Význam slova "n n" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 1012 výsledkov (9 strán)

 • abdikačný príd.

 • abonmán -u m. i neskl. s. predplatenie; predplatné (na časopis, do divadla ap.)

 • abreviačný príd.

 • absenčný príd.

 • absorpčný príd.: a-á schopnosť

 • abstinenčný príd.

 • abstrakčný príd.: a. postup, proces

 • acetón -u m. org. rozpúšťadlo;

 • acetylén -u m. chem. zápalný plyn použ. pri zváraní kovov a na svietenie;

 • acylpyrín -u m. liek použ. pri prechladnutí, bolesti hlavy ap.

 • adaptačný príd.: a-é práce

 • adjustačný príd.

 • adolescenčný príd.: a. vek

 • adoračný príd.

 • adrenalín -u m. odb. hormón drene nadobličiek

  stúpa mu a. je rozčúlený

 • agitačný príd.: a-é stredisko

 • aglomeračný príd.: hut. a-á pec na spekanie rúd

 • agremán -u m. i neskl. s. dipl. súhlas vlády s ustanovením dipl. zástupcu cudzej krajiny vo vlastnom štáte

 • akceleračný príd.

 • akčný príd.: a. výbor, a. program;
  a. film vyznačujúci sa pôsobivými, napínavými, rýchlo sa striedajúcimi scénami s dôrazom na dej;
  odb. a. rádius dosah, okruh činnosti;

 • aklamačný príd.: a-é voľby;

 • aklimatizačný príd.: a-á schopnosť

 • akomodačný príd.: a-á schopnosť oka

 • akordeón -u m. hud. chromatická ťahacia harmonika s klávesnicou

 • akreditačný príd.: a-á komisia

 • aktualizačný príd.

 • akumulačný príd.

 • akvamarín -u m.

  1. miner. drahokam modrozelenej farby

  2. mal. modrozelená farba;

 • albánčina -y ž. albánsky jazyk

 • albín -a m. človek s nedostatočnou pigmentáciou kože a vlasov;
  mn. N a A -y takýto živočích

 • alimentačný príd.: a-á povinnosť

 • Amerikán -a m. amer. Slovák; človek, kt. sa vrátil z Ameriky (z emigrácie), najmä v min.;

 • amortizačný príd.

 • amplión -a/-u m. rozhlas. reproduktor

 • anekčný príd.: a-á politika

 • angažmán -u m. i neskl. s. zmluva na pod(áv)anie umel. výkonu (v súbore); takto získané zamestnanie: dostať, prijať a.

 • angín -u m. sypkovina

 • anglikán -a m. príslušník angl. štátnej cirkvi;

 • anilín [-n-l-] -u m. chem. bezfarebná jedovatá kvapalina použ. na výr. farbív a liekov;

 • anión -a/-u m. fyz. záporne nabitý ión, op. katión

 • antigén -u m. biol. látka schopná vyvolať v organizme tvorbu protilátok;

 • antikoncepčný príd.: a-é prostriedky

 • antimón -u m. biely lesklý kov, chem. prvok, zn. Sb;

 • antiromán -u m. lit. románový útvar zámerne odlišný od postupov tradičného románu (pestovaný približne od 2. polovice 20. stor.)

 • antitoxín -u m. biol. ochranná látka v tele proti toxínom

 • apartmán -u m. (hotelová) bytová jednotka s príslušenstvom

 • apelačný príd.: a. súd odvolací

 • aplikačný príd.

 • apretačný príd.: a. prostriedok

 • aprobačný príd.: a. postup, a-é konanie

 • aranžmán -u m. i neskl. s. usporiadanie, úprava

 • argumentačný príd.

 • arménčina -y ž. arménsky jazyk

 • artikulačný príd.: a-é orgány

 • arzén -u m. prvok, ktorého zlúčeniny sa používajú ako liek, na hubenie hmyzu, myší ap., zn. As;

 • asanačný príd.: a-é územie, a-é práce

 • asimilačný príd.: a-á schopnosť

 • asociačný príd.: a-á schopnosť, a-é právo

 • aspirín -u m. liek podobný acylpyrínu

 • atestačný príd.: a-á komisia

 • atropín -u m. prudký jed z ľuľka použ. v očnom lekárstve;

 • audienčný príd.: a-á sieň

 • aukčný príd.: a-á sieň, a. katalóg

 • autogén -u m. autogénny prístroj: zvárať a-om;

 • automatizačný príd.

 • autosalón -a/-u m. výstava nových áut; predajňa áut

 • badateľný príd. zreteľný, viditeľný, zjavný: b. pokrok, b-á zmena;

 • bagún -a mn. N a A -y m. druh kŕmnej ošípanej

  expr. tučný, vykŕmený ako b. veľmi

 • báječný príd. hovor. expr.

  1. prekrásny, nádherný: b. život;
  b-é farby

  2. výborný, vynikajúci, znamenitý: b-é jedlo;
  b-é dievča;

 • baklažán -u m.

  1. rastlina s veľkými hruškovitými plodmi tmavofialovej farby používanými ako zelenina, bot. ľuľok b. Solanum melogena

  2. jej plod

 • baldachýn -u m. ozdobná plochá strieška (na starodávnej posteli, nosená pri slávnostných obradoch ap.): posteľ, trón s b-om

 • balkanizačný príd.

 • balkón -a m.

  1. ohradený výstupok z múru budovy ako súčasť bytu ap.: byt s b-om

  2. časť hľadiska nad prízemím v divadle, v kine ap.: lístky na b.;

 • balón -a m.

  1. teleso naplnené ľahkým plynom na dopravu vzduchom: meteorologický b., stratosférický b., viezť sa v b-e

  2. hovor. nafukovací gumený obal (ako det. hračka): hrať sa s b-om

  3. G -u hovor. balónový hodváb: vetrovka z b-u;

 • bán, báň1 -a m. rúbanisko, rúbaň: vyžínať b-y, b-e;
  chodiť do b-ov na jahody, maliny

 • banán -a/-u m. žltý podlhovastý dužnatý plod banánovníka;

 • barón -a m. príslušník nižšej šľachty;

 • barytón -u m. neživ. stred. muž. hlas;

  barytón -a m. živ. hovor. barytonista

 • batalión -a/-u m. zastar. voj. oddiel, prápor

 • bazén -a/-u m. umelá vodná nádrž na kúpanie: krytý b.

  bázeň -zne ž. kniž. strach, obava, tieseň: cítiť b.;
  náb. b. Božia, b. voči Bohu úcta a láska k Bohu

 • bazilián -a m. člen mníšskej rehole sv. Bazila Veľkého, kt. žil v 4. stor.;

 • beduín -a m. kočovný pastier v Arábii a sev. Afrike;

 • benediktín -a m. člen rehole sv. Benedikta;

 • benefičný príd. týkajúci sa umel. produkcie uskutočnenej na humanitný cieľ, dobročinný: b. koncert pre postihnuté deti

 • benjamín -a m. hovor. najmladší člen rodiny al. istého spoločenstva;

 • benzén -u m. chem. druh uhľovodíka, surovina chem. priemyslu

 • benzín -u m. horľavá kvapalina použ. ako pohonná látka, čistiaci prostriedok ap.;

 • bernardín -a m.

  1. mních rehole sv. Bernarda

  2. mn. N a A -y plemeno veľkých psov

 • betatrón -u m. fyz. urýchľovač častíc beta

 • betón -u m. stav. hmota vzniknutá zmiešaním štrku, cementu a vody: liaty, tekutý b., predpätý b.

  expr. na b. celkom istý, isto;

 • bezbožný príd.

  1. neveriaci v Boha; ateistický, neverecký: b-í pohania

  2. nemravný, hriešny; rúhavý: b. život, b. čin;
  b-é reči;

 • bezhraničný príd. neobmedzený, bezmedzný, nesmierny, nekonečný: b-á obetavosť, dôvera;
  b-á ľútosť;

 • bezkonkurenčný príd. kt. nemá konkurenciu: b-á cena nízka, výhodná

 • bezmračný príd. kt. je bez mrakov, bezoblačný, jasný: b-á obloha, b. deň

 • bežný príd.

  1. obyčajný, zvyčajný, každodenný, všedný: b-é potreby, b. jav, b-á prax;
  b. účet na vykonávanie platobných a úverových operácií

  2. práve prebiehajúci: b. rok;

 • bezoblačný príd. kt. je bez oblakov, bezmračný, jasný: b-á obloha

 • bezobsažný príd. kt. je bez myšlienkovej náplne, prázdny: b-é frázy;

 • bezostyšný príd. kniž. nehanebný; bezočivý: b. klamár;

 • bezpečný príd.

  1. poskytujúci ochranu pred nebezpečenstvom, istý: b. úkryt;
  byť na b-om mieste

  2. kt. je bez pocitu ohrozenia, istý: cítiť sa b.;
  zaistiť b. presun tovaru

  3. nepochybný, zaručený, istý: b. dôkaz;

 • bezpodmienečný príd. ničím nepodmienený, bezvýhradný, úplný: b-á vernosť, poslušnosť;

 • bezprašný príd. kt. je bez prachu: b-á cesta;
  b-é prostredie;

 • bezúročný príd. poskytovaný bez úrokov: b. úver;

 • bezúspešný príd. nemajúci úspech, neúspešný: b-é pokusy, b-á námaha;

 • bezútešný príd.

  1. kt. nemožno utešiť; beznádejný, zúfalý: b. žiaľ;
  b. život;
  b-á situácia;
  b. pesimizmus

  2. neutešený, smutný, pošmúrny: b-á krajina, b-á púšť;

 • bilančný príd.: b-á strata

 • bilión -a m. čísl. zákl. milión miliónov

 • bizón -a mn. N a A -y m. prežúvavec podobný zubrovi;

 • blahovoľný príd.: b-é stanovisko;
  b-á kritika;

 • blondín [-d-] -a m. plavovlasý človek;

 • bočný príd.

  1. súvisiaci s bokom: b-á poloha

  2. kt. je na boku, postranný: b-á izba, b-é dvere, b-é vrecko

  3. smerujúci zboku al. do boku: b. vietor, b-é prúdy, b. útok

  4. vedľajší, pobočný, druhoradý: b. zárobok;

  dost(áv)ať sa na b-ú koľaj prest(áv)ať byť dôležitý;
  odsunúť niečo na b-ú koľaj;
  (dozvedieť sa ap.) b-ými cestami, chodníkmi okľukou, nie priamo;

 • bonbón [-mb-] -u m. plnený (čokoládový) cukrík: likérové b-y;

 • bontón -u m. dobré spoloč. správanie: správať sa podľa b-u

 • brašnár -a m. kto pracuje v brašnárstve

 • brašnárstvo -a -tiev s. výr. a predaj kožených výrobkov;

 • brušný príd.: b-á dutina;
  b. týfus;

 • budúcoročný príd. týkajúci sa budúceho roka: b-é voľby

 • bujón -u m. (franc.) čistý hovädzí vývar: b. s rezancami

 • celofán -u m. priehľadná látka z celulózy použ. na balenie;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: fco, dyn, tepã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, rp, ikt, bdt, pir, kes, ssj, rwa, pat, smw, ím, ers, krg
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV