Význam slova "sed" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 112 výsledkov (1 strana)

 • sed -u m. sedacia poloha tela: pevný s. (jazdca);
  tel. cvik v s-e

 • šeď -e ž. kniž. sivá farba

 • sedací príd. určený na sedenie: s-ia súprava, s-ia časť tela;
  s. kúpeľ pri kt. sa sedí;
  anat. s. nerv

 • sedačka -y -čiek ž.

  1. súčasť nábytku na sedenie (obyč. bez operadla)

  2. sedadlo na lanovkách a výťahoch

  3. sedadielko pre malé deti, kt. sa pripevňuje na zadnom sedadle auta, používa pri turistike ap.;

 • sedačkový príd.: s-á lanovka

 • sedadielko -a -lok s. zdrob.

 • sedadlo -a -diel s. predmet na sedenie: predné, zadné s-á auta;
  sklápacie s.;

 • sedadlový príd.;

 • sedan -a/-u m. uzavretý štvordverový najmenej štvormiestny os. automobil

 • sedatívne prísl.: pôsobiť s.

 • sedatívny príd.: s. účinok tabletky;

 • sedatívum -va -tív obyč. mn. s. farm. upokojujúci liek;

 • opak. sedávať -a

 • sedavý príd. vykonávaný sediačky, bez väčšieho pohybu: s-é zamestnanie, s-á práca

 • sedem, m. živ. i siedmi -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 7: s. minút, týždňov, korún;
  s. divov sveta staroveké stavby (pyramídy, záhrady ap.)

  držať, mať niečo pod siedmimi zámkami bezpečne schované;
  s. (ne)úrodných rokov čas hojnosti al. nedostatku;
  rozpráv. za siedmimi horami a siedmimi dolinami veľmi ďaleko

 • sedemčlenný príd. zložený zo 7 členov: s. kolektív, rad

 • sedemdenný príd. trvajúci 7 dní, sedemdňový (význ. 1), týždenný: s. zájazd, s-á plavba

 • sedemdesiat, m. živ. i sedemdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 70: s. korún, s-i lyžiari

 • sedemdesiatina -y -tin ž. čísl. zlom. sedemdesiata časť celku, 1/70

 • sedemdesiatiny -tin ž. pomn. sedemdesiatka (význ. 3)

 • sedemdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 70

  2. niečo označené číslom 70 (pretekár, kľúč ap.)

  3. vek 70 rokov: mať okolo s-y, oslavovať s-u, dožiť sa s-y

  4. rýchlosť 70 km/hod.: tu je dovolená iba s.

 • sedemdesiatnásobne čísl. nás. príslov.

 • sedemdesiatnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný sedemdesiat ráz;

 • sedemdesiatnička -y -čiek ž.

 • sedemdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) sedemdesiatročný človek: svieži s.;

 • sedemdesiatročný príd.

  1. trvajúci 70 rokov: s-é obdobie

  2. 70 rokov starý: s. starec, s-á kniha

 • sedemdesiattisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 70 000;

 • sedemdesiattisícový príd.: s-é mesto, s-á stavba

 • sedemdesiaty čísl. rad. k 70: s. v rade;
  s-e roky roky 70 – 79 istého stor.

 • sedemdielny príd. majúci 7 dielov: s. televízny seriál

 • sedemdňový príd.

  1. trvajúci 7 dní, sedemdenný, týždenný: s. výlet, s-á dovolenka

  2. 7 dní starý: s-é mláďa

 • sedemhlavý príd. rozpráv. majúci 7 hláv: s. šarkan, s-á potvora

 • sedemhodinový príd.

  1. trvajúci 7 hodín: s. let, pracovný čas

  2. majúci 7 hodín: s-é kurča

 • sedemhran -a/-u m. geom. teleso majúce 7 hrán;

 • sedemhranový, sedemhranný príd.

 • sedemkilový príd. vážiaci 7 kg: s. obal, s-é mláďa

 • sedemkrát, sedem ráz neskl. čísl. nás. k 7: s. hustejší roztok, s. dačo opakovať

 • sedemmesačný príd.

  1. trvajúci 7 mesiacov: s-é školenie

  2. 7 mesiacov starý: s-é dieťa

 • sedemmetrový príd.

  1. merajúci 7 m: s-á chodba, s-é vozidlo

  2. hovor. vážiaci 7 q: s. náklad

 • sedemmíľový príd. merajúci 7 míľ: rozpráv. s-é čižmy v kt. krok meria 7 míľ, rýchle

 • sedemnásobne čísl. nás. príslov.

 • sedemnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 7 ráz: s. hrdina;
  s. zločin;

 • sedemnásť, m. živ. i sedemnásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 17: s. dní, korún;
  s. žiakov, s-i žiaci

 • sedemnástina -y -tin ž. čísl. zlom. sedemnásta časť celku

 • sedemnástka -y -tok ž.

  1. číslo 17

  2. niečo označené číslom 17 (izba, pretekár)

 • sedemnásťročný príd.

  1. trvajúci 17 rokov: s-é účinkovanie

  2. 17 rokov starý: s. mladík

 • sedemnásty čísl. rad. k 17: s-a minúta;
  s-e storočie roky od 1601 do 1700

 • sedemosminový príd. majúci 7 osmín niečoho: s. kabát;
  hud. s. takt skladajúci sa zo 7 dôb osminovej dĺžky

 • sedemposchodový príd. kt. má 7 poschodí: s. dom

 • sedemramenný príd. majúci 7 ramien: s. svietnik

 • sedemročný príd.

  1. trvajúci 7 rokov: s-á prax

  2. 7 rokov starý: s. kôň

 • sedemsten -a m. geom., miner. teleso utvorené zo 7 stien;

 • sedemstenový, sedemstenný príd.: s. kryštál

 • sedemsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 700: s. kilometrov

 • sedemstoročný príd.

  1. trvajúci 7 storočí: s-á poroba

  2. 7 storočí starý: s. hrad

 • sedemstotisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 700 000;

 • sedemstotisícový príd.: s-é mesto

 • sedemstrunový príd. majúci 7 strún: s. nástroj

 • sedemstupňový príd. majúci 7 stupňov: s-á teplota, s-é pivo

 • sedemstý čísl. rad. k 700: s-é výročie vzniku mesta

 • sedemtisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 7000;

 • sedemtisícový príd.

 • sediačky prísl. posediačky: pracovať s.

 • sedielko -a -lok s. zdrob., sedielce -a -lec s. zdrob. expr.

  expr. vyhodiť niekoho zo s-a

 • sedieť -í -ia nedok.

  1. mať zadnú časť tela uloženú na niečom: s. na stoličke, v lone, za stolom, s. rovno;
  zostať s. i pren. zostať bez tanečníka;
  s. na niekom i pren. expr. prenasledovať ho;
  s. za volantom i pren. viesť auto

  2. hovor. dlhšie sa zdržiavať niekde, tráviť čas: s. (stále) doma, pri knihe

  3. hovor. expr. byť zatvorený: s. pre krádež, s-í dva roky

  4. hovor. zastávať istú funkciu, úrad: s. v ministerskom kresle, vo vláde

  5. vlastným telom zahrievať vajcia: kvočka od včera s-í;
  hus s-í na vajciach

  6. zaujímať miesto: vták s-í na streche, okuliare s-ia na nose

  7. hovor. byť vhodný, priliehavý ap.: kritika s-í

  8. hovor. hodiť sa2 (význ. 2), svedčať, pristať: strava mu s-la, úloha jej s-í, oblek mu s-í

  s. ako prikovaný nehybne;
  s. ako pena, ako zarezaný ticho;
  s. na dvoch stoličkách zabezpečovať sa na dve strany;
  s. na vysokom koni mať dobré postavenie;
  s. v teple, v suchu neriskovať;
  expr.: s. si na ušiach zle počuť;
  s. mame na sukni byť nesamostatný;

 • sediment -u m. odb. usadenina;
  geol. hornina vzniknutá usadením

 • sedimentácia -ie ž. odb. usádzanie ťažších zložiek roztoku na jeho spodku;
  lek. s. červených krviniek z toho vychádzajúca metóda na zistenie istých ochorení;
  geol. usádzanie častíc hornín;

 • sedimentačný príd.

 • šediny -dín ž. pomn. šedivé vlasy: hlava pokrytá š-ami;

 • šedivasto, šedivkasto, šedivkavo prísl.

 • šedivastý, šedivkastý, šedivkavý príd. trocha šedivý: š-é vlasy, š-á brada;

 • šedivieť -ie -ejú nedok.

  1. stávať sa šedivým (o vlasoch): vlasy, fúzy š-jú, brada š-ie

  2. strácať pôv. farbu: šaty š-jú

  // šedivieť sa javiť sa šedivým

 • šedivník -a m. vres;

 • šedivníkový príd.

 • šedivo prísl.: š. sfarbený;
  písať š.;

 • šedivosť -i ž.

 • šedivovlasý príd. kt. má šedivé vlasy

 • šedivý príd.

  1. kt. má striebrosivú al. neurčitú farbu (ako dym, popol), sivý; kt. má vlasy takejto farby: š-é vlasy, fúzy;
  š-é nebo;
  š-á hlava, š. starec

  2. kt. stratil pôvodnú farbu, vyšedivený: š-é šaty

  3. jednotvárny, nevýrazný: š. opis, š-á robota

  expr. márnosť š-á;

 • sedkať, sedkať si nedok. expr. (spokojne) sedieť: s. (si) pri kávičke

 • sedľač -e ž. hromad.

  1. sedliaci (význ. 1, 2), sedliactvo: robotná, skúpa s.

  2. pejor. ľudia hrubších spôsobov

 • sedlár -a m. odborník zhotovujúci výrobky z hrubej kože; samostatný živnostník;

 • sedlársky príd.: s-e náčinie, s. výrobok;

 • sedlárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. sedlársky odbor

  2. sedlárska dielňa

 • sedlať nedok. dávať koňovi sedlo;

 • opak. sedlávať -a

 • sedliačik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.;

 • sedliačina -y ž. hovor.

  1. sedliacka robota: nechať s-u, mať s-u v krvi

  2. pejor. drsné, nekultivované správanie

 • sedliačisko -a s. i m. zvel.

 • sedliačiť -i nedok. hovor. pracovať ako sedliak (význ. 1): s-l ako predkovia, nechať s-enie

 • sedliačka -y -čok ž. k 1 – 3;

 • sedliacky príd. i prísl.: s. chlapec, s-e šaty, s-e správanie;
  obliekať sa (po) s.;

 • sedliactvo -a s.

  1. sedliacky stav

  2. sedliaci;

 • sedliak -a mn. -ci m.

  1. roľník: zámožní, drobní s-i

  2. zastaráv. príslušník dedinského obyvateľstva, dedinčan: robotný, prefíkaný s.

  3. hovor. pejor. nevychovaný človek (aj ako nadávka)

  4. hovor. figúrka v šachu (pešiak) a v kolkoch: blokovať s-a;
  trafiť s-a;

 • sedlo -a -diel s.

  1. sedacia časť konského postroja: dať koňovi s., vyskočiť do s-a

  2. tech. časť strojov, súčiastok ap., na ktorej sú položené: s. koľajnice, ventilu

  3. preliačina v pohorí: horské s.

  4. samostatne vsadený diel oblečenia vo výške pliec;

 • sedlový príd.: s. kôň v záprahu ľavý;
  s-á strecha z dvoch šikmých plôch;

 • sedma -y -diem ž. kart. sedmička: dostať, vyhodiť s-u

 • sedmička -y -čiek ž.

  1. číslica 7

  2. niečo označené číslicou 7 (izba, električka ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (pivo, body ap.)

 • sedmina -y -mín ž. čísl. zlom. siedma časť celku, 1/7;

 • sedminka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • sedminový príd.;

 • sedmokráska -y -sok ž. bylina, ktorej drobný kvietok má biele okvetné lístky okolo žltého stredu, bot. Bellis

 • sedmorako čísl. druh. príslov.

 • sedmoraký čísl. druh. siedmich druhov: s-ým spôsobom, s-á krása, s-é riešenie;

 • sedmoro neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 7; pri iných podst. m. vyj. počet 7 ako súhrn: s. šiat, s. rukavíc, s. sardiniek

 • sedmoslivkár -a m. iron. schudobnený zeman: turčianski s-i;

 • sedmoslivkársky príd.

 • sedmospáč -a m. expr. kto rád a veľa spí, spachtoš;

 • sedmospáčka -y -čok ž.;

 • sedmospáčsky príd. i prísl.

 • šedo prísl., vhodnejšie sivo; jednotvárne, nevýrazne, šedivo;

 • šedosť -i ž., vhodnejšie sivosť; jednotvárnosť, nevýraznosť, šedivosť

 • šedý príd., vhodnejšie

  1. sivý

  2. jednotvárny, nevýrazný, šedivý;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: byã, zvp, cpk, ves, rsa, filã, hua, cmt, sast, gt, vt, zd, cc, vla, hso
Slovník skratiek: dyã ã, ã aã a, efm, ini, h53, å are, tpl, coicop, s ã, tae, htp, m53, parafa, ma, uv
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV