Význam slova "aš" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 67 výsledkov (1 strana)

 • asanácia -ie ž. asanovanie: a. obce, budovy;

 • asanačný príd.: a-é územie, a-é práce

 • asanovať nedok. i dok. upravovať, upraviť zdravotne nevyhovujúci priestor: a. zamorený terén, a. pôdu

 • asertívny príd. psych.

  1. prejavujúci pevné a otvorené stanovisko nenásilným, miernym spôsobom: a. človek

  2. založený na takomto prístupe: a. nácvik

 • asfalt -u m. čierna lesklá živicová látka použ. pri stavbe ciest, na izoláciu ap.;

 • asfaltka -y -tiek ž. hovor. asfaltová cesta

 • asfaltovať nedok. i dok. pokrývať, pokryť, zalievať, zaliať asfaltom: a-nie komunikácií;
  a-ný chodník

 • asfaltový príd.: a-á cesta, pokrývka

 • asi čast. vyj. hodnotiaci postoj (pravdepodobnosť, približnosť) k vete al. výrazu, možno, azda, hádam: už a. nepríde;
  a. pred hodinou, a. dvadsať približne

 • asimilácia -ie ž.

  1. asimilovanie (sa): národnostná, jazyková, násilná a.;
  lingv. spodobovanie hlások podľa znelosti, miesta artikulácie ap.

  2. biol. prijímanie látok organizmami na výstavbu tela a na životné funkcie;

 • asimilačný príd.: a-á schopnosť

 • asimilovať nedok. i dok.

  1. prispôsobovať, prispôsobiť: národnostne a. pôvodné obyvateľstvo

  2. nedok. biol. (o rastlinách) vykonávať asimiláciu

  // asimilovať sa prispôsobovať sa, prispôsobiť sa: a. sa v cudzom prostredí

 • asistencia -ie ž. asistovanie; osoby zúčastnené na ňom: a. pri operácii;
  za a-ie riaditeľa;
  primár s a-ou

 • asistent -a m. pomocný odb. pracovník; ped. al. výskumný pracovník s nižšou kvalifikáciou: a. réžie;
  (odborný) a. na katedre, v nemocnici;

 • asistentka -y -tiek ž.: pôrodná a. zdrav. pracovníčka;

 • asistentský príd.

 • asistovať nedok. aktívne sa zúčastňovať pri istej činnosti ako pomocník: a. pri prehliadke, a. primárovi pri operácii;
  a. (kňazovi) pri omši

 • askéta -u m. kto sa venuje askéze;

 • asketička -y -čiek ž.;

 • asketický príd.: a-é zásady;

  asketicky prísl.

  asketický príd.: a. spôsob života, a-á tvár, postava;

 • asketik -a mn. -ci m. kto praktizuje al. vyznáva asketizmus;

 • asketizmus -mu m. životný a náukový smer založený na prísnej askéze;

 • askétka -y -tok ž.;

 • askéza -y ž.

  1. sústavné cvičenie sa v odriekaní a cnostiach s cieľom dosiahnuť vnútornú dokonalosť

  2. zdržanlivosť, striedmosť;

 • asociácia -ie ž.

  1. združovanie, združenie: psych. a. predstáv

  2. spojenie organizácií rovnakého druhu: medzinárodná a. právnikov;

 • asociačný príd.: a-á schopnosť, a-é právo

 • asociál -a m. hovor. asociálny človek; príživník

 • asociálne prísl.

 • asociálny príd. konajúci proti záujmom spoločnosti: a-e živly;

 • asociovať nedok. i dok. odb. združovať, združiť, spájať, spojiť: a-nie podnikov;
  štáty a-né k Európskej únii

  // asociovať sa: myšlienky sa a-iujú

 • asonancia -ie ž. poet. zhoda samohlások v slovách na konci veršov

 • asparágus -u/-gu m. izbová rastlina s drobnými ostrými lístkami, bot. Asparagus: kytica ozdobená a-gom

 • aspekt -u m. zorný uhol, hľadisko, stránka: posudzovať vec z rozličných a-ov

 • aspik -u m. rôsol: ryba, šunka v a-u

 • ašpirácia -ie ž. kniž. úsilie dosiahnuť niečo, nároky na niečo: vedecké a-ie

  mať a-ie, robiť si a-ie ašpirovať

 • ašpirant -a m.

  1. uchádzač, čakateľ: a. na majstrovský titul

  2. kto sa v ašpirantúre pripravuje na ved. prácu: interný a.;

 • ašpirantka -y -tiek ž.;

 • ašpirantský príd. k 2: a-é skúšky

 • ašpirantúra -y ž. ašpirantská príprava; ašpirantské miesto: skončiť a-u;
  uchádzať sa o a-u

 • aspirín -u m. liek podobný acylpyrínu

 • ašpirovať nedok. kniž. robiť si nároky, ašpirácie, uchádzať sa: a. na funkciu riaditeľa

 • aspoň čast.

  1. uvádza vysvetlenie: nebude nikdy spokojný, a. čo sa týka peňazí

  2. expr. i aspoňže vyj. hodnotiaci postoj z hľadiska krajnej miery, situácie ap.: mať a. týždeň času, treba sa a. pokúsiť;
  aspoňže ma nevidel

  3. zdôrazňuje výraz s význ. obmedzenia: nechytili ho, a. pri čine nie

 • astenický príd.: a. typ

 • astenik -a mn. -ci m. chudý, obyč. aj telesne slabý človek;

 • astma -y ž. choroba prejavujúca sa záchvatmi dýchavičnosti, záduch;

 • astmatička -y -čiek ž.;

 • astmatický príd.: a. záchvat, kašeľ

 • astmatik -a mn. -ci m. kto je chorý na astmu;

 • astra -y -tier ž. záhradná rastlina kvitnúca na jeseň rôznofarebnými kvetmi, bot. Aster

 • astrológ -a mn. -ovia m. kto sa zaoberá astrológiou;

 • astrológia -ie ž. učenie o vplyve postavenia hviezd na ľudský osud;

 • astrologička -y -čiek ž.;

 • astrologický príd.

 • astronaut -a m. kozmonaut;

 • astronautický príd.

 • astronautika -y ž. kozmonautika;

 • astronautka -y -tiek ž.;

 • astronóm -a mn. -i/-ovia m. odborník v astronómii, hvezdár;

 • astronómia -ie ž. veda skúmajúca hviezdy, vesmír, hvezdárstvo;

 • astronomický príd.: a. výskum, a. ďalekohľad;
  a-é číslo i pren. veľmi vysoké

 • astronómka -y -mok ž.;

 • asymetria -ie ž. nesúmernosť;

 • asymetrickosť -i ž.

 • asymetrický príd. nesúmerný: a. tvar, a. model;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV