Význam slova "si" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 592 výsledkov (5 strán)

 • siaha -y siah ž. stará dĺžková miera;

 • siahať -a nedok.

  1. naťahovať ruku za niečím s úmyslom vziať to, dotknúť sa toho: s. na vypínač, s. za kladivom, s. do peňaženky;

  2. dosahovať istú (časovú) hranicu, výšku ap.: pšenica s-a po pás;
  začiatky románu s-jú do stredoveku

  3. používať niečo: s. za krajnými prostriedkami;
  s. po radikálnych opatreniach

  s. niekomu na život (pokúšať sa) zabiť niekoho;
  s. niekomu na česť zbavovať ho cti;
  expr. nes-a mu ani po členky, po kolená nevyrovná sa mu;

 • dok. k 1, 3 siahnuť -e -u -hol

 • siahodlhý príd. kniž.

  1. veľmi dlhý: s-á cesta

  2. rozvláčny (význ. 1), obšírny: s. referát, spis

 • siahovica -e -víc ž. metrovica: buková s., štiepať drevo na s-u

 • siahový príd.: les. s-é drevo metrovica

 • siakať -a nedok. prudkým vyfukovaním vzduchu si čistiť nos: s. do vreckovky, s. krv;
  nespôsobne s.

 • šialene prísl.;

 • šialenec -nca m. šialený človek, blázon;

 • šialenstvo -a -tiev s., zried. i šialenosť -i ž.

  1. iba jedn. k šialený: publ. š-stvo kráv choroba dobytka postihujúca mozgovo-nervový systém

  2. šialený skutok

  II. šialený m. šialenec

 • šialený

  I. príd.

  1. kt. má silnú poruchu rozumových schopností, pomätený, choromyseľný, bláznivý: š. človek;
  vyzerá, kričí ako š.;
  publ. š-á krava kt. má chorobu postihujúcu mozgovo-nervový systém

  2. expr. krajne intenzívny, veľmi veľký, strašný: š-á bolesť, radosť, odvaha;
  š. nápad riskantný;

 • šialiť -i -ľ! nedok. hovor.

  1. klamať, zavádzať: š. dieťa sľubmi

  2. omamovať, mámiť: víno š-i hlavu

  // šialiť sa expr.

  1. šalieť (sa) (význ. 2), vyčíňať, blázniť sa: žena sa š-la

  2. šalieť (sa) (význ. 3), blázniť sa: š-i sa za chlapcami

 • šianať -a nedok. hovor. šanovať, šetriť: š. si ženu

 • šianec, šanec -nca obyč. mn. m. hradba s priekopou, násyp, val: postaviť š-e

 • siať seje sejú nedok. dávať zrno al. semeno do pôdy: s. jačmeň, mak;
  strojové, ručné s-tie;

  ako kto seje, tak žne výsledok býva primeraný námahe;
  s. kúkoľ medzi pšenicu mariť dobré úsilie;
  kto seje vietor, žne búrku kto spôsobuje zlo, musí niesť aj následky

 • siatie -ia Ls.

  1. sejba: jesenné, jarné s., čas s-ia

  2. semeno, kt. sa seje

  3. hovor. siatina: ničiť burinu v s-í

 • siatina -y -tin často mn. ž. mladé vzídené obilie al. iný porast: riedke, slabé s-y

 • šiator -tra L -i mn. -e m. skladacie prístrešie z nepremokavej tkaniny: jarmočný, cigánsky š.;
  rozložiť š., bývať, predávať pod š-om;

 • šiatrik -a m. zdrob.

 • šiatrový príd.;

 • siaty príd. (obyč. v bot. názvoch) vypestovaný zo semena: mak s., ľan s.

 • šibač -a m. kto na Veľkonočný pondelok chodí šibať

 • šibačka -y -čiek ž.

  1. veľkonočný zvyk šibať dievčence šibákom

  2. šibák;

 • šibačkový príd. k 1

 • šibák -a m. (ozdobený) korbáč šibačov

 • šibal -a m. figliar, huncút; lapaj;

 • šibalka -y -liek ž.;

 • šibalský príd.: š. úsmev, kúsok, š-é oči;

  šibalsky prísl.: š. pozerať;

 • šibalstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k šibal

  2. šibalský kúsok

 • šibať -e -ú -b/-aj! -úc/-ajúc nedok.

  1. udierať (ohybným) predmetom, šľahať, švihať: š. prútom;

  2. expr. hádzať (význ. 1), vrhať: š. blesky;
  š. očami po niekom a) prejavovať záujem b) ostro pozerať

  3. expr. klíčiť, rásť: tráva začala š., mládencom š-ú fúziky

  4. hovor. expr. bežať (význ. 1, 2), uháňať: vlak š-e dolinou

  expr. neos. š-e mu stráca rozum;

 • opak. šibávať -a;

 • šibenec -nca m. hovor. expr. figliar, šibal, huncút

 • šibenica -e -níc ž.

  1. (drevená) konštrukcia na výkon trestu smrti obesením: postaviť š-u, odvisnúť na š-i

  2. hovor. niečo podobné šibenici: š. na prášenie pokrovcov

  skončíš na š-i obesia ťa (obyč. vyhrážka);
  človek privykne aj na š-u na najhoršie;

 • šibenička -y -čiek ž. zdrob.

 • šibeničný príd.: š. stĺp;

 • šibi-ryby cit. sprevádza šibanie: š. mastné ryby ... šibačková riekanka

 • šibkať nedok. expr. zľahka šibať

 • šibko prísl.: š. liezť;

 • šibkosť -i ž.

 • šibký príd. expr. obratný (význ. 1), svižný, vrtký;

 • dok. šibnúť -e -ú -bol

  1. k 1 – 3

  2. expr. zahnúť (význ. 3), zbehnúť, skočiť: š. za roh, do hory;

 • šibnuto prísl.: š. hľadieť;

 • šibnutosť -i ž.

  II. šibnutý m. šibnutý človek

 • šibnutý

  I. príd. hovor. expr. duševne chorý, nenormálny;

 • šibovať nedok. hovor. posúvať: š. človeka hore-dole posielať sem a tam;
  š. spisy zdĺhavo vybavovať;
  š. vagóny posunovať

 • šibrinkovať nedok. hovor. expr. robiť krátke pohyby niečím (v blízkosti niečoho): š. rukami, nožom popod nos, pred nosom, okolo hlavy

 • šic cit. vyj. odháňanie (mačiek)

 • síce spoj. priraď.

  1. s. – ale, s. – no, s. – lenže vyj. odporovací vzťah s odtienkom prípustky: to sú s. pekné reči, ale nič viac

  2. a síce, správ. a to

 • šichta -y šícht ž. hovor.

  1. pracovná zmena: nočná š.;
  ísť do š-y

  2. expr. ťažká práca, drina, lopota: to bola š.;

 • šichtička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • šichtový príd.;

 • šička -y -čiek ž. žena, kt. šije, zošíva (obyč. v sériovej výr.)

 • sídelný príd.: s-é mesto

 • siderit -u m. miner. ruda bohatá na železo, ocieľok;

 • sideritový príd.: s-á žila

 • šidielko -a -lok, šidielce -a -lec s. zdrob.

 • sídlisko -a -lisk s.

  1. komplex obytných budov s občianskou vybavenosťou: panelové s.;
  bývať na s-u

  2. sídlo (význ. 1): praveké s., ľudské s-á;

 • sídliskový príd.: s. odpad

 • sídlišťan -a mn. -ia m. hovor. obyvateľ sídliska;

 • sídlišťanka -y -niek ž.

 • sídliť -i nedok.

  1. byť usadený, mať svoje sídla (o národe, kmeni): kmene s-iace za Karpatmi

  2. kniž. bývať, mať sídlo (o význ. osobnostiach, inštitúciách): prezident s-i v prezidentskom paláci

 • sídlo -a -del/-diel s.

  1. priestor, v kt. sa sídli, býva, sídlisko: staré s-a Slovanov

  2. miesto, kt. zaujíma význ. inštitúcia, osobnosť: reprezentačné s.;

 • šidlo -a -diel s.

  1. zahrotený kovový nástroj na robenie dierok (pri šití): obuvnícke š.

  2. krídlatý hmyz, zool. Aeschna

  expr. je ako, ani š. vrtký, neposedný;
  → vykľulo sa š. z vreca;

 • siedmačka -y -čiek ž.;

 • siedmacký príd.: s-é učebnice pre siedmakov

 • siedmak -a mn. -ci m. žiak 7. triedy, 7. ročníka;

 • siedmy čísl. rad. k 7: s. mesiac, s. pretekár, vstávať o s-ej (hodine);
  gram. s. pád inštrumentál

  byť, cítiť sa ako v s-om nebi veľmi šťastný;
  s-a veľmoc tlač

 • siedmykrát, siedmy raz neskl. čísl. rad. nás. prísl. k 7: s. sa zúčastniť na pretekoch

 • siemens [sím-] -u m. fyz. hlav. jednotka elektr. vodivosti v sústave SI, zn. S

 • sieň -e ž. sála: zasadacia, koncertná s.

 • siena [si-e-] -y ž. červenohnedé farbivo

 • sienko -a -nok, sience -a -nec s. zdrob. expr.

 • siesta -y siest ž. kniž. (krátky) popoludňajší oddych: pokojná s., tráviť s-u

 • šiestačka -y -čiek ž.;

 • šiestacký príd.

 • šiestak -a mn. -ci m. žiak 6. ročníka, 6. triedy;

 • šiesty čísl. rad. k 6: š. v poradí;
  gram. š. pád lokál

  š. zmysel intuícia;
  žart. kúpiť za päť prstov a š-u dlaň ukradnúť

 • šiestykrát, šiesty raz neskl. čísl. rad. nás. príslov. k 6: š. získať titul

 • sieť -e ž.

  1. pletivo (z povrázkov) slúžiace na chytanie (rýb ap.), na ochranu, použ. v športe ap.: rybárska s., tenisová s.;
  chytať zver do s-e;
  s. proti hmyzu

  2. niečo rozvetvujúce sa, rozkladajúce sa na ploche: s. čiar, žiliek;
  železničná s., elektrická s.;
  anat. tepnová s.

  3. komplex účelne rozmiestnených inštitúcií, budov, zariadení v istom priestore: s. škôl, služieb;
  špionážna s., televízna s., počítačová s.

  4. komplex inštitútov, opatrení ap.: záchranná sociálna s.

  chytiť, lapiť niekoho do svojich s-í získať pre svoje zámery;

 • sietivo -a s.

  1. sieťové pletivo: ozdobné, drôtené s.

  2. fyziol. bielkovinová časť bunkového jadra: jadrové s.

 • sieťka -y -ťok ž.

  1. zdrob. k 1: s. na chytanie hmyzu, s. na vlasy

  2. hovor. sieťová taška, sieťovka;

 • sieťkovať nedok. sieťovať

 • sieťkový príd.

 • sietnica -e -nic ž. anat. vnútorný obal očnej gule;

 • sietnicový príd.

 • sieťovať nedok. robiť ručnú prácu na spôsob siete, sieťkovať: s-né pančuchy, s-ná výšivka

 • sieťovina -y -vín ž. sieťovaná tkanina, sietivo: drôtená s.;
  okno zastreté s-ou;

 • sieťovinový príd.

 • sieťovito, sieťovite prísl.

 • sieťovitý príd. podobný sieti: s-á tkanina;

 • sieťovka -y -viek ž. hovor. sieťová nákupná taška, sieťka

 • sieťový príd.

  1. k sieť: s-á hra, s-á anténa, s-é napätie

  2. urobený zo siete; opatrený sieťou: s-á ohrada, s-á postieľka;

 • sifón -u m.

  1. fľaša na prípravu sódovej vody

  2. hovor. sódová voda, sódovka

  3. tech. ohnutá rúra zabraňujúca vystupovaniu zápachu z potrubia, zápachový uzáver;

 • šifón -u m. bavlnené plátno na bielizeň;

 • sifónový príd.: s-á fľaša

 • šifónový príd.

 • šifra -y -fier ž.

  1. značka (písmeno, číslo) slúžiaca na utajenie správ

  2. skrátený podpis;

 • šifrovací príd. určený na šifrovanie: š. kľúč

 • šifrovane prísl.;

 • šifrovanosť -i ž.

 • šifrovaný príd. napísaný šiframi: š. telegram, š-á správa;

 • šifrovať nedok.

  1. prevádzať do šifier, písať v šifrách: š. správu

  2. i dok. podpisovať, podpísať šifrou: š. spisy

 • šifrový príd.

 • signál -u L -i mn. -y m.

  1. ustálený znak, ktorým sa podáva istá informácia: svetelný, zvukový, časový s., čakať na s.;

  2. odb. fyzikálny nositeľ informácie: televízny s.;
  rečový s.

  3. publ. zreteľné naznačenie niečoho, nepriamo vyslovený postoj, názor na niečo ap.: pozitívny s.;
  dostali sme s-y, že sa čosi chystá;

 • signalizácia -ie ž. signalizovanie: svetelná s.;

 • signalizačný príd.: s. prístroj, s-á píšťalka

 • signalizátor -a m. prístroj na odovzdávanie signálov: požiarny s.

 • signalizovať nedok.

  1. signálmi podávať informáciu: s. rukami, svetlom

  2. byť predzvesťou, ohlasovať, oznamovať: vietor s-je zmenu počasia;
  s. príchod

 • signálny, signálový príd.

  1. slúžiaci na signalizovanie: s-ový prístroj, s-ne svetlo;
  s-ny výtlačok prvý exemplár knihy, časopisu

  2. fyziol.: prvá s-ová sústava sústava reflexov vybavovaných konkrétnymi podnetmi;
  druhá s-ová sústava (u človeka) sústava nervových spojov, v kt. je zákl. podnetom slovo

 • signatár -a m.

  1. osoba, kt. podpísala zmluvu, vyhlásenie ap.

  2. dipl. zmluvná strana (v medzinár. vzťahoch);

 • signatársky príd.: s. štát

 • signatúra -y -túr ž.

  1. zn. knihy, predmetu ap. v knižnici, zbierke

  2. podpis umelca na výtvar. diele

 • signovať nedok. i dok. d(áv)ať značku na niečo; označovať, označiť podpisom: s. rukopis, s-ná maľba

 • sihliak -a m., siheľ -hle ž. mladý ihličnatý strom

 • sihlina -y -lín ž.

  1. mladý ihličnatý porast

  2. zamokrený pozemok;

 • sihlinka -y -niek ž. zdrob.

 • sihoť -e ž. krovím a trávou porastená zem okolo rieky: mokrá, trávnatá s.

 • šija -e ž.

  1. väz (význ. 1), tylo: mäsitá š.;
  konská š.;
  skloniť, zohnúť š-u i pren. podvoliť sa

  2. geogr. úzky pás pevniny spájajúci polostrov s pevninou al. dve pevniny;

 • šijací príd. určený na šitie: š. stroj, š-ia dielňa, š-ie potreby

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV