Význam slova "mak" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 45 výsledkov (1 strana)

 • mak -u m.

  1. olejnatá rastlina s veľkými (červenými) kvetmi, bot. Papaver: m. siaty;
  m. vlčí, hovor. slepý, divý m.;
  pestovať m.

  2. drobné jedlé semeno maku siateho dozrievajúce v makovici: mlieť m., posypať koláč m-om

  (ľudí) ako m-u veľa;
  expr.: vyzerať akostrašiak do m-u;
  ani za, o (mačný) m. vôbec nie, ani trocha;
  za m. → zamak;

 • makadam -u m. stav. zmes štrku použ. na úpravu vozoviek; takto upravená vozovka;

 • makadamový príd.: m-á cesta

 • makarón -a obyč. mn. makaróny m. cestovina rúrkovitého tvaru: mäso s m-mi;

 • makarónčina -y ž. obyč. pejor. reč, v kt. sa používajú prvky z 2 al. viacerých jazykov

 • makarónový príd.

 • makať nedok. subšt. (intenzívne) robiť, drhnúť: m-li sme do večera

 • mäkčeň -a m. diakritické znamienko na označenie mäkkosti hlásky (napr. ľ, č)

 • mäkčidlo -a -diel s. zmäkčovadlo

 • mäkčiť nedok.

  1. zmäkčovať: m. vodu;
  lingv. m-enie spoluhlások palatalizácia

  2. hovor. mäkko vyslovovať

 • maketa -y -kiet ž. skica archit., výtvar. diela z pomocného materiálu; zmenšený model nejakej veci: m. divadla;
  m. lietadla;

 • maketový príd.

 • mäkko prísl. i vetná prísl.: m. vystlať, m. pozrieť;
  bolo mu m. okolo srdca;

 • mäkkosť -i ž.

 • mäkký mäkší príd.

  1. poddávajúci sa tlaku, poddajný, op. tvrdý: m-á kožušina, tráva, perina, m-é ovocie;
  m. ako blato i fraz. expr. nerozhodný, poddajný;
  m. ako kus chleba dobrý;
  v rozlič. odb.: anat. m-é podnebie jeho zadná časť;
  lek. m. vred;
  les. m-é drevo;
  vodohosp. m-á voda;
  ekon. m-á norma;
  let. m-é pristátie

  2. pôsobiaci na zmysly dojmom jemnosti, lahodnosti, príjemnosti, op. tvrdý: m. hlas, tón, m. pohyb, krok, m. pohľad, m-á výslovnosť;
  lingv. m-é spoluhlásky artikulované na prednom podnebí (napr. ť, ď);
  m-é → drogy

  3. citlivý, súcitný, prístupný, op. tvrdý: m. človek, m-á povaha, mať m-é srdce

  je z m-ho cesta je príliš poddajný;

 • mäkkýš -a mn. N a A -e m. živočích s mäkkým telom bez kostry;
  zool. mäkkýše Mollusca;

 • maklér -a m. osoba poverená v burzovom obchode kupovať a predávať cenné papiere (resp. tovar) v mene niekoho; sprostredkovateľ, dohadzovač: m-i na burze;

 • maklérsky príd. i prísl.

 • mäknúť -e -ú -kol nedok.

  1. stávať sa mäkším, mäkkým, op. tvrdnúť, tuhnúť: maslo na teple m-e, zelenina varením m-e;
  lek. m-tie kostí

  2. stávať sa prístupnejším, láskavejším: pohľad, srdce mu m-e

  pejor. m-e mu mozog, rozum robí nerozumnosti, osprostieva

 • makovica -e -víc ž.

  1. guľovitý al. vajcovitý plod maku: zrelá, suchá m.

  2. expr. hlava: dostať po m-i

  expr. prázdna m. hlupák;

 • makovičie -ia s. uschnuté steblá maku a suché makovice, makovisko

 • makovička -y -čiek ž. zdrob.

 • makovicový príd.: m. odvar;

 • makovisko -a -vísk, makovnisko -a -nísk s.

  1. pole obsiate makom

  2. makovičie

 • makovník -a m. makový koláč

 • makový príd.: m-é zrnko, m. koláč, odvar;
  m. kvet i fraz. slabý človek;
  m-á farba sivomodrá ako zrnká maku;

 • makramé, pôv. pís. macramé neskl. s. text. technika viazania uzlov; vec vyrobená takouto technikou

 • makrela -y -rel ž. štíhla morská ryba, zool. Scomber

 • makrobiotika -y ž.

  1. vedný odbor zaoberajúci sa zdravou životosprávou, vychádzajúc zo staročínskych tradícií

  2. diétna strava zložená z obilnín a zeleniny

 • makrocefália -ie ž. lek. chorobné zväčšenie hlavy

 • makroekonómia -ie ž. ekon. súčasť ekonómie skúmajúca ekon. systémy a pôsobenie ekonomiky ako celku (napr. rast a pokles ekon. aktivity, miera inflácie, otázky obch. bilancie atď.), op. mikroekonómia;

 • makroekonomický príd.: m-é ukazovatele;

  makroekonomicky prísl.

 • makroklíma -y ž. klimatické pomery na rozľahlom území, op. mikroklíma

 • makrokozmos -mu m. vesmír, op. mikrokozmos

 • makromolekula -y -kúl ž. fyz., chem. molekula s veľkým množstvom chemicky spojených atómov;

 • makromolekulový, makromolekulárny príd.: m-vá, m-na látka, chémia

 • makroorganizmus -mu m. organizmus viditeľný voľným okom, op. mikroorganizmus

 • makroskopický príd. odb. viditeľný, poznateľný al. uskutočňovaný voľným okom, op. mikroskopický: m-á štruktúra, m-é pozorovanie;

  makroskopicky prísl.

 • makrosvet -a m. makrokozmos, vesmír, op. mikrosvet

 • mäkučko, mäkuško, mäkunko, mäkulinko prísl.

 • mäkučký, mäkušký, mäkunký, mäkulinký príd. expr. veľmi al. príjemne mäkký;

 • makulatúra -y ž. odpadový (popísaný al. potlačený) papier;

 • mäkušiť nedok. expr. mädliť, húžvať, žmoliť: m. v rukách čiapku

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kpe, cnc, hav, nzo, cvb, lkl, opec, odt, ct, skr, udz, ck, eat, šťať, sam
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV