Význam slova "val" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • val -u m. (umelý) násyp, obyč. s obrannou funkciou;

 • valach -a mn. -si m. pastier oviec

  expr. najesť sa, zjesť ako v. veľa;

  valach -a mn. N a A -y m. vykastrovaný žrebec

 • valal -u m. nár. dedina: zemplínske v-y;

 • valalský príd.

 • váľanda -y -ľand ž. jednoduché čalúnené lôžko;

 • váľandový príd.: v-é matrace

 • valaška -y -šiek ž. sekera s dlhým poriskom, kt. používajú valasi;

 • valaškový príd.: v. tanec;

 • valaský, valašský príd.: v. pes;

  valasky, valašsky prísl.;

 • valaštička -y -čiek ž. zdrob.

 • váľať -a nedok.

  1. kotúľaním, prevracaním ap. premiestňovať (väčší predmet), valiť: v. sudy, kláty

  2. takto spracúvať: v. cesto, chlieb

  3. prevaľovať (význ. 1, 2), prekacovať; rúcať: v. kolky, víchor v-a stromy;
  v. dom

  4. expr. klásť (význ. 1), dávať: v. všetko na kopu;

  v. kroky kráčať dlhými krokmi;
  v. duby, sudy, kotrmelce robiť premety

  // váľať sa

  1. prevracaním, prevaľovaním (zboka nabok) sa premiestňovať: deti sa v-jú v tráve, v snehu;
  kamene sa v-jú dolu brehom valia

  2. expr. povaľovať sa (význ. 1), leňošiť: v. sa (celý deň) v posteli

  3. expr. (o veciach) bez úžitku, na nevhodnom mieste ap. sa povaľovať: knihy sa v-jú po kútoch, v prachu

  4. prevaľovať sa, prekacovať sa, rúcať sa: plot, dom sa v-a

  expr. v. sa od smiechu veľmi sa smiať

 • valček -a m.

  1. zdrob. k valec

  2. pomôcka na maľovanie stien;

 • valčekový príd.: v-é ložisko valivé ložisko s valčekmi

 • valcha -y válch ž. stroj na valchovanie (textílií)

 • valchovať nedok. spracúvať vlnené tkaniny tlakom, teplom: v. súkno

 • valčík -a m. spoloč. tanec v trojštvrťovom takte; skladba v tomto takte;

 • valčíkový príd.: v-á pieseň

 • valcovač -a m. robotník pracujúci pri valcovaní: v. plechov, v. ciest;

 • valcovací príd. určený na valcovanie: v. stroj;
  v-ia trať

 • valcovačka -y -čiek ž. valcovací stroj

 • valcovačský príd.

 • valcovať nedok. valcom upravovať: v. železo, v. cestu, trávnik

 • valcovito, valcovite prísl.: v. zhrubnutý;

 • valcovitosť -i ž.

 • valcovitý príd. kt. má podobu valca: v-é teleso;

 • valcovňa -e ž. závod, dielňa na valcovanie materiálu: v. plechu

 • valcový príd.: v. mlyn;

 • valec -lca m.

  1. geom. teleso ohraničené dvoma kruhovými základňami a oblým plášťom

  2. vec v podobe valca: kovový v.;
  v. písacieho stroja;
  motor. v-e motora

  3. stroj na valcovanie: parný v.;

 • valencia -ie ž.

  1. chem. mocenstvo

  2. lingv. v. (slovies) schopnosť spájať sa s inými slovami;

 • valenčný príd.: v. slovník

 • valený príd.: stav. v-á klenba prenášajúca zaťaženie iba na dve protiľahlé steny

 • valeriána -y -ián ž. liečivá bylina, bot. v. lekárska Valeriana officinalis;

 • valeriánový príd.: v-é kvapky

 • valibuk -a mn. -ovia/-ci m. expr. (podľa rozpráv. postavy) silák

 • valiť -ľ! nedok.

  1. váľať (význ. 1), prevaľovať: v. zoťaté kmene

  2. subšt. zavádzať, klamať nezodpovednými rečami: čo nás v-te!

  // valiť sa

  1. (prudkým) kotúľaním sa premiestňovať: balvany sa v-ia do údolia

  2. vo veľkom množstve prichádzať; hrnúť sa, prúdiť: voda, lavína sa v-í;
  davy (ľudí) sa v-ia;
  krv sa v-í z rany;
  udalosti sa v-ia (jedna za druhou)

  3. expr. hrozivo sa približovať, doliehať: v-í sa na nich nešťastie, pohroma

 • valivý príd. založený na valení: v. pohyb;
  v-é ložisko

 • vaľkať nedok. spracúvať váľkom: v. cesto

 • valník -a m. odb. nákladné auto s plochou karosériou (so sklápacími al. snímateľnými bočnicami);

 • valníkový príd.

 • valný príd.

  1. poet. mohutne tečúci, valiaci sa: v. tok, v. Dunaj

  2. iba v spoj. v-é zhromaždenie zhromaždenie všetkých členov

 • váľok -ľka m. valcovitý predmet na formovanie cesta ap.

  expr. ruky, nohy ako v-y tučné

 • valorizácia -ie ž. kniž. valorizovanie: ekon. v. platov zvyšovanie úmerné s rastom cien;

 • valorizačný príd.

 • valorizovať nedok. i dok. kniž. nadobúdať, nadobudnúť hodnotu: ekon. v. mzdy, dôchodky zvyšovať, zvýšiť úmerne s rastom cien

 • válov -a m. žľab na kŕmenie ošípaných al. na kŕmenie a napájanie dobytka: nasypať do v-a, v-y plné vody

  expr. mastný v.;
  byť pri (plnom) v-e mať výnosné miesto;

 • válovček -a m. zdrob.

 • valový príd.: v. typ hradieb

 • valuta -y -lút ž. ekon.

  1. mena: zlatá v., tvrdá v.

  2. valuty bankovky, mince cudzej meny: platiť vo v-ách;

 • valutový príd.: v-é hospodárstvo

 • bývalý príd. kt. niekedy bol, niekdajší, skorší, minulý: b-í priatelia, b. minister, za b-ej republiky

 • nával -u m.

  1. veľké nahromadenie ľudí, tlačenica: n. cestujúcich, v obchodoch je n.

  2. veľké množstvo: n. zásielok, povinností

  3. nápor, nahrnutie: n. krvi (do hlavy);
  n. citov výbuch;
  urobiť niečo v n-e hnevu, plaču

 • nebývalý príd. (doteraz) nezvyčajný, neobyčajný; nevídaný: n. záujem, rozvoj;

 • príval -u m. silný prúd vody pri daždi al. povodni: jarný p.;
  p. zobral všetku úrodu;

 • úval -u m. geogr. široká plytká dolina

 • zával -u m.

  1. zavalenie (význ. 1): bani hrozí z.

  2. materiál nahromadený zavalením: vyslobodiť baníkov zo z-u

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ãopr, ä ierna diera, hur, iso, oho, ccn, ã arm, rdd, lga, tht, dh, ludã, tvx, nac, von
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV