Význam slova "list" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 29 výsledkov (1 strana)

 • list -u/-a m.

  1. plochý (zelený) orgán rastliny: stopka l-a, lipový, kapustový l., kožovitý l.;
  bobkový l.;
  figový l. vo výtvar. dielach zakrývajúci ohanbie

  2. papier obdĺžnikového tvaru (na písanie, tlač ap.): l-y v písanke, v knihe;
  obrátiť l. i fraz. zmeniť tému rozhovoru

  3. písomná správa: úradný, anonymný l.;
  otvorený l. uverejnený v tlači;
  písať l., dať l. do obálky, poslať l. poštou, doporučene;
  bibl. spis apoštola adresovaný veriacim, epištola: apoštolské l-y, L. Rimanom

  4. úradná listina, doklad: rodný, úmrtný l.;
  záručný l. na tovar

  5. odb. tenká plochá časť nástroja, stroja ap.: l. píly

  figový l.;
  triasť sa ako (osikový) l. veľmi;

 • lišta -y líšt ž. odb. rozlične upravená úzka latka: dlážková, kovová l.;

  líšťa -aťa mn. -atá/-ence -ťat/-teniec s. mláďa líšky

 • listár -a m. zastaráv. poštový doručovateľ, poštár;

 • listáreň -rne ž. rubrika v tlači, rozhlase ap., v kt. sa odpovedá na listy čitateľov, poslucháčov ap.

 • listárka -y -rok ž.;

 • listársky príd.

 • listeň -a m. bot. šupinovitý list, z kt. pazuchy vyrastajú výhonky;

 • listeňový príd.

 • lister -a/-tra L -i m. polovlnená lesklá tkanina;

 • listerový, listrový príd.: l-á zástera

 • líštička -y -čiek ž. zdrob.

 • lístie -ia s. hromad. rastlinné listy: lipové, suché, vädnúce l.

 • listina -y -tín ž.

  1. úradne zhotovená al. overená písomnosť: úradná, poverovacia l.

  2. obyč. oficiálna písomnosť obsahujúca zoznam: prezenčná, výplatná l.

  dostať sa na → čiernu l-u;

 • listinný, listinový príd.: l. archív, prameň

 • lístkový príd.: l. systém regulujúci distribúciu;
  l. katalóg;
  l-é zlato;
  kuch. l-é cesto oddeľujúce sa vo vrstvách;

 • listnáč -a m. listnatý strom

 • listnatý príd. majúci listy, porastený lístím: l. strom, l-á zelenina;
  l. les v kt. sú listnaté stromy

 • lístoček -čka m. zdrob. expr.

 • lístok -tka m.

  1. zdrob. k 1, 2: okvetný l.;
  l. s odkazom;
  jedálny l. zoznam jedál;
  korešpondenčný l.

  2. druh preukazu, doklad: l. do divadla;
  cestovný l., stravný l.;
  hlasovací l. pri voľbách

  3. niečo tenké ako list, plátok: l. zlata

  bez → vetra sa ani l. (na strome) nepohne;

 • listokaz -a mn. N a A -y m. chrobák poškodzujúci rastlinné listy, zool. Phyllopertha

 • listovať nedok. obracať listy v knihe ap. (pri hľadaní); zbežne do nich nazerať: l. v slovníku, v knihe;

 • listovka -y ž. záhradná zemina obsahujúca zotleté lístie

 • listovne prísl. listom, písomne

 • listovný príd. zastar. listový, písomný;

 • listovozelený príd. zelený ako list

 • lištový príd.: l-é doštičky

 • listový príd. k 1, 3, 5: l-á čepeľ;
  l-á zeleň chlorofyl;
  l. papier, styk, l-é tajomstvo;
  l-á píla;

 • opak. listúvať, listovávať -a

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV