Význam slova "fe" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 72 výsledkov (1 strana)

 • február -a L -i m. 2. mesiac v roku;

 • februárový príd.: f-é udalosti polit. udalosti v býv. ČSR vo februári 1948

 • federácia -ie ž.

  1. zväz, združenie: futbalová, odborová f.

  2. spoločný štát 2 al. viacerých štátov s ústrednou vládou; usporiadanie federatívneho štátu: česko-slovenská f. trvala 24 rokov;

 • federačný príd.

 • federalizácia -ie ž. zavádzanie, zavedenie federatívneho št. usporiadania: f. štátu;

 • federalizačný príd.: f-é snahy

 • federálny príd. týkajúci sa federatívneho usporiadania, spoločný pre celú federáciu: f-a vláda, f-e ministerstvo

 • federatívne prísl.

 • federatívny príd. založený na federácii, spolkový: f. štát;

 • fedrovať nedok. hovor. expr. podporovať, uprednostňovať: f. svojich stúpencov

 • feferón -a/-u m., feferónka -y -nok ž. malá silno štipľavá paprika;

 • feferónový, feferónkový príd.: f. šalát

 • fejtón -u m. publ. útvar písaný živým, vtipným spôsobom;

 • fejtonista -u m. kto píše fejtóny;

 • fejtonistický príd.: f-é spracovanie;

  fejtonisticky prísl.

 • fejtonistka -y -tiek ž.;

 • fejtónovitý príd. majúci črty fejtónu: f. útvar

 • fejtónový príd.: f. spôsob podania

 • fekálie -ií ž. pomn. výkaly;

 • fekálny príd.: f-e hnojivo;
  f-e auto na odvoz fekálií

 • felčiar -a m.

  1. hist. neodb. liečiteľ, ránhojič, mastičkár

  2. hovor. pejor. lekár;

 • felčiarka -y -rok ž.;

 • felčiarsky príd.;

 • felčiarstvo -a s. neodb. liečenie, mastičkárstvo

 • feminínum -na -nín s. gram. žen. rod; podst. m. žen. rodu

 • feministický príd.: f-é hnutie; f-á literatúra;

  feministicky prísl.

 • feminizácia -ie ž. obsadzovanie, obsadenie ženami v početnej prevahe nad mužmi (napr. miest v zamestnaní): f. školstva, služieb

 • feminizmus -mu m.

  1. teória o rovnakých právach žien s mužmi; organizované hnutie za takéto práva

  2. žen. ráz; záľuba stvárňovať žen. postavy v umení

  3. psych. správanie charakteristické pre žen. pohlavie;

 • fenig -u m. čiastková peňaž. jednotka v niekt. štátoch

 • fenikel -kla L -i m.

  1. liečivá rastlina, bot. Foeniculum

  2. voňavé semienka tejto rastliny použ. ako korenie;

 • feniklový príd.: f. čaj

 • fénix -a m. v staroegyptskej mytológii zázračný vták, kt. po spálení znova ožíva; symbol obrodzovania

 • fenol -u m. chem. org. zlúčenina použ. na výr. plastických látok, liekov ap.

 • fenomén -u m. neživ. kniž. úkaz, jav;

  fenomén -a m. živ. nevšedná, vynikajúca osobnosť: hudobný, matematický f.;

 • fenomenálny príd.: f. svet javový;
  f-e nadanie nevšedné

 • fér, pôv. pís. fair (angl.) hovor.

  I. neskl. príd. čestný, slušný: f. hra, to nie je f.;
  šport. fair play [fér plej] hra podľa pravidiel i fraz. čestné konanie

  II. prísl. čestne, slušne: konať f.

 • fercovať nedok. hovor. zastaráv. stehovať: f. sukňu

 • ferment -u m. chem. enzým;

 • fermentácia -ie ž. kvasenie enzýmami;

 • fermentačný príd.

 • fermentový príd.

 • fermež -e ž. ochranná olejovitá náterová látka;

 • fermežový príd.: f-é farby

 • férovo prísl.: správať sa f.;

 • férovosť -i ž.

 • férový príd. hovor. čestný, slušný, fér: používať iba f-é spôsoby; je to f. človek;

 • fertucha -y -túch ž. hovor. zastaráv. zástera;

 • fertuška -y -šiek ž. zdrob.

 • feruľa -e -rúľ ž. zastar. palica, prút (na trestanie)

  držať, mať niekoho pod f-ou prísne dozerať, vychovávať;
  byť pod f-ou pod prísnym dozorom

 • fešácky príd. i prísl. k 1, 2: f-a čiapka;
  f. sa obliekať

 • fešák -a mn. -ci m. hovor.

  1. pekný, urastený muž

  2. elegantný muž, švihák

  3. expr. uchádzač, milenec: dievča má f-a;

 • fešanda -y -šánd ž. hovor. expr.

  1. pekná, urastená žena

  2. elegantná žena

 • fešne prísl.;

 • fešnosť -i ž.

 • fešný príd. hovor. expr. pekný, elegantný, švihácky: f. chlapec, f-á žena;

 • fest prísl. hovor. expr. pevne, mocne, silno: f. pritiahnuť

 • festival -u m.

  1. pravidelná prehliadka umel. tvorby a výkonov (obyč. súťažná): hudobný, filmový f.

  2. slávnostný zjazd s programom: svetový f. (mládeže);

 • festivalový príd.: f-é predstavenie

 • fetiš [-t-] -a m. predmet uctievaný pre magickú moc (v primitívnych náb.);

 • fetišizmus [-t-] -mu m. uctievanie fetišov

 • fetovať nedok. s chorobnou závislosťou požívať drogy (najmä vdychovaním omamných látok): f. toluén;
  prestať f.

 • feudál -a m. za feud. príslušník vládnucej triedy, vlastník léna

 • feudalista -u m. predstaviteľ al. stúpenec feudalizmu;

 • feudalistický príd.: f. štát;

  feudalisticky prísl.

 • feudalizmus -mu m. polit.-ekon. systém, v kt. feudáli vlastnia pôdu, výr. prostriedky a sčasti aj nevoľníkov;

 • feudálno-kapitalistický príd. obsahujúci feud. a kapit. prvky

 • feudálny príd. k feudalizmus, feudalistický: f-e zriadenie, f. vládca;
  f-e pomery ako za feudalizmu

 • fez -u m. orientálna prikrývka hlavy v tvare zrezaného kužeľa

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV