Význam slova "viac" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 48 výsledkov (1 strana)

 • viac, viacej (2. st. k veľa, mnoho)

  I. neskl. čísl. zákl. neurč. vyj. väčšie neurč. množstvo, väčší neurč. počet, rozsah, op. menej: v. peňazí;
  oveľa, omnoho v. (obyvateľov, výrobkov);
  v. druhov zo všetkého viacero;
  pred v. rokmi niekoľkými, viacerými

  II. prísl.

  1. vo väčšej miere, vo väčšom rozsahu, väčšmi, op. menej: v. pracovať, v. spať, (oveľa) v. rozšírený;
  to ho ešte v. rozčúlilo väčšmi;
  hovor. to je v. ako isté celkom isté

  2. (so zápor. slovesom) už nikdy: v. neprišiel, mladosť sa v. nevráti

  3. (so zápor. slovesom) už ďalej: v. nemusíš hovoriť, v. sa nespytoval;
  nie je v. tým, čím bol kedysi

  4. blíži sa k význ. čast. vyj. pribúdanie, pridávanie, pokračovanie, ešte, okrem toho: povedal všetko, čo chcete v.?

  III. spoj. priraď. viac, viacej – ako vyj. vylučovací vzťah s uprednostnením prvého člena, skôrako: vstal od stola v. hladný ako najedený;
  na stolčeku v. čupel, ako sedel

  čoraz v., stále v. a v., čím ďalej tým v. vyj. narastanie, stupňovanie;
  v. očí v. vidí;
  v. hláv, v. rozumu pri rozhodovaní ap. je vhodné poznať názory viacerých;
  malá hŕba pýta v.;
  expr. má o koliesko v. je nenormálny;
  nebolo mu v. treba mal vhodnú zámienku

 • viac-menej čast. vyj. neurčitosť al. (jemnú) pochybovačnosť, vcelku, v podstate, vlastne: (bol mu) v. známy, stretli sa v. náhodne

 • viac=hlasne prísl.: v. spievať

 • viac=hlasný príd. zložený z viacerých hlasov: v. spev;

 • viac=hlasový príd. určený pre viacej hlasov: v-á skladba

 • viacbodový príd. kt. má viacej bodov: v-é uznesenie

 • viacboj -a m. šport. súťaž zložená z viacerých disciplín;

 • viacbojár -a m. pretekár vo viacboji;

 • viacbojárka -y -rok ž.;

 • viacbojársky príd.

 • viacčlennosť -i ž.

 • viacčlenný príd. kt. má viacej členov, niekoľkočlenný: v-á rodina, v-á porota;

 • viacdenný príd. trvajúci viac dní, viacdňový (význ. 1), niekoľkodenný: v-á konferencia

 • viacdetnosť -i ž.

 • viacdetný príd. kt. má viacej detí: v-á rodina;

 • viacdielny príd. kt. má viac dielov: v. román, v. komplet

 • viacdielový príd. zostavený z viacerých dielov (látky ap.): v-á sukňa

 • viacdňový príd.

  1. trvajúci viac dní, viacdenný, niekoľkodňový (význ. 1), niekoľkodenný: v. zájazd

  2. viac dní starý, niekoľkodňový (význ. 2): v-é kurence

 • viacero neskl., m. živ. viacerí, m. neživ., ž. a s. viaceré čísl. skup. neurč. viac, viacej (význ. 1): v-o dverí, v-o topánok;
  v-o ľudí, v-í ľudia, v-é podniky, vo v-ých prípadoch, na v-ých miestach;
  v-í chýbali

 • viacfarebne prísl.;

 • viacfarebnosť -i ž.

 • viacfarebný príd. kt. má viac farieb: v-á vzorka, v-é sklo, v-á tlač;

 • viacfázovo prísl.

 • viacfázový príd. kt. má viacej fáz: v. tréning;
  poľnohosp. v. zber;
  elektrotech. v. prúd;

 • viacjazyčne prísl.;

 • viacjazyčnosť -i ž.

 • viacjazyčný príd.

  1. v kt. sa hovorí viacerými jazykmi, viacrečový: v. kolektív, štát

  2. preložený al. umožňujúci preklad do viacerých jazykov: v-é resumé;
  v. slovník;

 • viackrát, viac ráz neskl. čísl. nás. neurč.

  1. k viac (význ. II/1); niekoľkokrát, niekoľko ráz: knihu čítal v.

  2. (so zápor. slovesom) viac (význ. II/2), už: nech sa to v. nestane

 • viacmesačný príd.

  1. trvajúci viac mesiacov, niekoľkomesačný: v. kurz

  2. viac mesiacov starý, niekoľkomesačný: v-é dieťa

 • viacmetrový príd. merajúci viac metrov: v-á vzdialenosť

 • viacmiestny príd. kt. má viac miest: v-e lietadlo;
  mat. v-e číslo zložené z viac cifier

 • viacnásobne čísl. nás. neurč. príslov.

 • viacnásobný čísl. nás. neurč.

  1. násobený al. opakovaný viac ráz; niekoľkonásobný: v-á ozvena, v-á neprítomnosť

  2. všestranný, veľký, mnohonásobný: mať z niečoho v. úžitok;

 • viacnásobok -bku m. viacnásobne väčší počet; niekoľkonásobok: v. pôvodného stavu

 • viacpodlažný príd. kt. má viac podlaží: v-á budova

 • viacposchodový príd. kt. má viac poschodí: v-é domy

 • viacrázovo prísl.

 • viacrázový čísl. nás. vyskytujúci sa, opakujúci sa viac ráz: v-á odmena;

 • viacročný príd.

  1. trvajúci viac rokov, niekoľkoročný: v-á choroba;
  poľnohosp. v-é krmoviny vegetujúce viac rokov

  2. viac rokov starý: dvojročné a v-é deti;
  v-á budova niekoľkoročná

 • viacslovný príd. kt. sa skladá z viacerých slov: v. názov

 • viacúčelovo prísl.

 • viacúčelový príd. kt. možno využiť na viaceré účely: v. stroj, nábytok;

 • viacvrstvový príd. kt. má viacej vrstiev: v. náter

 • viacvýznamovosť -i ž.

 • viacvýznamový príd. kt. má viacej významov, viacznačný, op. jednovýznamový: v-é slovo;

 • viaczdrojový príd. pochádzajúci z viacerých zdrojov: v-é financovanie

 • viacznačnosť -i ž. viacvýznamovosť, op. jednoznačnosť

 • viacznačný príd. kt. má viacej významov, viacvýznamový, op. jednoznačný: v-é gesto;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: svr, cos, cst, semä, vcv, vtz, úra, kac, pcb, oto, lvc, tluã, vhz, sdv, ina
Slovník skratiek: ad, štát, reu, cup, a68, har, tpa, srw, jc3, psq, fiat, tsy, vei, s45, aup
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV