Význam slova "duch" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • duch -a D a L -ovi/-u V arch. -u mn. -ovia m. živ.

  1. nadprirodzená netelesná bytosť: dobrý d.;
  zlý d. (mu to pošepol) diabol;
  v zrúcaninách strašia d-ia strašidlá;
  D. Svätý, Svätý D. v kresť. náb. 3. božská osoba;
  hovor. na D-a na Turíce;
  filoz., op. hmota

  2. D a L -u/-ovi kniž. (vynikajúca) osobnosť: bol to štátnický d.;
  veľkí d-ia ľudstva

  bibl. chudobný v d-u prostý;
  expr. zmiznúť, stratiť sa ako d. nebadane odísť;
  chodiť ako d. nečujne;
  ani d-a niet, nevidieť nikoho;
  hodina d-ov polnoc;

  duch -a D a L -u A -a iba jedn. m. neživ.

  1. myšlienková, duchovná sféra človeka, myšlienky, myseľ: nepokojný ľudský d.;
  povedať si, zasmiať sa v d-u

  2. duš. schopnosti, nadanie: rozvíjať si d-a;
  byť obdarený d-m;
  mať básnického d-a

  3. duš. vlastnosti, založenie: byť čulého, rozvážneho, veselého d-a;
  mať bojového d-a

  4. duš. stav, nálada: zachovať si pokojného d-a, neklesať na d-u;
  nestrácať d-a statočnosť, rozvahu ap.

  5. A -a/duch celkový ráz, ovzdušie, atmosféra: d. doby;
  v družstve panuje d. porozumenia;
  pričiniť sa o priateľského d-a, o priateľský d.

  chodiť ako bez d-a bez záujmu;
  kniž. chudobný d-m, na d-u duševne obmedzený;
  byť d-om neprítomný myslieť na iné;
  vypustiť d-a umrieť;
  byť jedno telo a jeden d.;
  zodpovedať d-u i litere (zákona ap.) úplne;
  v zdravom tele zdravý d.;

 • duchaplne prísl.: d. sa prejaviť;

 • duchaplnosť -i ž.

 • duchaplný príd. prejavujúci bystrosť ducha, dôvtipný, dômyselný, op. bezduchý: d. človek, d-á odpoveď;

 • duchaprítomne prísl.: d. konať;

 • duchaprítomnosť -i ž.: (ne)stratiť d.

 • duchaprítomný príd. pohotovo reagujúci, pohotový, bystrý: d. muž, d-á poznámka;

 • dúchať -a nedok.

  1. fúkať (zúženými) perami: d. do pahreby, do polievky

  2. fúkať (význ. 1), fučať, duť, viať: vietor d-a

  d. s niekým do jedného vreca byť s ním spolčený;
  expr. nebude dlho kašu d. a) prekážať b) žiť;

 • opak. dúchavať -a;

 • duchna -y -chien ž. hovor. perina: spať pod veľkou d-ou;

 • duchnisko -a -nísk s., N a A jedn. i ž. zvel.

 • dok. dúchnuť -e -u -chol

 • duchovenstvo -a s. hromad. kňazi, duchovní, klérus: d. košickej diecézy

 • duchovne prísl.: d. sa aktivizovať;

 • duchovnosť -i ž.

  II. duchovný m. kňaz

 • duchovný

  I. príd.

  1. súvisiaci s vedomím, myslením, psychikou: d. rast, vývin duševný, op. telesný;
  d-á kultúra, op. hmotná, materiálna;
  d-é vlastníctvo výsledky vedy, patenty, vynálezy, objavy ap.

  2. náboženský, op. svetský: d-á poézia;
  d. stav kňazský

  cirk. d. otec, pastier kňaz;

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: miska, slivka, politik, pyžamo, napomenúť, fikcia, ne, vik, vychutnavat, y, slastn, podme, vyzvat, ach, filatelista
Ekonomický slovník: haa, ugx, zyk, rv, ea, cah, bak, anm, sdn, psx, lth, ads, str, scees, iafmm
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV