Význam slova "mím" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • mím -a mn. -ovia m. herec hrajúci v pantomíme

 • mimický príd.: anat. m-é svalstvo

 • mimik -a mn. -ci m. kto ovláda mimiku;

 • mimika -y ž. výraz a pohyby tváre (pri reči) odrážajúce vnútorné hnutia;

 • mimikry neskl. s. odb. ochranné uspôsobenie niekt. živočíchov prispôsobujúcich sa (vo farbe, výzore) svojmu okoliu

 • mimo

  I. prísl. vedľa, bokom: všetci stáli m.

  II. predl. s G vyj.

  1. vyňatie z nejakého miesta al. času: bývať m. mesta, dodať m. termínu

  2. vyňatie z nejakého deja, stavu: byť m. prevádzky, m. diskusie, stáť m. zákona;
  šport. postavenie m. hry

  3. zried. popri, pozdĺž, vedľa: bežali m. nás

  4. správ. okrem: m. teba tam nik nebol, správ. okrem teba...

 • mimobežka -y -žiek ž. geom. mimobežky priamky, kt. neležia v jednej rovine

 • mimochodom

  I. prísl. bez úmyslu, medziiným: len tak m. spomenúť

  II. čast. nadväzuje na kontext s význ. novej informácie; čo sa toho týka, a propos: m., kedy nás navštívite?

 • mimojazykový príd. kt. nepatrí do oblasti jazyka: m. jav, m-á skutočnosť

 • mimomanželský príd. jestvujúci, uskutočňovaný mimo manželstva: m-é vzťahy, dobrodružstvá

 • mimoparlamentný príd. kt. nie je zastúpený v parlamente: m-é strany

 • mimopracovný príd. kt. je, uskutočňuje sa ap. mimo prac. času: m-á činnosť, m. úraz

 • mimoriadne prísl.;

 • mimoriadnosť -i ž.

 • mimoriadny príd.

  1. kt. sa vymkýna z ustáleného poriadku, z bežných pravidiel, op. riadny, pravidelný: m-a dovolenka, m. vlak, m-e opatrenia

  2. výnimočný, neobyčajný, nevšedný, nadpriemerný: m-e nadanie, m-a starostlivosť;

 • mimoškolský príd. kt. je, vykonáva sa ap. mimo rámca školy: m-á činnosť, m-é záujmy

 • mimosúdny príd. uskutočňovaný mimo súdu: práv. zákon o m-ych rehabilitáciách o nahradení utrpených krívd spred r. 1989 fin. formou

 • mimoúradný príd. kt. nesúvisí s úradom, úradovaním: m. čas

 • mimoúrovňový príd. dopr.: m-á križovatka v kt. sa 2 cesty križujú v iných rovinách

 • mimovládny príd. kt. nie je na úrovni vlád(y), nepatrí do pôsobnosti vlád(y), nevládny2: m-e organizácie

 • mimovoľne prísl.;

 • mimovoľnosť -i ž.

 • mimovoľný príd. kt. je, uskutočňuje sa ap. bez účasti vôle, neúmyselný, podvedomý, op. úmyselný: m. pohyb samovoľný, automatický;
  m. strach;

 • mimóza -y -móz ž. cudzokrajná rastlina citlivá na dotyk, bot. citlivka Mimosa;

 • mimozemšťan -a mn. -ia m. (predpokladaný) obyvateľ inej planéty: návšteva m-ov;

 • mimozemšťanka -y -niek ž.

 • mimózový príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV