Hľadaný výraz "c" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 534 výsledkov (5 strán)

 • c.i.f.

  - skratka pre cost, insurance and freight - náklady, poistenie a prepravné hradené

 • C2D

  - Skratka učebného predmetu CAD systémy v elektrotechnike /Computer Aided Desing - progr.syst.návr./

 • CA

  - Kanada, skrátený názov Kanada. Skratka štátu.

 • CA storage

  - skratka pre controlled atmosphere storage - skladovanie v ochrannej atmosfére

 • CAA

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z architektúry a architektonická tvorba

 • CAAV

  - skratka pre British Central Association of Agricultural Valuers - Britské centrálne združenie poľnohospodárskych odhadcov

 • CAB

  - Skratka učebného predmetu Chémia a biológia

 • CAC

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z aplikovanej chémie

 • CACM

  - skratka pre Central American Common Market - Stredoamerický spoločný trh

 • CAD

  - kód meny kanadský dolár. Mena sa používa v krajine Kanada
  - Skratka učebného predmetu Dokumentácia v CAD

 • CAES

  - skratka pre Canadian Agricultural Economics Society - Kanadská spoločnosť

 • CAF

  - Stredoafrická republika, skrátený názov Stredoafrická republika. Skratka štátu.

 • CAG

  - Skratka učebného predmetu Anglická gramatika - cvičenie

 • CAH

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z analytickej chémie

 • CAI

  - Skratka učebného predmetu Chémia a analýza liečiv

 • CAJ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z anglického jazyka

 • CAK

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z administratívy a korešpondencie

 • CAL

  - Skratka učebného predmetu Čalúnnictvo

 • CAM

  - Skratka učebného predmetu Chémia a materiál

 • CAMAR

  - skratka pre Research and technological development programme (EEC) in the field of competitiveness of agriculture and management of agricultural resources (1989 1993) - Špecifický program EÚ zameraný na výskum a technologický rozvoj v oblasti konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a riadenia poľnohospodárskych zdrojov

 • CAN

  - Kanada, skrátený názov Kanada. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Canisterapia

 • CAO

  - Skratka učebného predmetu Chemizácia a ochrana životného prostredia

 • CAOBISCO

  - skratka pre Association of the Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of the EU - Asociácia EÚ združujúca výrobcov čokolády, trvanlivého pečiva a cukroviniek

 • CAP

  - skratka pre Common Agricultural Policy - spoločná poľnohospodárska politika EÚ
  - Skratka učebného predmetu Človek a prostredie

 • CAPA

  - skratka pre CAP analysis model - model analýzy SPP

 • CAPRE

  - skratka pre Common Agricultural and Rural Policy for Europe - Spoločná európska poľnohospodárska a vidiecka politika

 • CAR

  - Skratka učebného predmetu Človek a príroda

 • CARICOM

  - skratka pre Carribean Community - Únia karibských krajín

 • CARIS

  - skratka pre Agriculture Research in Developing Countries - poľnohospodársky výskum v rozvojových krajinách

 • CARPE

  - skratka pre Common Agricultural and Rural Policy for Europe - Spoločná poľnohospodárska a vidiecka politika pre Európu

 • CART

  - skratka pre Community Action for Rural Tourism - hnutie EÚ pre vidiecku turistiku

 • CAS

  - Skratka učebného predmetu Časomerné zariadenia

 • CAST

  - skratka pre Council for Agricultural Science and Technology - Rada pre poľnohospodársku vedu a technológiu

 • CAT

  - Skratka učebného predmetu Časti strojov a prístrojov

 • CAU

  - Skratka učebného predmetu Číslicová automatizácia

 • CAV

  - Skratka učebného predmetu Chémia a vývoj hmoty

 • CAZ

  - Skratka učebného predmetu Chladenie a zmrazovanie

 • CB2

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie z bankovníctva

 • CBA

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z bankovníctva

 • CBC

  - skratka pre cross border cooperation programmes - programy cezhraničnej spolupráce

 • CBEF

  - skratka pre Canada Beef Export Federation - Kanadské združenie pre export hovädzieho mäsa

 • CBF

  - skratka pre Irish Meat Board - Írsky výbor pre mäso

 • CBJ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z bulharského jazyka

 • CBMC

  - skratka pre Confédération des Brasseurus du Marché Commun - Konfederácia pivovarníkov EÚ

 • CBOT

  - skratka pre Chicago Board of Trade - Chicagská obchodná komora

 • CBP

  - Skratka učebného predmetu Chemickobiologické praktikum

 • CBQ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z bankovníctva a poisťovníctva

 • CBR

  - Austrália, Canberra International Airport - skratka pre letisko

 • CBRD

  - skratka pre cattle birth record document - dokument zaznamenávajúci narodenie dobytka

 • CBS

  - skratka pre Central Bureau voor de Statistiek - Holandský centrálny štatistický úrad

 • CBSS

  - skratka pre Council of the Baltic Sea States - Rada pobaltských štátov

 • CBT

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo zabezpečovacej techniky

 • CBV

  - vo Švajčiarsku, skratka pre Confederation et la coopérative suisse pour l´approvsionnement en bétail de boucherie et en viande - Švajčiarske združenie pre jatočný dobytok a zásobovanie mäsom

 • CC

  - Teritórium Kokosových ostrovov, skrátený názov Kokosové ostrovy. Skratka štátu.

 • CCA

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z automatizácie

 • CCBV

  - skratka pre EU Professional Committee of Cooperatives for Cattle and Meat - Profesionálny výbor družstiev pre chov dobytka a produkciu mäsa v EÚ

 • CCC

  - skratka pre Consumer Consultative Committee - Poradný výbor spotrebiteľov
  - skratka pre Community Customs Code - Colný zákonník Spoločenstva
  - skratka pre Commodity Credit Corporation - Komoditná úverová spoločnosť USA
  - skratka pre Customs Cooperation Council - Rada colnej spolupráce
  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z obuvníc technológie

 • CCD

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo zlievania

 • CCE

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z vizáže

 • CCET

  - skratka pre OECD Center for Cooperation with the Economies in Transition - Centrum OECD pre spoluprácu s transformujúcimi sa krajinami

 • CCF

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia v cvičnej firme

 • CCH

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie z chémie

 • CCI

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z administratívy

 • CCJ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z technológie prípravy pokrmov

 • CCK

  - Teritórium Kokosových ostrovov, skrátený názov Kokosové ostrovy. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z ekonomiky

 • CCL

  - Skratka učebného predmetu Chovateľské cvičenia

 • CCM

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z motorových vozidiel

 • CCN

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z nukleárnej medicíny

 • CCO

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z ošetrovateľstva

 • CCP

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z colného práva

 • CCR

  - skratka pre Community Research Centre - výskumné centrum EÚ
  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z rádiodiagnostiky

 • CCS

  - Venezuela, Caracas - Caracas Maiquetía International Airport Simón Bolívar - skratka pre letisko
  - Skratka učebného predmetu CAD/CAM systémy

 • CCT

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z hutníctva

 • CCU

  - Skratka učebného predmetu Dielenské cvičenia z obuvníctva

 • CCV

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z cestných vozidiel

 • CCY

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z cestnej dopravy a prepravy

 • CCZ

  - Skratka učebného predmetu Choroby cudzokrajných zvierat

 • CD

  - Konžská demokratická republika, skrátený názov Kongo (býv. Zair). Skratka štátu.

 • CDA

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z daňovej sústavy

 • CDC

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z druhého cudzieho jazyka

 • CDF

  - kód meny konžský frank. Mena sa používa v krajine Kongo (býv.Zair) (Konžská demokratická republika)

 • CDG

  - Francúzsko, Paríž-Charles de Gaulle - Paris Roissy Charles de Gaulle Airport - skratka pre letisko
  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z deskriptívnej geometrie

 • CDI

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie z diagnostiky

 • CDJ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z dejepisu

 • CDK

  - Skratka učebného predmetu Cudzojazyčná konverzácia

 • CDN

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie z daňovníctva

 • CDO

  - Skratka učebného predmetu Cestná doprava

 • CDP

  - Skratka učebného predmetu Cestná doprava a preprava

 • CDR

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z hydraulických mechanizmov

 • CDS

  - Skratka učebného predmetu CAD systémy

 • CDT

  - Skratka učebného predmetu Čitateľská dielňa a tvorivé písanie

 • CDX

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie z dopravy

 • CDY

  - Skratka učebného predmetu Cesta do rozpravky

 • CDZ

  - Skratka učebného predmetu Chov drobných zvierat

 • CEA

  - skratka pre European Confederation of Agriculture - Európska poľnohospodárska konfederácia
  - Skratka učebného predmetu Cestovateľský ateliér

 • CEBECO

  - skratka pre Dutch Central Cooperative Association - Holandské centrálne družstevné združenie

 • CEBP

  - skratka pre Conféderation européenne des organisations nationales de la boulangerie - Konfederácia národných pekárskych a cukrárskych organizácií EÚ

 • CEC

  - skratka pre Commission of the European Communities - Komisia európskych spoločenstiev

 • CECA

  - skratka pre Committee of European Coffee Association - Výbor európskych združení pre kávu

 • CECODE

  - skratka pre European Centre of Retail Trade - Európske centrum pre maloobchod

 • CECOP

  - skratka pre European Committee of Production Cooperatives - Európsky výbor výrobných družstiev

 • CEDPI

  - skratka pre European Committee for the Defence of Industrial Property - Európsky výbor pre ochranu priemyselného vlastníctva

 • CEE

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z elektroniky

 • CEECs

  - skratka pre Central and Eastern European Countries - krajiny strednej a východnej Európy

 • CEEP

  - skratka pre Centrum of European Public Enterprises - Ústredie európskych štátnych podnikov

 • CEEREAL

  - skratka pre European Breakfast Cereal Association - Európska asociácia výrobcov cereálnych potravín určených na raňajky

 • CEFS

  - skratka pre Comité Européen des fabricants de Sucre - Európsky výbor výrobcov cukru

 • CEFTA

  - skratka pre Central European Free Trade Agreement - Dohoda o stredoeurópskej zóne voľného obchodu

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: uml, ram, plate, look, ntfs, collisio, home, iã â ã â, mws, printer, usb, wait, pri, rla, eåˆe
Ekonomický slovník: c, th, zch, kds, emps, aop, ier, tie, sbs, smz, bv, ogi, fit, oag, mve