Hľadaný výraz "re" v Technickom slovníku

Nájdených 75 výsledkov (1 strana)

 • RE

  - z anglického Regarding, týkajúce sa

 • read

  - čítať, čítací

 • read only

  - iba na čítanie

 • read-only access

  - prístup iba na čítanie

 • README

  - Veľmi používaný názov pre súbor, ktorý je súčasťou programu, alebo softwarového produktu a obsahuje novinky a úpravy, ktoré sa nevošli do predošlých manuálov, základne údaje o produkte. Väčšinou je robený v jednoduchom formáte aby bol ľahko dostupný s mož

 • ready

  - stav pripravenosti

 • reason

  - dôvod, príčina

 • reboot

  - reštart, opätovné zavedenie systému

 • recall

  - zavolať opäť

 • receipt

  - príjem, potvrdenie, recept

 • receive

  - prijať
  - prijem

 • Recent files

  - Naposledy použité súbory

 • recognition

  - rozpoznávanie

 • recommendation

  - doporučenie, norma

 • reconnect

  - znovu nadviazať spojenie

 • record

  - údajový záznam, zápis

 • Record length

  - Veľkosť potrebná pre uloženie jedného rekordu udávaná v Byte.

 • recordable CD

  - zapisovateľný CD, možné je zapísať iba raz

 • recovery

  - regenerácia, obnovenie
  - obnovenie
  - zotavenie, obnovenie

 • rectangle

  - obdĺžnik

 • recykle bin

  - kôš

 • Red Hat Linux

  - Pravdepodobne najpoužívanejšia verzia operačného systému Linux. Produkt firmy Red Hat Software

 • redo

  - urobiť znovu

 • reduce

  - zmenšovať, zužovať, znižovať

 • redundancy

  - záložný, nadbytočný
  - nadbytočnosť

 • reference

  - odkaz, nadväzovací

 • Reference Manual

  - Základná príručka, referencia k programom, ktorej účelom je popísať presne jednotlivé časti a funkcie programu.

 • refill

  - znovu naplniť, opäť naplnený

 • Reflection

  - zrkadlenie, odraz

 • Refresh

  - Znovu načítanie dát prípadne obnovenie, aktualizáciu aktuálneho stavu.

 • refresh rate

  - obnovovacia frekvencia, počet prekreslení obrazovky za sekundu

 • refuse

  - odmietnuť

 • relase

  - uvolniť, odpojenie

 • relation

  - vzťah, väzba

 • relationship

  - nadväznosť, príbuznosť

 • reliability

  - spoľahlivosť

 • reminder

  - pripomienka

 • remote

  - vzdialený, diaľkové

 • Remote Bridge

  - Ethernetový most, ktorý spojuje dve alebo viac sieti LAN v prostredí Sieti WAN. Pre spojenie sú nutne vždy 2 tieto mosty každý na jednej strane

 • removable

  - odpojiteľný, vyberateľný

 • remove virus

  - odstrániť vírus

 • rename

  - premenovať

 • rendering

  - realistické zobrazenie objektov v priestore

 • Repeat

  - Vykonávať určitú činnosť viac krát za sebou - opakovať.

 • repeater

  - opakovač, aktívny prvok siete

 • reply

  - odpoveď, odpovedať

 • repository

  - Centrálne digitálne úložisko dát, miesto ktoré môže byť skladom pre viacero databáz. Sklad pre popisy, definície objektov, pravidiel, procesov, projektov, dátové štruktúty, dátové definície.

 • request

  - požiadavka

 • required

  - potrebný, nevyhnutný

 • research

  - výskum, bádať

 • Reset

  - Okamžité zrušenie všetkých prebiehajúcich operacií a znovu spustenie počítača.

 • resident program

  - usadený, bývajúci program; program, ktorý je neustále prítomný v pamäti, stále beží, alebo je ho možné kedykoľvek aktivovať

 • resize

  - zmeniť veľkosť

 • resolution

  - grafické rozlíšenie, rozlišovacia schopnosť

 • resource

  - zdroj

 • response

  - odozva, ohlas

 • restart

  - znovuspustenie

 • Restart Reboot Ctrl Alt Del

  - Reštarovanie , znovu spustenie počítača.

 • restore

  - obnoviť, obnovovať, zrekonštruovať

 • restriction

  - obmedzenie

 • result

  - výsledok

 • retreival

  - vyhľadávanie, znovuvyhľadanie

 • Retrieve

  - Získavanie informácii, dát.

 • retry

  - skúsiť znovu

 • return

  - návrat, späť, odskok

 • retype

  - znovu napísať

 • rewind

  - previnúť späť

 • rewrite

  - prepísať

 • Reytracing

  - sledovania lúča

 • Rezidentný

  - Programy a dáta, ktoré sa pri štarte počítača zavedú do operačnej pamäte a zostávajú tam sa nazývajú rezidentné.

 • rezidentný program

  - usadený, bývajúci program; program, ktorý je neustále prítomný v pamäti, stále beží, alebo je ho možné kedykoľvek aktivovať

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ips, kčs, že, f, dix, hipå, opd, cimcee, pjm, pdo, kriãƒâ, pyc, sqp, zam, psb
Slovník skratiek: reg ã, m č, ez, cj3, vã ä å ã, trans, rkc, pred, krs, cry, v95, d61, vta, jj, h49