Význam slova "tep" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • tep -u m. pulz: t. srdca, slabý, nepravidelný t.

 • tepaný príd. zhotovený al. ozdobený tepaním: t-é striebro;
  t-á misa

 • tepať -e -ú nedok.

  1. vytĺkať, najmä ozdobne, kovať: t. kov;
  t. mreže

  2. kniž. (o srdci, tepnách) biť, pulzovať

 • tepelne prísl.: t. izolovať

 • tepelnoizolačný príd. tech. týkajúci sa tepelnej izolácie; zabraňujúci úniku tepla al. izolujúci pred teplom: t. materiál

 • tepelný príd.: t-á energia;
  t-á elektráreň;
  t-é hospodárstvo zabezpečujúce dodávku tepla;
  t-á vodivosť;

 • teperiť nedok. expr. vliecť (význ. 2), trepať, terigať: t. kufor, t. batoh na chrbte

  // teperiť sa vliecť sa (význ. 2), trepať sa, terigať sa: ledva sa t-í hore vrchom;
  t. sa z postele vstávať

 • tepich -a/-u m. subšt. pokrovec (význ. 1), koberec

 • tepláčiky -ov m. pomn. zdrob.

 • teplákový príd.: t-á súprava;

 • tepláky -ov m. pomn. (šport.) nohavice z trikotovej látky; takéto nohavice s blúzou ako súprava;

 • tepláreň -rne ž. výrobňa tepelnej energie na vykurovanie al. pre priemysel;

 • teplárenský príd.: t-é kotly

 • teplársky, teplárenský príd.: t. pracovník

 • teplárstvo, teplárenstvo -a s. odbor zameraný na zásobovanie teplom;

 • teplo

  I. prísl. k 1, 2, 4 i vetná prísl. k 1: t. sa obliekať;
  t. sa usmiať;
  je t.

  bolo mu t. okolo srdca cítil sa šťastný

  II. teplo -a s.

  1. jedna z foriem energie; stav medzi studeným a horúcim: slnečné t.;
  kvety potrebujú t.

  2. príjemný, hrejivý pocit: t. domova

  sedieť v t-e neriskovať;

 • teplokrvník -a mn. N a A -y m. teplokrvný kôň

 • teplokrvnosť -i ž.

 • teplokrvný príd.: biol. t. živočích kt. má stálu teplotu krvi bez ohľadu na teplotu prostredia, op. studenokrvný;
  t. kôň potomok orientálneho koňa so živým temperamentom;

 • teplomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie teploty: ortuťový t., Celziov t., lekársky t.;
  t. ukazuje nízku teplotu;

 • teplomerový príd.: t-á stupnica

 • teplomilnosť -i ž.

 • teplomilný príd. uspôsobený znášať teplé podnebie, prostredie, op. studenomilný: t-é rastliny, t. živočích;

 • teplonosný príd. vedúci, rozvádzajúci teplo: t-é médium

 • teplota -y -lôt ž.

  1. miera tepelného stavu niečoho, temperatúra: vysoká, priemerná t., t. ovzdušia, izbová, telesná t.;
  denná, nočná t.;
  t. stúpa, klesá;
  odb. t. tuhnutia, topenia, tavenia

  2. hovor. zvýšenie tepelného stavu tela, horúčka: mať, dostať t-u;
  zraziť t-u (liekom)

  3. nežnosť (význ. 2), neha, mäkkosť: t. úsmevu, pohľadu;

 • teplotne prísl.: t. normálny rok

 • teplotný príd. k 1: t-é výkyvy, rozdiely, t. priemer;

 • teplovod -u m. zariadenie na diaľkové vedenie tepla;

 • teplovodný1 príd.: t-é potrubie, t. systém

  teplovodný2 príd. kt. má (prírodne) teplú vodu: t. prameň, t. rybník

 • teplovzdušný príd. zariadený na teplý vzduch: t-é kúrenie, t-é liahne

 • teplučko, teplunko, teplulinko prísl.

 • teplučký, teplunký, teplulinký príd. expr. príjemne teplý: t-á vodička;

 • teplý príd.

  1. vzbudzujúci pocit tepla, op. studený: t-á voda, t. vzduch, t-é jedlo;
  t. dážď vlažný, vlahý;
  víno, pivo je t-é slabo chladené;
  t-é farby žltá, oranžová, červená;
  hut. t-á prevádzka spracúvanie kovov za tepla;
  meteor. t. front výbežok prehriateho vzduchu

  2. chrániaci pred chladom, udržiavajúci teplo: t-é šaty, t-á obuv;
  t. byt

  3. útulný, pohodlný: t. domov;
  t. kút útulné prostredie

  4. pôsobiaci láskavo, prívetivo, srdečný, milý: t. pohľad, t-é slová

  5. hrub. homosexuálny

  voda ap. t-á ako lúh veľmi;
  expr. agent s t-ou vodou pobehaj;
  t-é hniezdočko príjemný domov;
  t-é miest(ečk)o výhodné postavenie, zamestnanie;
  ešte je to t-é práve dokončené;

 • tepna -y -pien ž.

  1. cieva odvádzajúca okysličenú krv zo srdca do tela, artéria

  2. dôležitý dopr. spoj: dopravná t.;

 • tepnička -y -čiek ž. zdrob.

 • tepnový príd. k 1: t-á krv;

 • tepovač [t-] -a mn. -e m. nástroj na tepovanie

 • tepovať [t-] nedok. čistiť saponátom (zn. Tep): t. koberce

 • oštep -u/-a m. zahrotená tyč použ. kedysi ako zbraň; dnes šport. náčinie takéhoto tvaru: bodnúť, zabiť o-om;
  hod o-om

 • oštepár -a m. kto hádže oštepom;

 • oštepárka -y -rok ž.;

 • oštepársky príd.

 • pétepák -a mn. -ci m. hovor. vojak zákl. služby začlenený do jednotky pomocných technických práporov v 50. rokoch (v skr. PTP)

 • rázštep -u m.

  1. rozštiepenie; rozštiepené miesto: r. konára;
  lek. r. podnebia, pery

  2. palica s rozštiepeným koncom: oberať ovocie r-om

 • rozštep -u m. tel. sed s maximálnym roznožením

 • štep [-t-] -u m. krajč. rad stehov: švíkový š., zošívať š-om

  štep [-ť-] -u/-a m.

  1. štepenec

  2. rastlinný výhonok;

 • štepár -a m. odborník v štepení (ovoc.) stromov;

 • štepársky príd.: š. vosk, nôž;

 • štepárstvo -a s.

 • štepík -a, štiepok -pka m. zdrob.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tl��, tca, ea, žkv, lko, ta, tiah, zpz, dc, ovy, cv, tuu, vo, pbr, rvk
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV