Význam slova "zber" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • zber -u m.

  1. zbieranie (význ. 1): z. papiera, kovového šrotu, liečivých rastlín

  2. získavanie a zvoz plodín: z. úrody, z. kukurice, ovocia;

 • zberač -a m. živ. kto zbiera, zberá (plodiny ap.): z. liečivých bylín;

  zberač -a mn. -e m. neživ. konštrukcia, nástroj na zberanie niečoho: z. odpadových vôd, z. trolejového vedenia

 • zberačka -y -čiek ž.;

 • zberačský príd.;

 • zberať nedok.

  1. odstraňovať z povrchu: z. taniere zo stola, bielizeň zo šnúry, z. úrodu z poľa, z. smotanu z mlieka

  2. robiť záhyby, riasiť: z. látku (do záhybov)

  // zberať sa

  1. chystať sa odísť, poberať sa: z. sa na cestu;
  z-j sa, musíme ísť!

  2. zamýšľať urobiť niečo, poberať sa: z. sa spať, z. sa do prania;
  neos. z-á sa na búrku

 • nedok. k 1 zberať sa

  // zobrať si vziať si: z-l si dievča z vidieka

 • zberateľ -a mn. -ia m. kto niečo zbiera (význ. 3): z. starožitností, obrazov;
  z. známok filatelista;

 • zberateľka -y -liek ž.;

 • zberateľský príd.: z-á vášeň;

  zberateľsky prísl.;

 • zberateľstvo -a s. zberateľská činnosť

 • zberba -y ž. hromad. pejor. háveď (význ. 1), čvarga, banda: z. zločincov

 • zberňa -e ž. miesto, kde sa niečo zhromažďuje: z. papiera, ovocia;
  z. bielizne (na pranie)

 • zbernica -e -níc ž. inform. časť počítačového systému spájajúca navzájom všetky funkčné bloky;

 • zbernicový príd.

 • zberný príd.

  1. určený na zhromažďovanie niekoho, niečoho: z. tábor, z. (dopravný) okruh, z-á nádrž

  2. kt. je predmetom zberu (význ. 1): z-é suroviny

 • zberový príd.: z-á akcia;
  z-é práce

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV