Význam slova "druh" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 24 výsledkov (1 strana)

 • druh1 -u m.

  1. súhrn predmetov al. javov s rovnakými podstatnými znakmi: nový d. topánok;
  viaceré d-y stromov, pšenice;
  literárne d-y žánre;
  d-y živočíchov, d-y rastlín;
  lingv. slovné d-y;
  biol. zákl. jednotka použ. pri systematike živočíchov a rastlín

  2. charakteristické črty veci ako súčasti istého celku, typ: je to d. lepidla;
  d. odborného textu

  kniž. predmet, človek ap. svojho d-u špecifický;

  druh2 -a mn. -ovia m.

  1. kniž. spoločník, priateľ, kamarát: jeho najbližší d.

  2. muž, kt. žije so ženou v spoločnej domácnosti bez sobáša

  životný d. manžel;

 • druháčik -a mn. -ovia m. zdrob.

 • druháčka -y -čok ž.;

 • druhácky príd.: d-e učivo;

 • druhák -a mn. -ci m. žiak 2. ročníka, 2. triedy: učiť d-ov;

 • druhohorný príd.

 • druhohory -hôr ž. pomn. geol. éra s troma geol. útvarmi medzi prvohorami a treťohorami;

 • druhorado prísl.;

 • druhoradosť -i ž.

 • druhoradý príd. menej významný, podradný, druhotriedny: d. umelec, d. problém;

 • druhoročiak -a mn. -ci m. poslucháč, študent 2. ročníka (vys.) školy; (prv) vojak zákl. služby v 2. ročníku

 • druhorodený príd. narodený ako druhý: d. syn

 • druhostupňový príd. kt. stojí hierarchicky na 2. mieste: d-á sesternica, d. článok riadenia

 • druhotne prísl.;

 • druhotnosť -i ž.

 • druhotný príd. podmienený iným, odvodený, sekundárny, op. prvotný, primárny: poznanie je d-é (oproti bytiu);
  ekon. d-á platobná neschopnosť ktorú spôsobuje neplatenie dlhov inými podnikmi;
  lingv. d-é predložky nepôvodné;

 • druhotriedne prísl.;

 • druhotriednosť -i ž.

 • druhotriedny príd. druhoradý: d. výkon, d. tovar;

 • druhovo, druhove prísl.

 • druhový príd.: d-á vlastnosť typická pre druh;
  lingv. d-á číslovka (napr. trojaký, mnohoraký);

 • druhý čísl. rad.

  1. k 2: d. ročník, rad;
  byť na d-om mieste;
  d-á svetová vojna, d. diel filmu;
  bolo to d-ho januára;
  skončiť o d-ej (hodine);
  pol druha, druhého litra;
  po prvé, po d-é (pri vypočítavaní);
  gram.: d. pád genitív;
  d. stupeň komparatív;
  d-á (slovesná) osoba;
  mat. d-á (od)mocnina;
  hud. d. hlas;
  hrať d-é husle i fraz. mať druhoradú úlohu;
  tech. d. rýchlostný stupeň

  2. (vo vzťahu k prvý) kt. stojí na nižšej úrovni: d. tajomník veľvyslanectva;
  výrobky d-ej kvality

  3. nasledujúci, budúci, ďalší (v čase): odložiť niečo na d. deň, týždeň;
  (na) d. raz inokedy

  4. blíži sa význ. vymedz. zám., ďalší, iný;
  v mn. i ostatní: na to si vyber (niekoho) d-ho;
  d-í sa zabávali a on tam stál

  5. (z dvojice) protiľahlý, opačný, náprotivný: d-á strana ulice, mince;
  preplávať na d. breh

  6. kt. má funkciu pôvodného: jeho d-á vlasť;
  mať d. kľúč rezervný

  7. v dvojici jeden, tento – d. vyj. odlišnosť al. vzájomnosť stránok: jeden, tento sa namáha, d. leňoší;
  pomáhať jeden d-mu, vyhovárať sa jeden na d-ho

  d. svet záhrobie;
  odísť na d. svet umrieť;
  d. stav ťarchavosť;
  (informácia) z d-ej ruky nepôvodná;
  (to je) d-á strana mince iná stránka veci;
  jeden lepší, horší ako d. sú rovnakí;
  jedno s d-ým dovedna;
  rozprávať jedno cez d-é tárať;
  prejsť na d-ú stranu k protivníkom;
  jeden (ťahá) čihi, d. hota nezhodnú sa;
  jeden (stojí) za devätnásť, d. bez jedného za dvadsať;
  → jedným uchom dnu a d-ým von

 • druhýkrát, druhý raz neskl. čísl. rad. nás. príslov.

  1. k 2: d. povedať niečo

  2. blíži sa význ. zám., inokedy: príď d.;
  odložiť niečo na d. na neskoršie

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV