Význam slova "ze" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 162 výsledkov (2 strán)

 • že

  I. spoj.

  A. podraď. uvádza vetu

  1. podmetovú: zdá sa, že niekto prišiel;
  ukazuje sa, že bude pekné počasie;
  hnevá ho, že nevyhral;
  je pravda, že prišiel neskoro

  2. prísudkovú (najmä po sponových slovesách, po slovesách existencie ap.): bol taký, že sa všetkému tešil;
  tváril sa, že spí

  3. vetnozákladovú: bolo už až tak, že nebolo východiska

  4. doplnkovú: videl otca, že kľačí na zemi

  5. prívlastkovú: mal istotu, že vec je v poriadku;
  boli také časy, že sa ľuďom nechcelo žiť

  6. predmetovú: počula, že sa otvorili dvere;
  tušil, že potom bude na to čas

  7. spôsobovú (v nadradenej vete býva odkazovací výraz tak, taký, toľko ap.): ruky sa jej triasli, že sotva nahmatala kľúč;
  tak ju vykrútil, že potratila topánky;
  vo výrazoch a) ako že/akože vyj. dôrazné uistenie: dám ho súdu, ako že sa volám ... b) bez toho, že by/žeby vyj. uskutočnenie deja hlav. vety bez uskutočnenia deja vedľ. vety, bez toho, aby: zapísali ho bez toho, že by sa ho boli spýtali c) s tým, že vyj. okolnosť, za kt. platí dej hlav. vety: odišli s tým, že sa ešte vrátia;
  uzavreli dohodu s tým, že ju ešte spresnia

  8. prostriedkovú (v nadradenej vete býva odkazovací výraz tým): odôvodnite to tým, že ho potrebuje

  9. príčinnú: mal radosť, že na to prišiel sám;
  rašelina sa používa preto, že má veľkú nasávaciu schopnosť

  10. dôsledkovú, a preto, takže: do predsiene sa zišiel celý kŕdeľ, že je takmer plná

  11. účelovú: zvrtla sa k džbánu, že si naleje vody

  12. vo výrazoch napriek tomu, že;
  vzdor tomu, že prípustkovú: odišli porazení napriek tomu, že mali väčšinu zápasu prevahu

  B. priraď.

  1. vo výraze nie(to) že by, pís. i nie(to)žeby, ktorý vyjadruje odstupňúvací vzťah: nebolo čím kapustu zatrepať, nietožeby omastiť

  2. vo výraze nie že by – ale/lež, ktorý vyj. dôrazne odporovací vzťah: nie že by sa bola polepšila, ale stáva sa horšou

  II. čast.

  1. uvádza zvol. vetu: že sa nehanbíš!

  2. uvádza želaciu vetu: že múdro vykonáš!

  3. hovor. vyj. hodnotiaci postoj k vete: ja že nemám peniaze?

  4. expr. zdôrazňuje platnosť výrazu: a tebe že je čo?

  5. vyj., že obsah vety sa podáva ako cudzí výrok, ako domnienka ap.; vraj: že ho už chytili?

  6. vo výrazoch len že, len-len že, len toľko že, div že, ktoré obmedzujú platnosť modifikovaného výrazu: len toľko že neumrel, len-len že dobehol na vlak, div že nespadol

  7. vo výraze že či, ktorý vyj. dôrazné prisvedčenie, pravdaže: máš dosť? – že či!

 • zebra -y -bier ž.

  1. afr. nepárnokopytník s čierno-bielymi pruhmi, zool. Equus zebra

  2. hovor. priechod pre chodcov označený bielymi pruhmi na vozovke: prechádzať cez z-u;

 • zebrí príd.

 • zebu neskl. m. ázij. zdomácnený tur s hrbom, zool. Bos indicus

 • žeby

  I. spoj. podraď. uvádza vetu

  1. účelovú, aby: žumpu prikryli, ž. do nej nespadli deti

  2. spôsobovú, aby: nie je im tak dobre, ž. mohli rozhadzovať

  3. predmetovú, aby: nedopustí, ž. mu žena robila

  4. podmetovú, aby: hlavné je to, ž. ťa on chcel

  II. čast. uvádza vetu, v kt. sa vyj. výstraha, žiadosť ap., aby: ž. si nespadol!

 • zeditovať dok. k editovať: z. text, zborník

 • zefektívniť -i dok. urobiť efektívnejším, efektívnym: z. výrobu;

 • nedok. zefektívňovať

 • žehliaci príd. určený na žehlenie, hladiaci: ž. stroj, ž-a doska

 • žehliar -a m. kto niečo žehlí, žehlič, hladič;

 • žehliareň -rne ž. dielňa, podnik, kde sa žehlí, hladiareň

 • žehliarka -y -rok ž.;

 • žehliarsky príd.

 • žehlič -a m. živ. žehliar, hladič;

  žehlič -a mn. -e m. neživ. prístroj na žehlenie: prítlačný ž.

 • žehlička -y -čiek ž.

  1. žehliarka, hladička (význ. 1)

  2. nástroj na žehlenie, hladička (význ. 2): horúca ž., elektrická ž.

 • žehliť nedok. vyrovnávať (text. výrobky) teplou žehličkou, hladiť: ž. košeľu, šaty;
  nakropiť bielizeň pred ž-ením

  expr. ž. si niečo (u niekoho) a) urovnávať si nedorozumenie b) pripravovať si pôdu u niekoho

 • žehnať nedok.

  1. náb. udeľovať priazeň, požehnávať; dávať požehnanie viditeľným úkonom (obyč. znakom kríža): nech vás ž-á všemohúci Boh;
  kňaz ž-á veriacich

  2. kniž. blahorečiť, velebiť: ž. náhode;

 • opak. žehnávať -a

  // žehnať sa prežehnávať sa: ž. sa pred oltárom, pred jedlom

 • zekonomizovať dok. urobiť ekonomickejším, ekonomickým, zhospodárniť: z. pracovné úkony

 • želací príd. gram.: ž-ia veta kt. vyj. želanie

 • želať nedok.

  1. chcieť, aby sa niekomu niečo (dobré) (do)stalo; konvenčnou formou vyjadrovať takéto chcenie: ž. dobrý deň, šťastný návrat, veľa úspechov;
  ž-á mu, aby sa skoro uzdravil;
  ž. všetko najlepšie žičiť;
  ž-ný výsledok, tajné ž-nie, vyhovieť ž-niu

  2. cítiť uspokojenie, že sa niekomu niečo (do)stalo, dostáva: ž-l mu udelené ocenenie

  // želať si

  1. mať pocit potreby niečoho, priať si, chcieť: ž. si skorý návrat otca

  2. dávať najavo svoju požiadavku, žiadosť, priať si: než-á si, aby ho vyrušovali;
  čo si ž-te na pitie?

 • želateľne prísl.;

 • želateľnosť -i ž.

 • želateľný príd. aký sa žiada, potrebný, žiadaný, žiaduci: ž. účinok, úspech, výsledok;

 • želatína [-t-] -y ž. glejovitá látka získaná vylúhovaním kostí a koží;

 • želatínový príd.

 • želé neskl. s.

  1. (ovoc.) rôsol: ríbezľové, ovocné ž.

  2. cukrovinky pripravené z ovoc. rôsolu: pomarančové, citrónové ž.

  3. rôsolovitý kozmet. prípravok: ž. na ruky, ž. po holení;

 • zelektrifikovať dok. k elektrifikovať: z. oblasť, z-ná doprava

 • zelektrizovať dok. k elektrizovať: z. sklenú žrď;
  z-né vlasy;

 • zeleň1 -e ž.

  1. zelené sfarbenie, zelená farba: z. stromov, listov, z. rôznych odtieňov

  2. zelený porast: svieža z. parkov, mesto potrebuje veľa z-e

  3. zelené farbivo: chrómová, parížska z.;
  listová z. chlorofyl

  zeleň2 -a m. jedna zo štyroch farieb v kartách;

 • zelená ž.

  1. k zelený

  2. (v doprave) zelené svetlo ako signál voľno: svieti z.;
  mať z-ú i fraz. publ. môcť sa voľne rozvíjať;
  publ. dať niečomu z-ú umožniť hladký priebeh

 • zelenáč -a m. pejor. neskúsený muž, nováčik, začiatočník, ucháň: ten už niečo skúsil, nie je z.

 • zelenasto, zelenkasto, zelenavo, zelenkavo prísl.

 • zelenastý, zelenkastý, zelenavý, zelenkavý príd. sfarbený dozelena: z-á voda, z-é sklo;

 • zelenať sanedok. zelenieť sa: ihličie sa z-lo

  expr. (hreší,) až sa hory z-jú veľmi

 • zelenieť -ie -ejú nedok. stávať sa zeleným: medená veža časom z-ie;

  // zelenieť sa javiť sa zeleným, zelenať sa: mach sa z-ie

 • zelenina -y -nín ž. kult. rastliny (nízkeho vzrastu) použ. ako potravina; ich jedlé časti (korene, plody, vňať ap.): koreňová, listová z.;
  čerstvá, mrazená z.;
  siať, pestovať z-u, čistiť z-u (do polievky);

 • zeleninár -a m. pestovateľ zeleniny, pracovník v zeleninárstve;

 • zeleninárka -y -rok ž.;

 • zeleninársky príd.: z-a oblasť

 • zeleninárstvo -a s. pestovanie zeleniny (vo veľkom);

 • zeleninový príd.: z-á záhrada;
  z-á polievka zo zeleniny

 • zeleniť sa nedok. neos. zried. zelenieť

  komu sa → nelení, tomu sa z-í

 • zeleno prísl.

  II. zelený obyč. mn. zelení m. živ. príslušník hnutia al. prívrženec ochrancov životného prostredia: hnutie z-ých;
  Strana z-ých na Slovensku;

 • zelenomodrý príd. modrý dozelena: z-á voda

 • zeleňový príd.: z-é eso

 • zelený

  I. príd.

  1. majúci farbu ako svieža tráva, listy stromov ap.: z-á lúka, voda, z-é šaty, z-é oči;
  z-é ovocie nezrelé

  2. v ustálených spoj. a odb. názvoch: z-á fazuľa v strukoch, op. suchá;
  z-é krmivo svieže;
  z-é hnojenie zaorávanie zelených častí rastlín;
  z-á skalica chem. síran železnatý;
  Zelený š. vo Veľkom týždni;
  kart. z-á sedma, z-é eso

  3. týkajúci sa prírody, poľnohospodárstva ap.: publ. z-á hranica kt. vedie neobývaným územím, lesným porastom ap.;
  publ. z-á správa o poľnohospodárstve

  4. týkajúci sa životného prostredia; ekologický: publ. z-á iniciatíva

  expr. z. ako túz;
  publ. (rozhodovať, riadiť) za z-ým stolom, spoza z-ého stola bez poznania reálnej skutočnosti;
  postaviť, stavať na z-ej lúke (u)robiť od základu;

 • želéovitosť -i ž.

 • želéovitý príd. kt. má ráz želé, rôsolu;

 • želéový príd.: ž-é salónky

 • zeler -u L -i mn. -y m. zelenina pestovaná pre guľovitý aromatický koreň a vňať, bot. Apium: dať z. do polievky;

 • zelerový príd.: z-á vňať;
  z. šalát

 • železiar -a m. pracovník v železiarstve;

 • železiareň -rne ž. továreň na výr. surového železa

 • železiarsky príd.: ž. priemysel, obchod

 • železiarstvo -a -tiev s.

  1. výr., spracúvanie a úprava železa

  2. obchod s výrobkami zo železa;

 • železito prísl.;

 • železitosť -i ž.

 • železitý príd.

  1. obsahujúci železo: ž-á (minerálna) voda, ž-á pôda

  2. chem. označuje zlúčeniny trojmocného železa: oxid ž.;

 • železnica -e -níc ž.

  1. dráha so smerovo viazaným pohybom vozidiel po koľaji al. koľajnici: dvojkoľajová, širokorozchodná, úzkorozchodná, lesná, visutá ž.

  2. súhrn mechanizmov a činností spojených s koľajovou dopravou: pracovať pri ž-i;

 • železničiar -a m. pracovník železníc;

 • železničiarka -y -rok ž.;

 • železničiarsky príd.: ž-a uniforma

 • železnička -y -čiek ž. zdrob.

 • železničný príd.: ž. zamestnanec, ž. násyp, vozeň, most, ž-á doprava, sieť, stanica, trať;
  ž-á polícia, ž-é vojsko;

 • železník -a m. liečivá bylina rastúca v priekopách, na rumoviskách ap., bot. Verbena

 • železnorudný, železorudný príd. týkajúci sa železnej rudy: ž-é bane

 • železný príd.

  1. obsahujúci železo; majúci istý vzťah k železu: ž-á ruda;
  archeol. ž-á doba predhistorické obdobie, v kt. na výr. nástrojov slúžilo najmä železo

  2. zhotovený, vyrobený zo železa: ž-á brána, obruč, pec;
  ž. šrot

  3. pevný (význ. 2), tvrdý, nezlomný, odolný: ž-á disciplína, vôľa, ž-é zdravie, nervy, svaly;
  publ. ž. muž pretekár v niekoľkých vytrvalostných disciplínach absolvovaných v jednom dni

  ž-á zásoba na využitie v krajnej núdzi;
  zvyk je ž-á košeľa

 • železo -a s.

  1. najbežnejší a najpoužívanejší kov, chem. prvok, zn. Fe: čisté, kujné, surové ž., zliatiny ž-a;
  taviť, kuť, spracúvať ž.

  2. výrobky zo železa, železné nástroje ap.: profilové, tyčové ž.;
  zber (starého) ž-a opotrebovaných železných výrobkov

  3. obyč. pomn. železá -liez (železné) putá (význ. 1)

  4. obyč. pomn. železná pasca: líška sa chytila do ž-z

  mať nervy, zdravie (ako) zo ž-a pevné;
  tvrdý, pevný ako ž. veľmi;
  kuť ž., kým je horúce;
  patriť do starého ž-a byť nepotrebný;

 • železobetón -u m. betón vystužený oceľovými vložkami, železový betón;

 • železobetónový príd.: ž. most, ž-á konštrukcia, stavba

 • železový príd.: ž. betón železobetón;

 • želiar -a m. v min. príslušník dedinskej chudoby, bíreš;

 • želiarka -y -rok ž.;

 • želiarsky príd.

 • želieť -ie -ejú nedok. kniž.

  1. smútiť, žalostiť, žialiť: ž. za strateným synom, za šťastím, ž. nad svojím osudom

  2. ľutovať (význ. 1), banovať: ž-l chorého otca

 • želiezko -a -zok s. zdrob. k 2, 3

  mať dve ž-a v ohni zaisťovať si dve príležitosti;
  mať ž. v ohni mať výhľad na úspech

 • zelina -y -lín ž. trávny porast; burina: čistiť záhradu od z-y, trhať z-u

  expr. (je) čertova z. zlý človek;
  zlá, mrcha z. nevyhynie neužitočnému, zlému nič neuškodí;

 • zelinka -y -niek ž. zdrob. liečivá bylina: variť čaj zo z-k;

 • zelinkár -a m. kto zbiera zelinky a lieči nimi;

 • zelinkárka -y -rok ž.;

 • zelinkársky príd.: z-a predajňa;

 • zelinkárstvo -a s. zbieranie zeliniek a liečenie nimi

 • zelinkový príd.: z. čaj

 • zelinový príd.;

 • zem -e ž.

  1. iba jedn. (astron. Zem) obežnica našej slnečnej sústavy obývaná ľuďmi (podľa vzdialenosti tretia od Slnka), zemeguľa: obal z-e, život na z-i, obývať z.;
  byť na z-i i pren. byť reálny;
  kniž. matka z.

  2. pevnina, súš: námorníci uvideli z., cestovať po mori i po z-i

  3. zemský povrch; plocha, miesto, po kt. chodíme (pôda, cesta, dlážka ap.): hrboľatá z., sedieť na z-i, plaziť sa po z-i, zvaliť niekoho na z., zbierať papier zo z-e, pokloniť sa po z., pracovať pod z-ou;
  hľadieť do z-e i pren. hanbiť sa;
  k z-i! povel

  4. pôda (význ. 1); zemina: (ne)úrodná z.;
  zorať z.;
  zasypať jamu z-ou;
  jačmeň je už v z-i zasiaty

  5. vymedzené územie: hist. Horná, Dolná z. v býv. Uhorsku;
  náb. Svätá z. Palestína

  expr.: čierny, špinavý ako z. veľmi špinavý: stáť ako vrastený do z-e nehybne;
  akoby bol zo z-e → vyrástol;
  rodná z. vlasť;
  raj na z-i blahobyt;
  medzi → nebom a z-ou;
  kniž. z. nikoho nikým neovládané územie;
  byť pod z-ou, v z-i pochovaný;
  je na piaď od z-e, od z-e ho nevidno je vzrastom malý;
  zrovnať mesto so z-ou;
  vyhrabať niečo aj spod z-e;
  expr. (zmizol,) akoby sa bol do z-e prepadol, akoby ho bola z. prehltla, zhltla bez stopy;

 • zeman -a mn. -ia m. hist. príslušník nižšej šľachty;

 • zemeguľa -e -gúľ/-gulí ž.

  1. iba jedn. zem (význ. 1): obvod z-e, obísť celú z-u

  2. glóbus

 • zememerač -a m. geodet;

 • zememeračka -y -čiek ž.;

 • zememeračský príd.: z-é práce

 • zememeračstvo -a s. geodézia;

 • zemepán -a m. hist. feudál; statkár

 • zemepis -u m. veda o prír., hosp. a spoloč. pomeroch v rozlič. oblastiach zemského povrchu; príslušný vyučovací predmet, geografia: hospodársky z., z. Európy;
  hodina z-u;
  listovať v z-e v učebnici;

 • zemepisne prísl.

 • zemepisný príd.: z. atlas;
  z-á šírka, dĺžka, poloha;

 • zemetrasenie -ia s. otrasy zemského povrchu spôsobené pohybmi v zemskej kôre: tektonické, sopečné z.;

 • zemetrasný príd.: z-é vlny

 • zemežlč -e ž. liečivá bylina horkej chuti s ružovými kvetmi, bot. Centaurium

 • zemiačik -a/-čka m. zdrob.

 • zemiačnisko -a -nisk s. miesto, kde sa pestujú zemiaky

 • zemiak -a obyč. mn. zemiaky -ov m.

  1. úžitková hľuznatá rastlina s vňaťou, bot. Solanum tuberosum: skoré z-y

  2. jej hľuza použ. ako zelenina (zákl. potravina, krmivo): sadiť, vyorávať z-y, čistiť, variť z-y

  expr. hovorí, akoby mal z. v ústach nezrozumiteľne;
  horúci z.;

 • zemiakarský príd. týkajúci sa pestovania, produkcie zemiakov: z-á oblasť

 • zemiakarstvo -a s. pestovanie zemiakov (vo veľkom);

 • zemiakový príd.: z-é pole;
  z-á vňať;
  z-á kaša, z-á múčka;
  v odb. názvoch: pásavka z-á;

 • zemianka -y -nok ž.;

 • zemiansky príd.: z. stav, z-a kúria;

 • zemianstvo -a s.

  1. zemiansky stav

  2. hromad. zemania

 • zemina -y -mín ž. odb. pôda (význ. 1), zem: piesočnaté, ílovité z-y, kompostová z.;
  odkrývka z-y;
  premiestniť tony z-y

 • zemito prísl.: z. sa vyjadrovať;

 • zemitosť -i ž.

 • zemitý príd.

  1. spätý so zemou (význ. 4): z-á príchuť;
  z-é vody minerálne

  2. kniž. pripomínajúci zem nepoddajnosťou, silou, prirodzenosťou ap.: z-á sila, z. príbeh, humor;

 • žemľa -e -mieľ/-mlí ž. biele pečivo polguľovitého tvaru: čerstvé ž-e;
  obložené ž-e s maslom, syrom, údeninou ap.;

 • zemľanka -y -niek ž. (rus.) podzemný úkryt, príbytok: partizánska z.;
  vyhĺbiť si z-u

 • žemlička -y -čiek ž. zdrob.

 • žemľovka -y -viek ž. múčnik zo žemieľ, mlieka, vajec ap.: ovocná, tvarohová ž.

 • žemľový príd.: ž-é knedle zo žemieľ;
  ž-á farba žltá ako žemľa;

 • zemný príd. súvisiaci so zemou, vyskytujúci sa v zemi (význ. 3): z-é práce;
  z. plyn

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: hour, eures, toã, no, descending, zreã azenie, pix, gr, cc, gl, upá, chart, že, loop, rt
Ekonomický slovník: ari, ľeto, sdu, iht, es, ccf, , obaã, ele, dosã, esu, prať, seu, zbn, krr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV