Význam slova "vá" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 251 výsledkov (3 strán)

 • vábec -bca m. poľov. prostriedok na vábenie zveri, vábnička

 • opak. vábievať -a

 • vábiť -i nedok. lákať (význ. 1), priťahovať: v. záujemcov, v. rečami, pohľadom;
  poľov. v. zver zvukovými prostriedkami lákať na dostrel;

 • vábivo prísl.: v. vyzerať;

 • vábivosť -i ž.

 • vábivý príd. vábiaci, lákavý, príťažlivý, zvodný: v-é zvuky;
  v-á žena;

 • vábne prísl.;

 • vábnička -y -čiek ž. vábec

 • vábnosť -i ž.

 • vábny príd. vábivý, lákavý: v-a predstava;

 • vačica -e -číc ž.

  1. malý amer. cicavec s hustou kožušinou, zool. Didelphis

  2. kožušina z tohto zvieraťa: golier z v-e

 • váčik -a, váčok -čka m. zdrob.

 • vačka -y -čiek ž. tech. oválna súčasť mechanizmu umožňujúca zmeniť otáčavý pohyb na kývavý al. posuvný vratný;

 • vačkový1 príd.: v. hriadeľ

  vačkový2 príd.

 • vačok -čku m.

  1. vrecko (význ. 2): dať si ruky do v-u;
  expr. prekutať všetky v-y

  2. útvar podobný vačku: v-y pod očami;
  (hnisavý) zubný v.;
  medový v. včely

  mať prázdny v. nemať peniaze;
  načrieť, začrieť hlboko do v-u veľa platiť;
  to ide z môjho v-u to platím ja;
  expr. strčiť niekoho do v-u prevýšiť ho;

 • väčší-menší príd. hovor. viac al. menej veľký; raz menší, raz väčší: v. rozdiel, v. kus

 • väčšina -y ž. väčšia čiastka celku, op. menšina: v. obyvateľstva, nadpolovičná v., získať vo voľbách v-u;
  publ. → mlčiaca v.;

 • väčšinou prísl. zväčša: večer v. odpočíva, boli tam v. mladí

 • väčšinový príd.

 • väčšmi

  I. prísl. vo väčšej miere, viac, viacej: v. trpieť

  II. spoj. priraď. v. – ako viacako, skôrako: tu môže v. stratiť ako získať

 • vada1 -y vád ž. hovor. zvada, hádka

  vada2, správ. chyba, kaz, nedostatok, porucha: rečová, srdcová, telesná v., správ. rečová, srdcová, telesná chyba;
  v-y dreva, materiálu, správ. kazy, chyby dreva, materiálu;
  v. motora, správ. porucha motora;
  vadný, správ. chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci: v. výrobok, správ. chybný výrobok, nevyhovujúci výrobok

 • vademékum, pôv. pís. vademecum -ka s. (lat.) knižný sprievodca, (vrecková) príručka: v. lekára

 • vadiť nedok., vhodnejšie prekážať; (o veci) zavadzať: to nev-í to nič (nerobí), nič to (zato);
  nám to nev-í a) neprekáža, nezavadzia b) nám je to jedno

 • vadiť sa nedok. prudko si vymieňať názory, hádať sa, dohadovať sa: susedia sa v-ia;
  v. sa pre každú maličkosť;
  nevaď sa s ním toľko!

 • vädnúť -e -ú -dol nedok.

  1. (o rastlinách) strácať sviežosť, uvädať: kvety v-ú, na poli všetko v-e

  2. (o človeku) slabnúť, chradnúť

 • vagabund -a m. hovor. pejor.

  1. tulák; vandrovník

  2. ničomník, gauner (obyč. v nadávke)

 • vagína -y -gín ž. anat. pošva (význ. 3);

 • vaginálny príd.: v. otvor

 • vágne prísl.;

 • vágnosť -i ž.

 • vágny príd. kniž. nepresný, nejasný: v. pojem;

 • vagón -a m. žel. vozeň; jeho obsah: pristaviť, vykladať v-y;
  v. uhlia, obilia;

 • vagónik -a m. zdrob.

 • vagónka -y -nok ž. továreň na výr. vozňov

 • vagónový príd.;

 • váha -y váh ž.

  1. iba jedn. podľa staršieho chápania vlastnosť telesa daná gravitáciou; miera tejto vlastnosti; množstvo látky zistené vážením;
  v odb. a úr. styku hmotnosť: čistá, hrubá v., priberať na v-e

  2. iba jedn. významnosť (význ. 1), závažnosť: umelecká v. slova, pripisovať niečomu veľkú v-u

  3. i váhy pomn. prístroj na váženie: kuchynské v-y, citlivé, presné, laboratórne v-y, automatická v., položiť tovar na v-u

  4. i váhy pomn. čo pripomína váhy, váhu: v-a čerpadla, v-a, v-y na voze;
  hovor. v-a druh rovnovážneho cviku: urobiť v-u

  brať, vziať, zobrať niečo na → ľahkú v-u;
  byť → jazýčkom na v-ach, na v-e;

 • vahadlo -a -diel s. dvojramenná páka váh, studne, čerpadla;

 • vahadlový príd.: v-á studňa

 • váhať -a nedok. prejavovať nerozhodnosť, kolísať; otáľať, okolkovať: dlho v., nev. ani chvíľu;
  v. s odpoveďou;
  bez v-nia ihneď

 • váhavo prísl.;

 • váhavosť -i ž.

 • váhavý príd. kt. váha; svedčiaci o nerozhodnosti: v. človek;
  v-é kroky;

 • váhovo prísl.: v. primeraný;

 • váhový príd.: v-á kategória hmotnostná;

 • vajatať nedok. kniž.

  1. blížiť sa k pôrodu, rodiť: v. v bolestiach

  2. váhať, tápať, kolísať: v. medzi odvahou a strachom

  expr. v-li hory, porodili myš (bolo) veľa rozruchu pre bezvýznamnú vec

 • vajce -a -jec s.

  1. oválna zárodočná bunka niekt. živočíchov (najmä vtákov) obsahujúca bielok a žĺtok: vtačie, korytnačie v., znášať v-ia, sedieť na v-iach, z v-a sa vyliahlo mláďa;
  (slepačie) v-ia bežná potravina;
  v. namäkko, natvrdo, čerstvé, skazené v-ia

  2. obyč. mn. časť muž. al. samčieho pohlavného ústroja cicavcov

  Kolumb(us)ovo v. vtipné riešenie zdanlivo ťažkej úlohy;
  zaobchádzať s niekým ako s maľovaným v-om opatrne;
  v. chce byť múdrejšie ako sliepka mladší poúča staršieho;

 • vajcorodosť -i ž.

 • vajcorodý príd.: zool. v-é cicavce ktorých mláďatá sa liahnu z vajec (ako pri vtákoch);

 • vajcovito, vajcovite prísl.: v. zaokrúhlený

 • vajcovitý príd. majúci tvar vajca: v-á lebka;

 • vajcový, vaječný príd.: v-á škrupina, v. žĺtok, bielok;

 • vajda -u mn. -ovia m. (róm.) vodca väčšej skupiny (kočovných) Cigánov

 • vaječník -a m. anat. časť žen. al. samičieho pohlavného ústroja, v kt. sa tvoria vajíčka

 • vajíčko -a -čok s.

  1. zdrob. k vajce: v-a sýkorky

  2. vajce: veľkonočné v-a, uvariť v.

  3. biol. žen. al. samičia zárodočná pohlavná bunka: oplodnené v.;
  v-a hmyzu;
  hovor. mravčie v. kukla mravca

  4. vec podobná vajíčku: v. na čaj;

 • vajíčkovod -u m. anat., zool. časť žen. al. samičieho pohlavného ústroja

 • vajíčkový príd.

 • vak -u m.

  1. vrecovitý obal na prenášanie vecí: cestovný v., kožený, plátenný v.

  2. vec podobná vaku;
  anat. časť organizmu, v kt. sú uložené iné orgány: pľúcny v.;

 • vakcína -y -cín ž. lek. očkovacia látka podporujúca tvorbu protilátok v organizme;

 • vakcínový príd.

 • vakovať nedok. hovor. omietať: v. múry, v. dom

 • vakovka -y -viek ž. hovor. omietka: čerstvá v.

 • vakový príd.;

 • vákuovaný príd. z kt. je odstránený vzduch; upravený pomocou vákua: v. betón;
  v-á šunka vo vákuovanom obale

 • vákuový príd.: v. filter;
  v-á metalurgia konaná vo vákuových peciach

 • vákuum -ua D a L -uu s. fyz. priestor, v kt. (takmer) nie sú plyny al. pary;

 • val -u m. (umelý) násyp, obyč. s obrannou funkciou;

 • valach -a mn. -si m. pastier oviec

  expr. najesť sa, zjesť ako v. veľa;

  valach -a mn. N a A -y m. vykastrovaný žrebec

 • valal -u m. nár. dedina: zemplínske v-y;

 • valalský príd.

 • váľanda -y -ľand ž. jednoduché čalúnené lôžko;

 • váľandový príd.: v-é matrace

 • valaška -y -šiek ž. sekera s dlhým poriskom, kt. používajú valasi;

 • valaškový príd.: v. tanec;

 • valaský, valašský príd.: v. pes;

  valasky, valašsky prísl.;

 • valaštička -y -čiek ž. zdrob.

 • váľať -a nedok.

  1. kotúľaním, prevracaním ap. premiestňovať (väčší predmet), valiť: v. sudy, kláty

  2. takto spracúvať: v. cesto, chlieb

  3. prevaľovať (význ. 1, 2), prekacovať; rúcať: v. kolky, víchor v-a stromy;
  v. dom

  4. expr. klásť (význ. 1), dávať: v. všetko na kopu;

  v. kroky kráčať dlhými krokmi;
  v. duby, sudy, kotrmelce robiť premety

  // váľať sa

  1. prevracaním, prevaľovaním (zboka nabok) sa premiestňovať: deti sa v-jú v tráve, v snehu;
  kamene sa v-jú dolu brehom valia

  2. expr. povaľovať sa (význ. 1), leňošiť: v. sa (celý deň) v posteli

  3. expr. (o veciach) bez úžitku, na nevhodnom mieste ap. sa povaľovať: knihy sa v-jú po kútoch, v prachu

  4. prevaľovať sa, prekacovať sa, rúcať sa: plot, dom sa v-a

  expr. v. sa od smiechu veľmi sa smiať

 • valček -a m.

  1. zdrob. k valec

  2. pomôcka na maľovanie stien;

 • valčekový príd.: v-é ložisko valivé ložisko s valčekmi

 • valcha -y válch ž. stroj na valchovanie (textílií)

 • valchovať nedok. spracúvať vlnené tkaniny tlakom, teplom: v. súkno

 • valčík -a m. spoloč. tanec v trojštvrťovom takte; skladba v tomto takte;

 • valčíkový príd.: v-á pieseň

 • valcovač -a m. robotník pracujúci pri valcovaní: v. plechov, v. ciest;

 • valcovací príd. určený na valcovanie: v. stroj;
  v-ia trať

 • valcovačka -y -čiek ž. valcovací stroj

 • valcovačský príd.

 • valcovať nedok. valcom upravovať: v. železo, v. cestu, trávnik

 • valcovito, valcovite prísl.: v. zhrubnutý;

 • valcovitosť -i ž.

 • valcovitý príd. kt. má podobu valca: v-é teleso;

 • valcovňa -e ž. závod, dielňa na valcovanie materiálu: v. plechu

 • valcový príd.: v. mlyn;

 • valec -lca m.

  1. geom. teleso ohraničené dvoma kruhovými základňami a oblým plášťom

  2. vec v podobe valca: kovový v.;
  v. písacieho stroja;
  motor. v-e motora

  3. stroj na valcovanie: parný v.;

 • valencia -ie ž.

  1. chem. mocenstvo

  2. lingv. v. (slovies) schopnosť spájať sa s inými slovami;

 • valenčný príd.: v. slovník

 • valený príd.: stav. v-á klenba prenášajúca zaťaženie iba na dve protiľahlé steny

 • valeriána -y -ián ž. liečivá bylina, bot. v. lekárska Valeriana officinalis;

 • valeriánový príd.: v-é kvapky

 • valibuk -a mn. -ovia/-ci m. expr. (podľa rozpráv. postavy) silák

 • valiť -ľ! nedok.

  1. váľať (význ. 1), prevaľovať: v. zoťaté kmene

  2. subšt. zavádzať, klamať nezodpovednými rečami: čo nás v-te!

  // valiť sa

  1. (prudkým) kotúľaním sa premiestňovať: balvany sa v-ia do údolia

  2. vo veľkom množstve prichádzať; hrnúť sa, prúdiť: voda, lavína sa v-í;
  davy (ľudí) sa v-ia;
  krv sa v-í z rany;
  udalosti sa v-ia (jedna za druhou)

  3. expr. hrozivo sa približovať, doliehať: v-í sa na nich nešťastie, pohroma

 • valivý príd. založený na valení: v. pohyb;
  v-é ložisko

 • vaľkať nedok. spracúvať váľkom: v. cesto

 • valník -a m. odb. nákladné auto s plochou karosériou (so sklápacími al. snímateľnými bočnicami);

 • valníkový príd.

 • valný príd.

  1. poet. mohutne tečúci, valiaci sa: v. tok, v. Dunaj

  2. iba v spoj. v-é zhromaždenie zhromaždenie všetkých členov

 • váľok -ľka m. valcovitý predmet na formovanie cesta ap.

  expr. ruky, nohy ako v-y tučné

 • valorizácia -ie ž. kniž. valorizovanie: ekon. v. platov zvyšovanie úmerné s rastom cien;

 • valorizačný príd.

 • valorizovať nedok. i dok. kniž. nadobúdať, nadobudnúť hodnotu: ekon. v. mzdy, dôchodky zvyšovať, zvýšiť úmerne s rastom cien

 • válov -a m. žľab na kŕmenie ošípaných al. na kŕmenie a napájanie dobytka: nasypať do v-a, v-y plné vody

  expr. mastný v.;
  byť pri (plnom) v-e mať výnosné miesto;

 • válovček -a m. zdrob.

 • valový príd.: v. typ hradieb

 • valuta -y -lút ž. ekon.

  1. mena: zlatá v., tvrdá v.

  2. valuty bankovky, mince cudzej meny: platiť vo v-ách;

 • valutový príd.: v-é hospodárstvo

 • vaňa -e ž.

  1. väčšia pozdĺžna nádoba na kúpanie: kúpacia v.;
  namočiť bielizeň do v-e

  2. nádrž podobná vani: tech. chrómovacia v.;

 • vanádiový príd.: v-á oceľ

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV