Hľadaný výraz "ex" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 111 výsledkov (1 strana)

 • ex

  - z, zo...

 • ex aequo

  - rovnakým dielom, rovnakou mierou...

 • ex lege

  - zo zákona, podľa zákona...

 • ex libris

  - umelecky prevedená vlastnícka značka...

 • ex post

  - dodatočne, dodatkom, po skončení,...

 • ex ship

  - doložka v medzinárodných obchodných...

 • ex usu

  - podľa zvyku, ako je...

 • ex works

  - doložka v medzinárodných obchodných...

 • exa-

  - predpona vo význame 1018...

 • exagerácia

  - zveličovanie, preháňanie, nadsadzovanie...

 • exaktnosť

  - presnosť, dokonalosť...

 • exaltácia

  - nadšenie, citové vzrušenie...

 • exámen

  - skúška...

 • exantém

  - vyrážka...

 • exarcha

  - byzantský vojenský veliteľ alebo...

 • excelencia

  - významná osobnosť; vznešenosť; vynikajúca...

 • excentricita

  - výstrednosť...

 • excepcia

  - výnimka...

 • excerpt

  - výpisok z literárneho diela...

 • excindančný

  - vylučovací, žiadajúci vylúčenie...

 • excitácia

  - podráždenosť, vzrušenie; stimulácia; prechod...

 • exciton

  - elektricky neutrálny kvantový systém...

 • exclusi tertii principium

  - princíp vylúčeného tretieho, inej...

 • exegéza

  - výklad textu, najčastejšie biblického...

 • exekutíva

  - výkonná moc, orgán výkonnej...

 • exempla trahunt

  - príklady tiahnu...

 • exemplárny

  - vzorný, príkladný, výstražný...

 • exemplifikácia

  - doloženie na príkladoch, uvedenie...

 • exequatur

  - súhlas vlády s výkonom...

 • exergia

  - časť energie, ktorú možno...

 • exhalácia, exhalát

  - výpar, priemyselná alebo motorová...

 • exhaustor

  - zariadenie na odsávanie plynov,...

 • exhibícia

  - výstava, vzorná ukážka športového...

 • exhibicionizmus

  - pohlavná úchylka prejavujúca sa...

 • exil

  - vyhnanstvo, vypovedanie z krajiny,...

 • existencializmus

  - zdôrazňovanie jedinečných, bytostných zážitkov...

 • exitus

  - smrť, skon, koniec života...

 • exkavátor

  - strojové rýpadlo, bager...

 • exkláva

  - územie oddelené od celku...

 • exklusive

  - s výnimkou, nepočítajúc do...

 • exkluzívny

  - výhradný, výnimočný, výlučný...

 • exkoriácia

  - odrenina kože...

 • exkrement

  - výlučok, výkal, moč a...

 • exkurz

  - odbočenie od vlastného predmetu...

 • exkvizitný

  - vzácny, vybraný, mimoriadny...

 • exmisia

  - vypratanie...

 • exobiológia

  - štúdium možností života vo...

 • exodus

  - hromadný odchod z nejakého...

 • exoenzým

  - enzým pôsobiaci v určitom...

 • exogénny

  - vonkajší, zavinený vonkajšími príčinami;...

 • exomfalus

  - druh pupočníkovej prietrže –...

 • exopexa

  - chirurgické uvoľnenie orgánu a...

 • exorbitantný

  - prehnaný, prílišný, nemierny...

 • exosféra

  - najvyššia vrstva atmosféry Zeme...

 • exostóza

  - nádorovitý výrastok na kosti...

 • exoterický

  - určený pre verejnosť...

 • exotický

  - cudzokrajný, neobvyklý, cudzí, nápadný;...

 • exozoochória

  - rozširovanie rastlinných semien živočíchmi...

 • expandia

  - rozširovanie, zväčšovanie, rozpínanie...

 • expandovať

  - zväčšovať objem, rozpínať sa,...

 • expatriácia

  - vypovedanie z vlasti; zbavenie...

 • expektorácia

  - vykašliavanie...

 • experiment

  - pokus, skúška; nevyskúšaná činnosť...

 • expert

  - znalec, odborník...

 • explanácia

  - logické vyvodenie nového tvrdenia...

 • explanatórny

  - objasňujúci, vysvetľujúci...

 • explantát

  - odobratý orgán, skupina orgánov;...

 • explicitne

  - výslovne, jasne, zreteľne, otvorene,...

 • exploatácia

  - ťažba, využitie, vykorisťovanie, zúžitkovanie...

 • explorácia

  - výskum, prieskum, vyšetrovanie...

 • exponát

  - vystavený predmet, napr. v...

 • exponenciálny

  - funkčná závislosť, keď premenná...

 • exponovaný

  - vystavený pozornosti; stojaci v...

 • exponovať sa

  - zúčastniť sa na niečom...

 • expozé

  - výklad, vyhlásenie...

 • expozimeter

  - osvitomer...

 • expres

  - súrna listová alebo iná...

 • expresionizmus

  - umelecký smer na začiatku...

 • expresívny

  - výrazný, výrazový, vyjadrovací, citovo...

 • expressis verbis

  - vyjadriť výraznými slovami, výslovne;...

 • expulzia

  - vyhnanie, vypudenie, vypudzovanie...

 • exsekrácia

  - znesvätenie posvätného miesta...

 • exsikóza

  - vysychanie, vysušovanie organizmu...

 • exstirpácia

  - vykorenenie, vytrhnutie z koreňa;...

 • exsudát

  - výpotok, zápalová telesná tekutina...

 • extáza

  - krajné vytrženie, vypäté citové...

 • extenzia

  - prednáška univerzitných pedagógov pre...

 • extenzívne poľnohospodárstvo

  - zvyšovanie celkových výnosov rozširovaním...

 • extenzometer

  - prieťahomer...

 • exteriér

  - vonkajšok, zovňajšok; voľný a...

 • exteritorialita

  - vyňatie cudzinca z účinnosti...

 • externalita

  - bezvýznamnosť, nedôležitosť; vonkajší efekt;...

 • externý

  - vonkajší, voľne spätý, nie...

 • extirpácia

  - vytrhnutie z koreňa, vykorenenie...

 • extra legem

  - mimo zákon...

 • extracelulárny

  - mimobunkový...

 • extragalaktický

  - mimogalaktický, nepatriaci do našej...

 • extrakapsulárny

  - umiestnený mimo puzdra...

 • extrakt

  - výťažok, výluh získaný extrakciou...

 • extramatrimoniálny

  - nemanželský, mimomanželský...

 • extrapolácia

  - priblíženie; približný výpočet hodnôt...

 • extrasenzorický

  - mimozmyslový, vnímaný inak ako...

 • extraterestrický

  - mimozemský...

 • extravaskulárny

  - mimocievny, umiestený mimo ciev...

 • extravilán

  - nezastavané územie v rámci...

 • extrémizmus

  - krajne radikálne, výstredné konanie...

 • extreroreceptor

  - nervové zakončenie prijímajúce vonkajšie...

 • extrovert

  - človek prístupný vonkajším podnetom,...

 • extrudovať

  - vytláčať, vypudzovať tlakom...

 • extruzívny

  - vyvrelý...

 • exulant

  - vyhnanec, vysťahovalec; vyhostená osoba...

Naposledy hľadané výrazy: