Význam slova "cer" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 81 výsledkov (1 strana)

 • cer -a m. druh teplomilného duba rastúci na juž. Slovensku;
  bot. dub cerový Quercus cerris;

 • čerebľa -e ž. malá striebrolesklá ryba, zool. Phoxinus

 • ceremónia -ie obyč. mn. ž.

  1. spoloč. formality pri slávnostných príležitostiach: promočná c.;
  slávnostné c-ie, cirkevné c-ie

  2. ceremónie pomn. hovor. expr. okolky

  robiť (dlhé, zbytočné) c-ie (s niekým, s niečím) a) okolkovať b) dlho sa zapodievať s niečím, preťahovať niečo

 • ceremoniál -u L -i mn. -y m. súbor pravidiel a formalít pri slávnostných príležitostiach v istom spoloč. prostredí: otvárací, uvítací c., pohrebný c.

 • čereň -a m. rybárska sieť na dlhej žrdi

 • čerešňa -e -šieň/-šní ž.

  1. ovoc. strom, bot. Cerasus

  2. guľatý červený kôstkovicový plod tohto stromu: oberať č-e

  3. čerešňové drevo; výrobok z neho: dlážka z č-e

  4. (plastová) dyha štruktúrou a farbou podobná tomuto drevu: podlahová č.;

 • čerešnička -y -čiek, čerešienka -y -nok ž. zdrob.

 • čerešňovica -e ž. liehový nápoj z čerešieň

 • čerešňovočervený príd. červený ako zrelé čerešne

 • čerešňový príd.: č-é drevo;
  č. závin, č-á šťava;
  č-á farba červená ako čerešne;

 • čerieslo -a -sel s. krájadlo na pluhu

 • ceriť nedok. iba v spoj. c. zuby (na koho, na čo) ukazovať, vyškierať zuby (pri smiechu, hneve ap.)

  // ceriť sa expr.

  1. smiať sa, vyškierať sa

  2. javiť sa ako veľký prázdny priestor, otvárať sa, zívať: priepasť sa c-í

 • čeriť nedok.

  1. jemne vlniť: vietor č-í hladinu jazera

  2. čistiť: č-enie vína

  // čeriť sa:

  1. voda sa č-í

  2. šťava sa č-í

 • čerň -e ž.

  1. čierne sfarbenie, čierna farba: č. vlasov, č. noci

  2. čierne farbivo: tlačiarenská č.

  3. odb. choroba rastlín: obilná, chmeľová č.

 • černastý príd. sfarbený dočierna: č-é hory, č-á škvrna

 • černica -e -níc ž.

  1. krovitá rastlina s čiernymi plodmi podobnými maline, bot. ostružina černicová Rubus fruticosus

  2. jej jedlý plod;

 • černičie -ia s. hromad. porast, kríčky černíc

 • černicový príd.: č. sirup

 • černieť -ie -ejú nedok. stávať sa čiernym: rana č-ie, č-enie vňate

  // černieť sa javiť sa čiernym: hory, mračná sa č-jú

 • černoch -a mn. -si m. človek čierneho plemena: americkí, africkí č-si;
  je ako č. opálený, tmavý;

 • černokňažnícky príd.;

 • černokňažníctvo -a s.

 • černokňažník -a mn. -ci m. čarodejník, strigôň, bosorák (v rozprávkach);

 • černoška -y -šiek ž.;

 • černošský príd.: č-é tance, č-é umenie

 • černovský príd. k Černová: č-á tragédia, č. masaker tragické udalosti z r. 1907 súvisiace s národným útlakom Slovákov v Uhorsku

 • černuľa -e -núľ ž. expr. dievča, žena tmavej pleti a čiernych vlasov

 • cerový príd.: c. les

 • čerpací príd. určený na čerpanie: č-ia stanica

 • čerpadlár -a m. kto pracuje pri čerpadle

 • čerpadlo -a -diel s. čerpací (prí)stroj: benzínové č., č. na vodu;
  motorové č.

 • čerpať nedok.

  1. naberaním, načieraním, nasávaním dostávať niekam: č. vodu, benzín, naftu

  2. brať, získavať: č. silu, poučenie, námet;
  č. fond, z fondu

 • čerstvo prísl. i vetná prísl. k 3: č. napadnutý sneh;
  č. kráčať;
  vonku je č. sviežo, chladno;

 • čerstvosť -i ž.

 • čerstvý príd.

  1. nedávno vzniknutý, vyrobený, získaný: č. chlieb, č-é maslo, č-á zelenina, č-á strava, č-á voda;
  č-é noviny, správy;
  č. sneh, hrob nový

  2. svieži (význ. 1), čulý, op. vyčerpaný, ustatý: č-á myseľ, č-é posily, č. hráč

  3. príjemne chladný, svieži, osviežujúci: č. vzduch, vietor, č-é ráno

  4. rýchly, rezký: č. krok

  č. ako ryba;
  mať niečo v č-ej pamäti dobre si to pamätať;

 • čert -a D -ovi/-u m. hovor. a rozpráv. zlý duch, diabol, satan: prestrojiť sa za č-a;

  expr.: zlý ako č. veľmi;
  báť sa niekoho ako č-a veľmi;
  báť sa niečoho ako č. kríža, svätenej vody veľmi; vyhýbať sa tomu;
  nech to č. → vezme;
  aby, bodaj to č. → vzal;
  (všetci) č-i s ním šijú je samopašný;
  ani č. sa v tom nevyzná je to veľmi zložité;
  čo č. nechcel (nešťastnou) náhodou;
  č. (nikdy) nespí všeličo sa môže stať;
  (v tom je) č-ovo kopýtko háčik, fígeľ;
  č. ako diabol, to je jeden č. to je jedno;
  poslať niekoho do č-a zbaviť sa ho;
  choď do č-a! zmizni! koho sem č-i nesú? kto to prichádza? (posľubovať) č-ov-diablov veľa, všeličo;
  na kýho/kieho č-a načo; vo funkcii cit. (často v zakliatí) vyj. hnev, nesúhlas, prekvapenie: do č-a, ba (kýho) č-a;

 • čerta čast. pejor. vyj. zápor: č. (starého) to urobíš!

 • čertica -e -tíc ž. expr. čertovská žena al. zviera, diablica (v zápor. al. kladnom hodnotení): zlostná č.;
  jeho žena je hotová č.

 • certifikácia -ie ž.

  1. potvrdzovanie, potvrdenie

  2. certifikát;

 • certifikačný príd.: c-á listina

 • certifikát -u m. práv. úr. osvedčenie použ. najmä v obch. styku: vydať c.

 • čertík -a mn. -ci/-ky m. zdrob. expr. oslab.

 • čertiť sa nedok. hovor. expr. hnevať sa, zlostiť sa, jedovať sa: č-l sa na ľudí a klial

 • čertovina -y -vín ž. hovor. expr. šibalstvo, huncútstvo, beťárstvo, samopaš, neplecha: vystrájať, stvárať č-y, je v tom nejaká č.

 • čertovský príd. obyč. pren. expr. (vyj. zápor. al. kladné hodnotenie): č-á žena energická al. huncútska;
  č. kúsok odvážny;
  č-á zima tuhá;
  č-á sila obrovská;

  čertovsky prísl.: expr. č. pekné dievča;

 • čertvie, čerthovie, pís. i čert vie, čert ho vie hovor. expr.

  I. vetná prísl. ktovie, bohvie: č., čo chcel urobiť;
  nebude už doma? – č.

  II. čast. je súčasťou neurč. zám. čertviekde, čertviekade, čertviekam, čertviekedy, čertviekoľko, čertvieprečo ap. (pís. i čertvie kde, čertvie kade, čertvie kedy ap.), kt. vyj. neurčitosť, zápor; ktovie, bohvie: stále chodí čertviekde, čertviekade, čertviekam;
  urazil sa čertvieprečo

 • čertvieako zám. neurč. príslov. hovor. expr. ktovieako, bohvieako: nemusí ísť č. ďaleko

 • čertvieaký zám. neurč. hovor. expr. ktovieaký, bohvieaký: budú zavádzať č-é novoty

 • čertviečo zám. neurč. hovor. expr. ktoviečo, bohviečo: namýšľa si č.

 • čertviekto zám. neurč. hovor. expr. ktovie kto, bohviekto: potuluje sa tam č.

 • ceruza -y -rúz, ceruzka -y -ziek ž. nástroj na písanie v podobe tyčky s grafitovou al. inou vložkou, tužka: farebná, patentná c., zastrúhať c-u

 • červ, červík -a mn. N a A -y m.

  1. živočích s pretiahnutým telom bez nôh žijúci vo vlhkej pôde, vo vode: chytať ryby na č-y;

  2. larva hmyzu: č. v jablku;
  do mäsa sa chytili č-y

  expr.: mať sa ako č. v syre dobre;
  nasadiť niekomu č-a do hlavy;
  v hlave mu vŕta č. pochybnosti trápi ho pochybnosť;
  hrub. už ho č-y žerú je mŕtvy;
  otráviť, zapiť č-a vypiť si;

 • červač, črvač -e ž. hromad. červy, červíky: č-ou rozožratá dlážka

 • červeň1 -e ž.

  1. červené sfarbenie, červená farba: č. tváre, č. čerešní;
  zaliala ho č. rumenec

  2. červené farbivo: indická č., natrieť č-ou

  červeň2 -a m. jedna zo štyroch farieb v kartách

 • červenastý, červenkastý, červenavý, červenkavý príd. sfarbený dočervena: č-é listy, č-é líca

 • červenať sanedok.

  1. mať na tvári červeň od citového pohnutia, pýriť sa: č. sa od hanby, od zlosti;
  cítila, že sa č-á

  2. červenieť sa (význ. 1): lístie na stromoch sa č-á, strechy sa č-jú

 • červenieť -ie -ejú nedok. stávať sa červeným: čerešne začínajú č.

  // červenieť sa

  1. javiť sa červeným: strechy sa č-jú

  2. červenať sa, pýriť sa: č-ie sa v tvári

 • červeno prísl.: č. kvitnúť, č. natretý;

 • červeno-biely príd. červený a biely: č-e dresy

 • červenoarmejec -jca m. vojak býv. Červenej armády

 • červenofialový príd. fialový dočervena: č-é kvety

 • červenohnedý príd. hnedý dočervena: č-á farba

 • červenolíci príd. majúci červené líca: č-e dievčatko

 • červenosť -i ž. červené sfarbenie

 • červenovlasý príd. ryšavý: č-é dievča

 • červenožltý príd. žltý dočervena: č-é listy

 • červený príd.

  1. majúci farbu ako krv: č-é líca, pery, má č-é oči od plaču;
  č-é vlasy ryšavé;
  č-é víno, op. biele;
  č. od hanby, od jedu;
  v odb. názvoch bližšie určuje druh: č-á kapusta, č. mak;
  č-á repa cvikla;
  č. smrek smrekovec;
  chem. č-á soľ;
  lek. č-é krvinky, op. biele;
  č-é barety špeciálny oddiel ozbrojenej moci štátu vycvičený na osobitné zásahy (napr. proti teroristom);
  publ. č-é čísla vyjadrujúce stratu

  2. symbolizujúci touto farbou revolučnosť v marxistickom chápaní: č-é odbory;
  hist. Č-á armáda (v býv. Sovietskom zväze)

  3. Č. kríž, Č. polmesiac medzinár. organizácia prvej pomoci

  č. ako ruža, ako pivónia, ako paprika, ako rak;
  expr. č. kohút (kikiríka) na streche (je) požiar;
  niečo sa tiahne, vinie ako č-á → niť niečím;

 • červiačí príd.;

 • červiačik -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • červiak -a mn. N a A -y m. expr. červ, červík: drobné č-y;

 • červíček -čka mn. N a A -y m. zdrob.

 • červičí príd.;

 • červienka -y -nok ž.

  1. spevavý vták s červenou škvrnou na prsiach, zool. Erithacus

  2. infekčná choroba ošípaných prejavujúca sa horúčkou a červeným sfarbením kože

  3. druh hrušiek s okrúhlymi plodmi s červenkastou šupkou

 • červivieť, červavieť -ie -ejú nedok. stávať sa červivým, červavým: č-enie ovocia

 • červivosť, červavosť -i ž.: č. jabĺk

 • červivý, červavý príd. rozožratý červami: č-é ovocie, huby;

 • červotoč, črvotoč -e ž. i -a m. červ žijúci v dreve, zool. Anobium: v dreve hlodá č., posteľ rozožratá č-ou

 • červotočivosť, črvotočivosť -i ž.: č. dreva

 • červotočivý, črvotočivý príd. prevŕtaný črvotočou: č-é rámy, skrine;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV