Význam slova "stred" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • stred -u m.

  1. miesto približne rovnako vzdialené od okrajov, prostriedok: s. ihriska;
  s. mesta centrum;
  trafiť do s-u terča;
  geom. s. kružnice

  2. prostredná časť medzi začiatkom a koncom: s. knihy, v s-e týždňa

  3. obyč. v spoj. s predl. skupina, okruh ľudí, vecí, javov: vyvolili si zástupcu zo svojho s-u;
  prijali ho do svojho s-u medzi seba;
  v s-e rodiny je šťastný

  4. polit. smer medzi pravicou a ľavicou: politika s-u

  5. stredobod, centrum: byť s-om pozornosti prítomných;
  spoločenský s. mesta;
  byť v s-e záujmu;

 • streda -y -ried ž. 3. deň v týždni;
  cirk. Popolcová s., hovor. Škaredá s. deň, ktorým sa začína pôstne obdobie;

 • stredajší príd.: s. program (divadla)

 • stredisko -a -dísk s.

  1. inštitúcia, kde sa vykonáva istá činnosť: zdravotné, informačné, nákupné s.

  2. miesto, oblasť, v kt. je sústredená nejaká činnosť, centrum: turistické s., s. divadelného života, priemyselné s-á štátu;

 • strediskový príd.: s-á obec sústreďujúca organizačné a spoloč. funkcie

 • stredne prísl. k 2: s. veľký

 • strednodobý príd. určený, poskytovaný na stredne dlhý čas: s. úver na jedenpäť rokov

 • strednotechnický, správ. stredný technický: s-é sily, správ. stredné technické sily

 • strednotlakový príd. tech. zariadený na stredný tlak: s. kotol

 • stredný príd.

  1. kt. sa nachádza v strede, centrálny: s-á izba, s-á Európa, s-é Slovensko;
  anat. s-é ucho;
  šport. s. útočník

  2. kt. má prostrednú mieru istej vlastnosti, priemerný, prostredný; kt. je v poradí, v hodnotení ap. uprostred: s-á akosť;
  človek s-ej postavy, s-ého veku;
  s. žiak priemerný;
  s-é zdravotnícke, technické sily so stredoškol. kvalifikáciou;
  s-á škola s maturitou;
  gram. s. rod zahŕňajúci najmä pomenovania mláďat a tých vecí, kt. nepatria do muž. ani žen. rodu, neutrum;
  s-é (rozhlasové) vlny v rozsahu od 100 do 1000 m;
  šport. (beh na) s-é vzdialenosti na 800 – 1500 m

  → zlatá s-á cesta;

 • stredoamerický príd. vzťahujúci sa na Stred. Ameriku: s-é štáty

 • stredoázijský príd. vzťahujúci sa na Stred. Áziu: s-é republiky

 • stredobod -u m. niekto, niečo, na koho, na čo je sústredená najväčšia pozornosť, centrum, stred: s. záujmu;
  byť s-om pozornosti

 • stredoeurópsky príd. vzťahujúci sa na stred. Európu: s-e štáty;
  s. čas majúci o 1 hodinu viac ako greenwichský (svetový) čas, skr. SEČ

 • stredoľavicový príd. politol. názorovo orientovaný na politický stred až ľavicu, stredoľavý: s-é postoje

 • stredoľavý príd. politol. stredoľavicový: s-á strana

 • stredom

  I. prísl. prostriedkom: ísť s.

  II. predl. s G prostriedkom: potok tečie s. dediny

 • stredometrážny príd.: s. film so stred. metrážou

 • stredomorský príd. vzťahujúci sa na Stredozemné more: s-á krajina, oblasť, s-é ostrovy;
  s-é podnebie, rastliny

 • stredopoliar -a m. hráč pohybujúci sa v strednej časti ihriska;

 • stredopoliarka -y -rok ž.;

 • stredopoliarsky príd.

 • stredopravicový príd. politol. názorovo orientovaný na politický stred až pravicu, stredopravý: s. blok

 • stredopravý príd. politol. stredopravicový: s. vládny kabinet

 • stredoškoláčka -y -čok ž.

 • stredoškolák -a mn. -ci m. žiak al. absolvent stred. školy;

 • stredoškolský príd. vzťahujúci sa na stred. školu: s. profesor, s-é vzdelanie

 • stredoslovenský príd. vzťahujúci sa na stred. Slovensko: s-é piesne, s-é nárečia

 • stredovek -u m. obdobie od zániku Západorímskej ríše (476) do objavenia Ameriky (1492): raný, vrcholný s.;

 • stredoveký príd.: s-é stavby, umenie

 • stredovo prísl.

 • stredový príd. k 1: s-á poloha;
  geom.: s. uhol, s-á súmernosť;
  šport. s. hráč hrajúci v strede (poľa);

 • stredovýchodný príd. vzťahujúci sa na Stredný východ: s-é krajiny

 • stredozemie -ia s. odb. územie ležiace vnútri krajiny, územia, vnútrozemie;
  geogr. Stredozemie územie ležiace okolo Stredozemného mora;

 • stredozemský, stredozemný príd.: s-ské podnebie;
  s-á oblasť;
  geogr. S-né more medzi Európou, Afrikou a Áziou

 • stredtýždeň -dňa m.

  1. dni v strede týždňa (streda, štvrtok)

  2. dni medzi dvoma nedeľami; všedné dni týždňa: múzeum navštevujú aj v s-i

 • ústredňa -e ž. miesto, v kt. sa sústreďuje al. v kt. sa riadi nejaká činnosť; centrála: telefónna ú., kriminálna ú.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV