Hľadaný výraz "z" v Slovníku skratiek

Nájdených 477 výsledkov (4 strán)

 • Z00

  - Skratka diagnózy - celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

 • Z01

  - Skratka diagnózy - iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

 • Z02

  - Skratka diagnózy - vyšetrenie na administratívne účely

 • Z03

  - Skratka diagnózy - lekárske pozorovanie a zhodnotenie pre podozrenie z choroby a odchýlky

 • Z04

  - Skratka diagnózy - vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny

 • Z08

  - Skratka diagnózy - následné vyšetrenie po liečbe zhubného nádora

 • Z09

  - Skratka diagnózy - následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako zhubných nádorov

 • Z10

  - Skratka diagnózy - rutinná celková zdravotná kontrola definovanej subpopulácie

 • Z11

  - Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné a parazitárne choroby

 • Z12

  - Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na nádorové choroby

 • Z13

  - Skratka diagnózy - špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby a poruchy

 • Z20

  - Skratka diagnózy - kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami

 • Z21

  - Skratka diagnózy - bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

 • Z22

  - Skratka diagnózy - nosič infekčnej choroby

 • Z23

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti jednotlivým bakteriálnym chorobám

 • Z24

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti určitým jednotlivým vírusovým chorobám

 • Z25

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti iným jednotlivým vírusovým chorobám

 • Z26

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti iným jednotlivým infekčným chorobám

 • Z27

  - Skratka diagnózy - potreba imunizácie proti kombináciám infekčných chorôb

 • Z28

  - Skratka diagnózy - nevykonaná imunizácia

 • Z29

  - Skratka diagnózy - potreba iných preventívnych postupov

 • Z30

  - Skratka diagnózy - usmernenie antikoncepcie

 • Z31

  - Skratka diagnózy - vyšetrovanie a liečenie porúch fertility

 • Z32

  - Skratka diagnózy - vyšetrenie a test na ťarchavosť

 • Z33

  - Skratka diagnózy - náhodná ťarchavosť

 • Z34

  - Skratka diagnózy - dohľad nad priebehom normálnej ťarchavosti

 • Z35

  - Skratka diagnózy - dohľad nad rizikovou ťarchavosťou

 • Z36

  - Skratka diagnózy - predpôrodný skríning

 • Z37

  - Skratka diagnózy - výsledok pôrodu

 • Z38

  - Skratka diagnózy - živonarodené deti podľa miesta narodenia

 • Z39

  - Skratka diagnózy - popôrodná starostlivosť a vyšetrenie

 • Z40

  - Skratka diagnózy - profylaktický chirurgický zákrok

 • Z41

  - Skratka diagnózy - výkony z iných dôvodov ako zdravotnej indikácie

 • Z42

  - Skratka diagnózy - následná starostlivosť na plastickej chirurgii

 • Z43

  - Skratka diagnózy - ošetrovanie umelých vyústení

 • Z44

  - Skratka diagnózy - skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protetickej pomôcky

 • Z45

  - Skratka diagnózy - prispôsobovanie a udržiavanie implantovanej pomôcky

 • Z46

  - Skratka diagnózy - skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok

 • Z47

  - Skratka diagnózy - iná následná ortopedická starostlivosť

 • Z48

  - Skratka diagnózy - iná následná chirurgická starostlivosť

 • Z49

  - Skratka diagnózy - starostlivosť s použitím dialýzy

 • Z50

  - Skratka diagnózy - starostlivosť s použitím rehabilitačných výkonov

 • Z51

  - Skratka diagnózy - iná lekárska starostlivosť

 • Z52

  - Skratka diagnózy - darcovia orgánov a tkanív

 • Z53

  - Skratka diagnózy - osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli určitým výkonom, čo sa nevykonali

 • Z54

  - Skratka diagnózy - rekonvalescencia

 • Z55

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so vzdelaním a gramotnosťou

 • Z56

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so zamestnaním a nezamestnanosťou

 • Z57

  - Skratka diagnózy - rizikové faktory na pracovisku

 • Z58

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so životným prostredím

 • Z59

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s bývaním a ekonomickými okolnosťami

 • Z60

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so sociálnym prostredím

 • Z61

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s negatívnymi zážitkami v detstve

 • Z62

  - Skratka diagnózy - iné problémy súvisiace s výchovou

 • Z63

  - Skratka diagnózy - iné problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti vrátane rodinnej situácie

 • Z64

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s istými psychosociálnymi okolnosťami

 • Z65

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s inými psychosociálnymi okolnosťami

 • Z70

  - Skratka diagnózy - poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite, sexuálnym správaním a orientáciou

 • Z71

  - Skratka diagnózy - osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli inému poradenstvu nezatriedenému inde

 • Z72

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so spôsobom života

 • Z73

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života

 • Z74

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa

 • Z75

  - Skratka diagnózy - problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou

 • Z76

  - Skratka diagnózy - osoby, ktoré navštívili zdravotnícke zariadenia v súvislosti s inými okolnosťami

 • Z80

  - Skratka diagnózy - zhubný nádor v rodinnej anamnéze

 • Z81

  - Skratka diagnózy - duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze

 • Z82

  - Skratka diagnózy - rodinná anamnéza určitých foriem invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb

 • Z83

  - Skratka diagnózy - rodinná anamnéza iných špecifických chorôb

 • Z84

  - Skratka diagnózy - rodinná anamnéza iných chorôb

 • Z85

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza zhubného nádoru

 • Z86

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza daktorých druhých chorôb

 • Z87

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza iných chorôb a stavov

 • Z88

  - Skratka diagnózy - osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky

 • Z89

  - Skratka diagnózy - získané chýbanie končatiny

 • Z90

  - Skratka diagnózy - získané chýbanie orgánov nezatriedené inde

 • Z91

  - Skratka diagnózy - rizikové faktory v osobnej anamnéze nezatriedené inde

 • Z92

  - Skratka diagnózy - predchádzajúce liečenie v osobnej anamnéze

 • Z93

  - Skratka diagnózy - stav po umelom vyústení

 • Z94

  - Skratka diagnózy - stav po transplantácii orgánu a tkaniva

 • Z95

  - Skratka diagnózy - prítomnosť srdcových a cievnych implantátov a štepov

 • Z96

  - Skratka diagnózy - prítomnosť iných funkčných implantátov

 • Z97

  - Skratka diagnózy - prítomnosť iných technických pomôcok

 • Z98

  - Skratka diagnózy - iné pooperačné stavy

 • Z99

  - Skratka diagnózy - závislosť od prístrojov a technických pomôcok nezatriedená inde

 • ZA

  - Juhoafrická republika, skrátený názov Južná Afrika. Skratka štátu.

 • ZAA

  - Skratka učebného predmetu Základy administratívy

 • ZAB

  - Skratka učebného predmetu Základy baníctva

 • ZAC

  - Skratka učebného predmetu Zdravoveda a opatrovateľská činnosť

 • ZAD

  - Skratka učebného predmetu Základy dirigovania

 • ZAE

  - Skratka učebného predmetu Základy elektrotechniky

 • ZAF

  - Juhoafrická republika, skrátený názov Južná Afrika. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Základy fotografovania

 • ZAG

  - Skratka učebného predmetu Základy geológie

 • ZAH

  - Skratka učebného predmetu Základy herectva

 • ZAI

  - Skratka učebného predmetu Základy automatizačnej techniky

 • ZAJ

  - Skratka učebného predmetu Základy anatómie

 • ZAK

  - Skratka učebného predmetu Základy konštrukcie

 • ZAL

  - Skratka učebného predmetu Zásobovanie plynom

 • ZAM

  - Skratka učebného predmetu Základy mechanizácie

 • ZAN

  - Skratka učebného predmetu Základy ekonomiky

 • ZAO

  - Skratka učebného predmetu Základy odevníctva

 • ZAP

  - Skratka učebného predmetu Základy programovania

 • ZAQ

  - Skratka učebného predmetu Základy automobilovej elektrotechniky

 • ZAR

  - kód meny juhoafrický rand. Mena sa používa v krajine Lesotho (Lesothské kráľovstvo)
  - kód meny juhoafrický rand. Mena sa používa v krajine Namíbia (Namíbijská republika)
  - kód meny juhoafrický rand. Mena sa používa v krajine Južná Afrika (Juhoafrická republika)
  - Skratka učebného predmetu Zariadenie závodov

 • ZAS

  - Skratka učebného predmetu Základy staviteľstva

 • ZAT

  - Skratka učebného predmetu Zabezpečovacia technika

 • ZAU

  - Skratka učebného predmetu Základy skúšobníctva

 • ZAV

  - Skratka učebného predmetu Základy vinohradníctva

 • ZAW

  - Skratka učebného predmetu Zariadenia závodov

 • ZAY

  - Skratka učebného predmetu Záhradnícke služby

 • ZAZ

  - Skratka učebného predmetu Zápas

 • ZBA

  - Skratka učebného predmetu Zabezpečovacia a oznamovacia technika

 • ZBC

  - Skratka učebného predmetu Základy biotechnológií

 • ZBD

  - Skratka učebného predmetu Zborový dirigent

 • ZBG

  - Skratka učebného predmetu Zábavná logika

 • ZBI

  - Skratka učebného predmetu Základy klinickej biochémie a mikrobiológie

 • ZBL

  - Skratka učebného predmetu Základy biológie

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rsh, glp, rtv, spg, rvk, fdl, seh, pdj, tcl, c2, evk, � � � � er, pka, pdw, vsv
Slovník skratiek: z, dpã, ma��, mw, lak, , mfs, tir��, sve, ��a, ukt, tci, poy, ttj, jzj