Význam slova "sku" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 83 výsledkov (1 strana)

 • skučať -í -ia nedok. vydávať kvílivé zvuky, kňučať, skuvíňať: s-nie vetra;

 • skučeravieť -ie -ejú dok. stať sa kučeravým: vlasy jej s-li

 • skudliť dok. expr.

  1. rozvíriť (význ. 1), zvíriť: s. prach, piesok

  2. zamotať (význ. 1), zauzliť: s. vlasy, s-ený chvost

  // skudliť sa:

  1. prach sa s-l

  2. nite sa s-li

 • skúdoliť sa, skundoliť sa -ľ! dok. expr.

  1. rozvíriť sa (význ. 1), zvíriť sa: prach na ceste sa s-l

  2. zamotať sa (význ. 1), zauzliť sa: vlasy sa s-li

 • skuhrať -e -ú nedok. expr.

  1. stenať, stonať: v postieľke s-e dieťa;
  na poli s-e vietor

  2. hundrať (význ. 1, 2), šomrať, frflať: s. na dopravu

  3. prosiť (význ. 1), žobrať: s. o kúsok chleba

  4. byť skúpy, žgrlošiť

 • skuhroš -a m. pejor. lakomec, žgrloš, držgroš;

 • skuhroška -y -šiek ž.;

 • skuhrošský príd.

 • skujniť dok. tech. urobiť kujným: s-ené železo (na oceľ);

 • nedok. skujňovať

 • škuláň -a m. expr. škuľavý človek;

 • škuľaňa -e ž.

 • škuľavo prísl.;

 • škuľavosť -i ž.

 • škuľavý príd. krivo, krížom hľadiaci, škúliaci: š. človek, š-é oko;

 • opak. škúlievať -a

 • škúliť -i -ľ! nedok.

  1. mať očnú chybu, pri kt. osi očí nie sú rovnobežné: š. na jedno oko

  2. expr. nenápadne (bokom) pozerať: š. do taniera niekomu

  3. expr. zazerať: zlostne š. na soka

  4. expr. prejavovať záujem, poškuľovať: š. po dievčatách;

 • skulptúra -y -túr ž. kniž.

  1. sochárske dielo: stredoveké s-y

  2. sochárstvo;

 • skulptúrový, skulpturálny príd.

 • skultivovať dok. ku kultivovať: s. pôdu;
  s. vyjadrovanie, správanie vycibriť

 • skultúrniť -i dok. urobiť kultúrnejším, kultúrnym: s. prostredie, s. predaj;

 • nedok. skultúrňovať

 • skúmadlo -a -diel s. pomôcka, látka na skúmanie, zisťovanie: chemické, roztokové s.

 • skúmať -a nedok.

  1. pozorovať, študovať (vedecky): s. dejiny, s. reakcie ľudí, s. škodlivosť ovzdušia;
  sústavné, exaktné s-nie

  2. sústredene, bedlivo prezerať: s. plán, či vyhovuje;
  s. sa pred zrkadlom;
  navzájom sa s-li

  3. zisťovať: s. tep srdca, s. skryté myšlienky

 • skúmateľ -a mn. -ia m. kto skúma, bádateľ: s. kozmu, s. tradície;

 • skúmateľka -y -liek ž.;

 • skúmateľský príd.

 • skúmavka -y -viek ž. sklená valcovitá nádobka použ. v laboratóriu;

 • skúmavkový príd.

 • skúmavo prísl.

 • skúmavý príd. kt. skúma, prezerá, pátravý: s. pohľad;

 • škumpa -y škúmp ž. ker al. strom rastúci v parkoch a charakteristický obsahom trieslovín, bot. Cotinus;

 • škumpový príd.

 • škuner -a L -i mn. -y m. druh rýchlej plachetnice

 • skunk -a mn. N a A -y m.

  1. šelma s čiernou srsťou vypúšťajúca neznesiteľne páchnucu tekutinu, zool. Mephitis

  2. kožušina zo skunka

 • skupáň -a m. pejor. skúpy človek: nenásytný s.;

 • skupaňa -e ž.;

 • skupánsky príd. i prísl.: skupáň s. nadávka;

 • skupánstvo -a s.

 • skupenský príd.

 • skupenstvo -a -tiev s. fyz. stav látok charakterizovaný ich tvarom a objemom: plynné, tuhé s., zmena s-a;

 • skupina -y -pín ž.

  1. viac jednotlivcov al. jednotlivostí pospolu: národnostná s., s. ľudí, s. kríkov

  2. viac jednotlivcov spätých spoločnými záujmami, kolektív: pracovná, odborná, záujmová s., s. baníkov

  3. kategória (význ. 1), trieda: s. uhľovodíkov, dusičnanov;
  biol. krvná s. súbor vlastností krvi

  mať rovnakú → krvnú s-u;

 • skupinár -a m. vedúci prac. skupiny;

 • skupinárka -y -rok ž.;

 • skupinársky príd.

 • skupinka -y -niek ž. zdrob.

 • skupinkársky príd.: s-a izolácia

 • skupinkárstvo -a s. pejor. vyčleňovanie sa skupiniek z väčšieho kolektívu: pestovať s.;

 • skupinový príd.: s. záujem, s. let;

 • skúpiť -i dok. postupne (všetko) vykúpiť, pokúpiť;

 • skúpo prísl. málo, slabo: s. odpovedať, s. ocukriť;

 • skúposť -i ž.

 • nedok. skupovať;

 • opak. skupúvať -a

 • skúpy príd.

  1. kt. nerád dáva zo svojho, op. štedrý: s. príbuzný

  2. slabý (význ. 3, 4), skromný, nevýdatný: s. úsmev, s-a úroda

  s. na slovo málovravný;

 • skúšačka -y -čiek ž. pomôcka, prístroj na meranie prítomnosti a veľkosti elektr. prúdu

 • nedok. skúšať -a

  1. k 1 – 3, k 2 i skusovať

  2. zisťovať vedomosti: s. študentov z matematiky, s. slovenčinu

  3. nacvičovať hru, skladbu ap.

 • skúsene, skúseno prísl.;

 • skúsenosť -i ž.: cenné pracovné s-i;
  výmena s-í;
  mať, získať, odovzdať s-i;
  poznať z vlastnej s-i

 • skúsený príd. majúci poznatky získané praxou; svedčiaci o tom: s. odborník;
  s-é oko, napraviť niečo s-m pohybom;

 • skúsiť -i dok.

  1. pokúsiť sa: s. rozprávať, presviedčať, čítať;
  s. po dobrom

  2. získať skúsenosti (obyč. nepriaznivé), okúsiť, zažiť: s. sklamanie, vojnu, bolesť

  3. skúškou sa presvedčiť o kvalite, vyskúšať: s. ostrosť noža;
  treba s. iné

  s. na vlastnej koži poznať niečo nepríjemné z vlastnej skúsenosti;
  s. šťastie pokúsiť sa dosiahnuť niečo nepravdepodobné;

 • skúška -y -šok ž.

  1. zisťovanie akosti, vlastnosti, vhodnosti niečoho: výkonnostná s., s. stroja, krvi, tvrdosti;
  s. odvahy, trpezlivosti;
  pripraviť oblek na s-u

  2. kontrola a hodnotenie vedomostí (v škole): maturitná, prijímacia, písomná, opravná, vodičská s.;
  podrobiť sa s-e, zložiť s-u

  3. veľká starosť, utrpenie: životná s., prejsť ťažkou s-ou

  4. prípravné predvedenie dram., hud. ap. diela: hlavná, koncertná, spevácka s.

  5. overenie výsledku, pokus: vziať pisárku na s-u

  urobiť, vykonať s-u (tvrdosti) vyskúšať;

 • skúškový príd. k 2, 3: s-é obdobie, ovzdušie

 • skusmo prísl. na skúšku, pokusne: s. sa dotknúť, opýtať

 • skusmý príd. založený na zisťovaní pokusmi, náhodný: s-á kontrola náhodná;

 • skúšobňa -e ž.

  1. miestnosť, budova ap. na skúšanie: s. šiat, motorov

  2. inštitúcia, podnik poverený skúšaním: s. drahých kovov

 • skúšobne prísl.: s. začať prevádzku

 • skúšobníctvo -a s. tech. odbor zaoberajúci sa overovaním vlastností materiálov a výrobkov

 • skúšobný príd. vzťahujúci sa na skúšku (význ. 1, 2, 5), na (pre)skúšanie: s. čas, s-á komisia;
  s. ústav, s-á prevádzka;
  s. program, výtlačok, s-á strela

  byť s-ým kameňom kritériom hodnotenia;

 • skusy -ov m. pomn. iba v spoj. ísť, prísť na s. ísť, prísť zisťovať, skúmať, pátrať

 • škuta -y škút ž. hovor.

  1. škutina

  2. psica

 • skúter -tra L -i mn. -e m. jednostopové motor. vozidlo s malými kolesami a s karosériou: malý s.;
  vodný s. vozidlo podobné skútru slúžiace na pohyb po vode;

 • škutina -y -tín obyč. mn. ž. tvrdá srsť zvierat (najmä svine, diviaka);

 • škutinatý príd. podobný škutine; majúci škutiny: š-á tráva;
  š. chlapec

 • škutinka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • skutkový príd. skutočný (význ. 1), faktický: práv. s-á podstata

 • skutočne

  I. prísl. vskutku, naozaj: to sa s. stalo

  II. čast. vyj. istotu o platnosti výrazu, výpovede: s. neviem, pochybujem

 • skutočnosť -i ž.

  1. objektívne jestvujúci jav, fakt, realita: známa, holá, sociálna s.;
  tlak s-i, zakrývať s.;
  filoz. objektívna s.

  2. odb. naozajstný stav vecí: zistenie, stvárnenie, opis s-i

  v s-i skutočne, fakticky

 • skutočný príd.

  1. naozaj jestvujúci, reálny: s. príbeh, s-á láska, s-é nadšenie

  2. majúci predpokladané vlastnosti v pravej miere, pravý: s. záujem, zážitok;
  s. skvost;

 • skutok -tku m.

  1. niečo uskutočnené, čin: dobrý, zlý, nerozvážny, hrdinský s.;
  dokázať s-om

  2. kniž. skutočnosť, fakt: plán sa stal s-om;

 • skútrový príd.

 • nedok. skúvať -a

 • skuvíňať -a nedok. expr. skučať, kvíliť: pes, vietor, stroj s-a

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pk, v å, fjg, zpj, tiež, epa, ztt, svw, sov, pey, sfr, ncv, úzus, eeb, štrukt
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV