Význam slova "sem" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 45 výsledkov (1 strana)

 • sem zám. ukaz. príslov.

  1. označ. smer k hovoriacemu al. do jeho blízkosti, na toto miesto, op. ta(m): priveď ju s.;
  počúvaj s.;
  koho s. čerti nesú? to s. nepatrí do tejto súvislosti;
  expr.: s. s tým! daj mi to! s. sa! poď(te)! v spoj. so zám. ta(m): motať sa s. a ta(m) rozličnými smermi;
  ani s., ani ta(m) a) nikam b) nijako;
  (sused) s., (sused) tam a) komentovanie zaliečavej reči b) nezáleží na tom, že ide o (suseda)

  2. sem-tam vyj. zriedkavosť (časovú, miestnu), zavše; miestami: s. prehodiť slovo, s. už kvitnú fialky

 • semafor -a L -e mn. -y m. návestidlo: staničný s., s. pre chodcov;

 • semaforový príd.

 • sémantička -y -čiek ž.;

 • sémantický príd.;

  sémanticky prísl.

 • sémantik -a mn. -ci m. odborník v sémantike;

 • sémantika -y ž.

  1. lingv. veda o význ. jazykových jednotiek; ich význam

  2. filoz. časť semiotiky;

 • semenáč -a m. odb. strom vyrastený zo semena;

 • semenáčik -a m. zdrob.

 • semenačka -y -čiek ž. pôdohosp. rastlina určená na zber semena

 • semenár -a m. pestovateľ rastlinných semien;

 • semenárka -y -rok ž.;

 • semenársky príd.: s-e závody

 • semenárstvo -a -tiev s.

  1. pestovanie semien

  2. obchod so semenami;

 • semencový príd.: s-á kaša, s. olej

 • semenec -nca m. konopné al. ľanové semeno;

 • semenisko -a -nísk, semenište -ťa -níšť s.

  1. ovoc., les. miesto v škôlke na pestovanie stromčekov zo semena

  2. miesto, z kt. sa šíri nákaza

  3. kniž. stredisko, odkiaľ sa šíria nejaké názory ap.: s. odporu, s. lži

 • semeniť, semeniť sa nedok. odb. tvoriť al. trúsiť semeno: tráva, burina (sa) s-í

 • semenník -a m.

  1. bot. spodná časť piestika

  2. anat. mužská al. samčia pohlavná žľaza

 • semenný príd.

  1. obsahujúci, tvoriaci semená: s-á bunka, rastlina

  2. pochádzajúci zo semena, vyskytujúci sa na semene: s. nálev, s-á šupka;

 • semeno, poet. semä -na -mien s.

  1. zárodok rastliny; väčšie množstvo semenných zrniek tej istej rastliny: ďatelinové s.;
  zasiať s., s. klíči, ujme sa;
  rastlina na s., rozmnožovanie s-ami;

  2. biol. produkt samčích pohlavných žliaz: mužské s.

  3. zastar. potomstvo;

 • semenovod -u m. anat. kanálik v muž. al. samčích pohlavných orgánoch, ktorým preteká semeno

 • semenový príd.: s. porast zo semena;

 • semester -tra L -i mn. -e m. polovica škol. roka na vys. škole: zimný, letný s.;

 • semestrálne prísl.

 • semestrálny príd.: s. zápočet, s-a práca;

 • semienko -a -nok, semiačko -a -čok s. zdrob.

 • semifinále neskl. s. predposledná časť vylučovacej šport. súťaže, polofinále: postúpiť, dostať sa do s.;

 • semifinalista -u m. účastník semifinále;

 • semifinalistka -y -tiek ž.

 • semifinálový príd.: s-é zápasy

 • seminár -a L -i mn. -e m.

  1. cvičenie dopĺňajúce vysokoškol. prednášky; kurz, školenie: odborný s., viesť s., referovať na s-i

  2. inštitúcia vychovávajúca budúcich kat. kňazov

  3. oddelenie najmä na filoz. fakultách: slovanský, filozofický s.;

 • seminarista -u m. chovanec kňazského seminára

 • seminárny príd.

  1. uskutočňovaný formou seminára: s-e školenie, cvičenie

  2. týkajúci sa kňazského seminára

 • semiotička -y -čiek ž.;

 • semiotický príd.

 • semiotik -a mn. -ci m. odborník v semiotike;

 • semiotika -y ž. veda skúmajúca znaky a znakové sústavy;

 • semiš -u m. mäkká nehladená (jelenia) koža al. jej napodobnenina;

 • semiška -y -šiek obyč. mn. ž. hovor. topánka zo semišu

 • semišový príd.: s. kabát;
  s-á úprava

 • šemotiť, zried. šemoniť nedok. expr. nezrozumiteľne hovoriť, šomrať, hundrať: pery, ústa š-ia;
  š. hlúposti, š. s plnými ústami

 • semtex -u m. plastická výbušnina čes. výroby: teroristi použili s.;

 • semtexový príd.: s-á nálož

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: minag, onic, pcy, hsu, tro, kmf, anpa, ohs, , ath, pal, sčl, zlí, dôs, vše
Slovník skratiek: bpa, ňu, wysiwyg, d61, txp, ško, juk, ovc, v ã, , ã t, gaã, rajä, oke, spaå
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV