenými kvetmi pestovaná ako izbový kvet, bot. Camellia

 • kamelot -a m. pouličný predavač novín a časopisov

 • kameň -a m.

  1. tvrdá hornina al. úlomok z nej, skala: lomový k., potknúť sa o k., tvrdý ako k., hodiť k. do vody

  2. opracovaný kus tejto horniny: mlynský, náhrobný k.;
  drahé, vzácne k-e drahokamy;
  uholný k. i pren. opora;
  základný k. i pren. základ;
  skúšobný k. na skúšanie drahých kovov i pren. meradlo stavu vecí

  3. usadenina podobná kameňu: kotlový k., zubný k., močový, obličkový k.

  k. úrazu príčina ťažkostí;
  zmrznúť na k. celkom;
  na dohodenie k-om blízko;
  mať srdce z k-a byť bezcitný;
  odpadol, spadol mu k. zo srdca uľavilo sa mu;
  byť medzi → dvoma (mlynskými) k-mi;
  padla → kosa na k.;
  neostal k. na k-i všetko bolo zničené;
  uviazať, zavesiť si k. na krk vziať na seba ťažkú povinnosť;
  hodiť po niekom k-om odsúdiť ho;

 • kamenár -a m. kto obrába kameň;

 • kamenársky príd.: k-a dielňa;

 • kamenárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. kamenársky odbor

  2. kamenársky závod

 • kamencový príd.

 • kamenec -nca m.

  1. ľadovec, krúpy

  2. vo vode rozpustná chem. zlúčenina použ. v garbiarstve, kozmetike, farbiarstve ap.;

 • kamenica -e -níc ž. kamenná nádoba

 • kamenie, kamenčie -ia s. hromad. (drobné) kamene: kopa k-ia, cesta vydláždená k-ím

 • kamenieť -ie -ejú nedok. stávať sa kamenným: soľ k-ie;

 • kamenina -y ž. tvrdý glazúrovaný ker. materiál použ. v stavebníctve, v chem., potrav., poľnohosp. a umel. priemysle; výrobky z neho;

 • kameninový príd.: k-á tehla, k. žľab, k-á nádoba, váza

 • kamenitý, kamenistý príd. obsahujúci kamenie: k-á pôda, cesta, k-é koryto rieky

 • kamenivo -a s. hromad. odb. zrnitý materiál určený na stav. ciele: prírodné, umelé k.

 • kamenne, kamenno prísl. k 2, 3: k. pevný;
  k. sa tváriť

 • kamennouhoľný príd. súvisiaci s kamenným uhlím: k-é bane, k-á oblasť

 • kamenný príd.

  1. kt. je (vytvorený) z kameňa: k-á lavička, socha;
  archeol. k-á doba v kt. sa vyrábali nástroje z kameňa

  2. niečím podobný kameňu: chem. k-á soľ kuchynská;
  k-é uhlie čierne;

  3. kniž. bezcitný: mať k-é srdce;

 • kameňolom -u m. miesto na povrchové dobývanie kameňa, lom

 • kameňoryt -u m. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrýva do litografického kameňa; odtlačok tohto obrazu

 • kameňorytina -y ž. kameňoryt (odtlačok)

 • kameňotlač -e ž. litografia

 • kameový príd.: k-á brošňa

 • kamera -y -mier ž. prístroj na snímanie obrazu: televízna, filmová k.

 • kameraman -a m. kto obsluhuje kameru: televízny k.

 • kamienok -nka, kamenček -a m. zdrob.: hádzať k-y do vody;
  žlčové, močové k-nky;
  k-ok do zapaľovača

 • kamikadze neskl. (jap.)

  1. s. lietadlo al. torpédo s trhavinou riadené pilotom obetujúcim svoj život (použ. Japoncami v 2. svetovej vojne)

  2. m. pilot tohto lietadla, torpéda;

 • kamilka -y -liek ž.

  1. liečivá rastlina, harmanček, bot. rumanček kamilkový Matricaria recutita

  2. sušené kvety tejto rastliny, harmanček, rumanček;

 • kamilkový príd.: k. čaj

 • kamión -a m. (diaľkový) ťažký krytý nákladný automobil;

 • kamiónový príd.: k-á preprava

 • kamizol -a m., kamizola -y -zol ž. krátky kabát ako súčasť kroja, rovnošaty ap.: pracovná k.;

 • kamizolík -a m.;

 • kamizolka -y -liek ž. zdrob.

 • kamkoľvek zám. neurč. príslov.

  1. vyj. rozmanitosť a ľubovoľnosť miesta, kt. je cieľom smerovania, kdekoľvek, hocikam: ísť s priateľom k.

  2. uvádza vzťaž. vetu príslov. miestnu: k. sa pozrie, všade samé vrchy

 • kamoš -a m. subšt. kamarát; kamoška -y -iek ž.;
  kamošský príd.

 • kampaň -e ž.

  1. väčšia polit., spoloč. ap. akcia s aktuálnym zameraním: predvolebná k., rozvinúť k. za skončenie vojny, k. proti fajčeniu

  2. obdobie zvýšeného prac. úsilia (v poľnohospodárstve, vo výr.): zemiaková, repná k.;

 • kampaňový príd.

 • kampes cit. subšt. v spoj. k. dolores vyj. zvolanie pri rezignácii ap., koniec: k., je s nami zle

 • kamrlík -a m. hovor. kutica, komôrka: k. vedľa kuchyne

 • kamsi zám. neurč. príslov. zdôraznene vyj. neurčitosť miesta, kt. je cieľom smerovania; niekam, dakam, voľakam: pozerať k. do diaľky

 • kamufláž -e ž.

  1. voj. (za)maskovanie

  2. expr. zastieranie, zastretie skutočného stavu: k. neporiadkov

  robiť k. kamuflovať

 • kamuflovať nedok. i dok. robiť kamufláž: k-né vozidlo;
  expr. k. nedostatky

 • kamža -e ž. biele liturg. oblečenie so širokými rukávmi siahajúce asi po kolená: kňazská, miništrantská k.

 • kamzica -e -zíc ž.;

 • kamzíča -aťa mn. -atá/-ence -at/-eniec s. mláďa kamzíka

 • kamzíček -čka m. zdrob.

 • kamzičí príd.: k-ie stádo;

 • kamzík -a mn. N a A -y m. vysokohorský prežúvavec s hákovitými rohmi, zool. Rupicapra;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV