Význam slova "nik" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • nika [n-] -y ník ž. archit. výklenok v stene (na sochu ap.)

 • nikade zám. vymedz. príslov. popiera jestvovanie smeru, cesty, nijakým smerom, nijakou cestou: n. sa nedá prejsť

 • nikam zám. vymedz. príslov. nikde (význ. 2): n. nepôjdeš!

 • nikde zám. vymedz. príslov. popiera jestvovanie

  1. miesta, ani na jednom mieste, na nijakom mieste: n. sme ho nenašli

  2. cieľa deja, ani na jedno miesto, na nijaké miesto, nikam: n. sme sa nedostali

 • nikdy zám. vymedz. príslov. popiera jestvovanie niečoho v čase, ani raz: n. na teba nezabudnem

  teraz, alebo n.

 • nikel -klu m. striebristý kovový chem. prvok, zn. Ni;

 • niklový príd.: n-á ruda, n. peniaz

 • nikotín [n-t-] -u m. alkaloid nachádzajúci sa v tabaku: otrava n-om;

 • nikotínový príd.

 • nikto, nik -koho

  I. zám. vymedz. popiera jestvovanie osoby, ani jeden človek, žiadny človek: v dome nie je n., n-ho sa nebojí

  nemať n-ho byť sám, bez rodiny ap.;
  n. učený z neba nespadol

  II. nikto m.

  1. nejestvujúci človek: staval dom vlastne pre n-ho

  2. hovor. pejor. bezvýznamný človek, niktoš, nič, nula: ty n., ty nám nebudeš rozkazovať!

 • niktoš -a m. pejor.

  1. bezvýznamný človek, nikto: nemá nič, je to n.

  2. naničhodník (v nadávke)

 • balónik -a m. zdrob. k 2: detský b.

 • banánik -a m.

  1. zdrob. k banán

  2. kontaktný kolík použ. pri prevádzke elektr. prístrojov: b. antény

 • bonbónik -a m. zdrob.

 • cigánik -a mn. -ci m. zdrob. expr. (v etnickom zmysle Cigánik);

 • demižónik -a m. zdrob. i expr.

 • divánik -a m. zdrob.

 • džbánček, džbánik -a, džbánok -nka m. zdrob.

 • holánik -a mn. živ. -ci, neživ. -y m. zdrob.

 • hriešnik -a mn. -ci m.

  1. hriešny človek: kajúci h.

  2. hovor. expr. previnilec

  starý h. nepolepšiteľný človek;

 • kanónik, kanónček -a m. zdrob. expr.

 • kosodĺžnik -a m. geom. nepravidelný kosouhlý rovnobežník, kt. má 2 ostré a 2 tupé uhly

 • krížnik -a m. rýchla obrnená voj. loď

 • lampiónik -a m. zdrob.

 • medailónik, medailónček -a m. zdrob.

 • melónik -a m. zdrob.

 • miliónik -a m. zdrob. expr.

 • míľnik -a m. kameň, stĺp pri ceste označujúci vzdialenosti;

 • mliečnik -a m.

  1. hlinená nádoba na mlieko

  2. močaristá rastlina, bot. Tithymalus

 • montážnik -a mn. -ci m. montážny pracovník: m. oceľových konštrukcií

 • múčnik -a m. jedlo z múky: po obede podávať m.

 • obdĺžnik -a m.

  1. pravouhlý štvoruholník s nerovnakými stranami

  2. plocha al. predmet takého tvaru: o. dverí;

 • paplónik, paplónček -a m. zdrob.

 • pavilónik -a m. zdrob.

 • pehánik -a m. zdrob.

 • plánik -a m. zdrob. k 3, expr. k 1, 2

 • plantážnik -a mn. -ci m. majiteľ plantáže;

 • plochodrážnik -a mn. -ci m. šport. plošinár

 • priečnik -a mn. -ci m. živ. expr. priečny človek;

  priečnik -a mn. -y m. neživ. priečna súčiastka niečoho: p. obloka

 • románik -a m. zdrob. expr. k 2

 • sabotážnik -a mn. -ci m. sabotér, záškodník;

 • salónik -a m. zdrob.

 • strapánik -a mn. -ci m. zdrob.

 • strážnik -a mn. -ci m. kto (služobne) stráži, strážca: nočný s.;
  uniformovaný policajt: mestský, dopravný s.;

 • štrbánik -a mn. -ci m. zdrob. expr.

 • ťažkotonážnik -a mn. -ci m. rušňovodič ťažkotonážneho vlaku;

 • telefónik -a m. zdrob.: detský t.

 • tŕnik -a m. zdrob.

 • únik -u m. uniknutie, unikanie: ú. od zodpovednosti;
  niet, nebolo ú-u, pokus o ú.;
  ú. pary, plynu

  ú. → mozgov;

 • vagónik -a m. zdrob.

 • volánik -a m. zdrob.

 • vtáčnik -a mn. -ci m. kto chytá al. predáva vtáky

 • zánik -u m. koniec jestvovania, op. vznik: z. Rímskej ríše, feudálnej spoločnosti;
  odsúdený na z.;
  práv. z. nároku;
  lingv. z. jerov;
  z. rodu vymretie;
  z. života i pren. smrť

 • žlčnikár -a m. hovor. kto je chorý na žlčník;

 • žlčnikárka -y -rok ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: š, trpí, evy, å mec, f, loj, asi, tã æ ã ã ã, čzp, fgn, sbd, zut, ode, ose, fxp
Slovník skratiek: la, ddn, veã, k27, lsk, sun, ãƒâ ãƒâ to, e422, dp, dom, vlo, opk, acc, vtl, saã â
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV