Význam slova "kaz" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • kaz -u m. (menšie) porušenie povrchu niečoho; chyba: k. v látke;
  zubný k.;

 • kazajka -y -jok ž.

  1. ľahký (šport.) kabát do pása: kožená, prešívaná k.

  2. → zvieracia k.

 • kazak -u m. voľná blúza siahajúca na boky;

 • kazakový príd.: k. strih

 • kazár -a m. zastaráv. prísny udržiavateľ disciplíny, poriadku ap.: nad sebou k-a

 • kázať -že -žu -uc -uci nedok.

  1. dávať pokyn, rozkazovať, prikazovať: lekár mu k-l ležať, aby ležal;
  čo nám k-li, urobili sme;
  (robiť,) ako zákon, tradícia k-e podľa zákona, tradície;
  robiť, ako srdce k-e podľa citu

  2. hlásať nejaké (náb.) učenie: k. evanjelium;
  k. v mnohých krajinách

  3. mať kázeň (význ. 1): k. od oltára;
  k. o morálke, k. proti neprávosti

  → vodu k-e, víno pije

 • kazateľ -a mn. -ia m. kto káže (význ. 2, 3): bol dobrým k-om;

 • kazateľka -y -liek ž.;

 • kazateľnica -e -níc ž. vyvýšené miesto v kostole na kázanie

 • kazateľský príd.: k. tón poúčajúci;

  kazateľsky prísl.

 • každodenne prísl.;

 • každodennosť -i ž.: vybočiť z k-i zo všednosti

 • každodenný príd.

  1. opakujúci sa, vyskytujúci sa každý deň, denný: k-á povinnosť, k. hosť

  2. obyčajný, všedný, bežný: k. zjav, nie je to k-á udalosť

  stať sa niekomu k-ým chlebom nevyhnutnosťou;

 • každopádne prísl. zastar. v každom prípade, naisto: k. pricestujeme

 • každoročne prísl.

 • každoročný príd. opakujúci sa, vyskytujúci sa každý rok: k-é záplavy;

 • každučký, každučičký zám. vymedz. expr. každý: k. deň

 • každý

  I. zám. vymedz.

  1. obyč. jedn. vyj. úplný súhrn osôb, vecí a javov a zároveň rozčlenenosť tohto súhrnu: k. človek je smrteľný;
  chorého namáha k. pohyb;
  šaty na k-ú príležitosť;
  v k-om prípade vždy;
  domov chodí k. týždeň pravidelne týždenne

  2. ako neurč. zám. vyj. ľubovoľnosť, akýkoľvek, hocijaký: súci do k-ej roboty;
  prísť za k-ých podmienok;
  uverí k-ej hlúposti

  na k-om kroku všade;
  za k-ú cenu nech to stojí čokoľvek;
  k-ú chvíľu a) (chorie) často b) (sa vráti) hneď

  II. každý m. každý človek: k. nás tu vidí, k. to vie

 • kazematový príd.

 • kazematy -mát ž. pomn. podzemné chodby pod pevnosťami použ. často ako väzenie;

 • kázeň -zne ž.

  1. prejav duchovného o náb. téme (pri bohoslužbách): nedeľná k.

  2. hovor. dohováranie, karhanie, napomínanie: počúvať od niekoho k.

  3. správ. disciplína, poriadok

  mať k. kázať;
  držať, robiť niekomu k. napomínať, hrešiť niekoho

 • kazeta -y -ziet ž.

  1. (ozdobná) skrinka, škatuľa: strieborná, vyrezávaná k., k. na cigarety, na šperky

  2. ochranný obal na film al. fot. platňu; takýto obal so zabudovanou magnetickou páskou uspôsobenou na nahrávanie a prehrávanie zvuku al. obrazu

  3. plasticky orámované pole stropu;

 • kazetka -y -tiek ž. zdrob.

 • kazetotéka -y -ték ž. zbierka, archív kaziet s nahrávkami

 • kazetový príd.: k. magnetofón na kazety;
  k-á povala;

 • kazisvet -a m. expr. svojvoľný ničiteľ (vecí)

 • kaziť nedok.

  1. poškodzovať, ni(vo)čiť, znehodnocovať: k. hračky, k. si zrak, zdravie;
  k. vzduch znečisťovať

  2. robiť mravne horším: k. mládež, rozmaznáva ho a k-í

  3. narúšať, mariť, hatiť: k. náladu, radosť niekomu, k. si niečím šťastie, plány

  // kaziť sa

  1. stávať sa neupotrebiteľným: stroj sa k-í, mäso sa k-í

  2. stávať sa mravne horším: v zlej spoločnosti sa dieťa k-í

  3. ísť k horšiemu, zhoršovať sa, narúšať sa: nálada, zábava sa k-í;
  počasie sa k-í mračí sa, ochladzuje sa

 • kazivec -vca m. nerast použ. na výr. zlúčenín fluóru a na výr. šošoviek, fluorit

 • kazový príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cã ã ë, jpc, cnv, efč, syc, at, anl, krr, av, vyx, lat, pco, mzt, agea, ckz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV