Pravopis slova "sed" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 129 výsledkov (2 strán)

 • sed ‑u m.
  šeď ‑e ž.
  sedací
  sedačka ‑y ‑čiek ž.; sedačkový
  sedadlo ‑a ‑diel s.; sedadlový; sedadielko ‑a ‑lok s.
  sedan ‑u m.
  sedatívum ‑va ‑tív s.; sedatívny; sedatívne prísl.
  sedávať ‑a ‑ajú nedok.
  sedavý
  sedem, m. živ. i siedmi ‑ich čísl.
  sedembolestný; Sedembolest­ná Panna Mária
  sedemčlenný
  sedemdenný
  sedemdesiat, m. živ. i sedemdesiati ‑ich čísl.
  sedemdesiatina ‑y ‑tin ž. čísl.
  sedemdesiatiny ‑tin ž. pomn.
  sedemdesiatka ‑y ‑tok ž.
  sedemdesiatkrát, sedemdesiat ráz neskl. čísl.
  sedemdesiatnásobný čísl.; sedemdesiatnásobne čísl. príslov.
  sedemdesiatnik ‑a mn. ‑ci m.; sedemdesiatnička ‑y ‑čiek ž.
  sedemdesiatročný
  sedemdesiattisíc neskl. čísl.; se­demdesiattisícový
  sedemdesiaty čísl. rad.
  sedemdielny
  sedemdňový
  sedemfarebný; sedemfarebne prísl.; sedemfarebnosť ‑i ž.
  sedemhlavý
  sedemhodinový
  sedemhran ‑u/‑a m.; sedemhranový, sedemhranný
  sedemkilometrový
  sedemkilový
  sedemkrát, sedem ráz neskl. čísl.
  sedemmesačný
  sedemmetrový
  sedemmiestny
  sedemmíľový
  sedemnásobný čísl.; sedemnásobne čísl. príslov.
  sedemnásť, m. živ. i sedemnásti ‑ich čísl.
  sedemnástina ‑y ‑tin ž. čísl.
  sedemnástka ‑y ‑tok ž.
  sedemnásťročný
  sedemnásty čísl. rad.
  sedemosminový
  sedempodlažný
  sedemposchodový
  sedemramenný
  sedemročný
  sedemsten ‑a m.; sedemstenový, sedemstenný
  sedemsto neskl. čísl.
  sedemstoročný
  sedemstotisíc neskl. čísl.; sedemstotisícový
  sedemstrunový
  sedemstupňový
  sedemstý čísl. rad.
  sedemtisíc neskl. čísl.; sedemtisícový
  sedemtonový
  sedenie ‑ia ‑í s.
  sediačky prísl.
  sedielko ‑a ‑lok, sedielce ‑a ‑lec s.
  sedieť ‑í ‑ia ‑el nedok.
  sediment ‑u mn. I ‑tmi m.
  sedimentácia ‑ie ž.; sedimentačný
  šediny ‑dín ž. pomn.
  šedivieť ‑ie ‑ejú ‑el nedok.; šedivieť sa
  šedivkastý, šedivastý, šedivkavý
  šedivník ‑a m.; šedivníkový
  šedivý; šedivo prísl.; šedivosť ‑i ž.
  šedivovlasý
  sedkať, sedkať si ‑á ‑ajú nedok.
  sedľač ‑e ž.
  sedlár ‑a m.; sedlársky; sedlárstvo ‑a ‑tiev s.
  sedlať ‑á ‑ajú nedok.
  sedlávať ‑a ‑ajú nedok.
  sedliak ‑a mn. ‑ci m.; sedliačka ‑y ‑čok ž.; sedliacky príd. i prísl.; sedliactvo ‑a s.; sedliačik ‑a mn. ‑ovia m.; sedliačisko ‑a ‑čisk/‑čiskov s. i m.
  sedliačina ‑y ž.
  sedliačiť ‑i ‑ia nedok.
  Sedliacka Dubová ‑ej ‑ej ž.; Sedliackodubovčan ‑a mn. ‑ia m.; Sedliackodubovčanka ‑y ‑niek ž.; sedliackodubovský
  Sedlice ‑líc ž. pomn.; Sedličan ‑a mn. ‑ia m.; Sedličanka ‑y ‑niek ž.; sedlický
  Sedliská ‑lísk s. pomn.; Sedlišťan ‑a mn. ‑ia m.; Sedlištianka ‑y ‑nok ž.; sedlištiansky
  sedlo ‑a ‑diel s.; sedlový
  sedma ‑y ‑diem ž.
  Sedmerovec ‑vca m.; Sedmerovčan ‑a mn. ‑ia m.; Sedmerovčanka ‑y ‑niek ž.; sedmerovecký i sedmerovský
  sedmička ‑y ‑čiek ž.
  sedmina ‑y ‑mín ž. čísl.; sedminový; sedminka ‑y ‑niek ž.
  sedmokráska ‑y ‑sok ž.
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV