Význam slova "dva" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • dva, m. živ. dvaja, ž. a s. dve dvoch I dvoma/dvomi čísl. zákl. vyj. číslo a počet 2: dom číslo dva;
  d. stromy, dvaja stolári, ľudia, dve ženy, deti, autá;
  jeden, dva, tri ... (pri počítaní);
  z dvadsiatich d-ch (žiakov);
  sto d. (častejšie stodva);
  dva a dva je štyri;
  päť bez d-ch je tri;
  kúpiť po dve koruny;
  dopadnúť na dve nohy;
  vybrať si z d-ch možností;
  film v d-ch častiach, s d-ma/-i časťami;
  idú dvaja a dvaja, po dvaja v dvojiciach;
  v niekt. spoj. vyj. približnosť al. neurčitosť: d.-tri kusy niekoľko;
  počkať rok, d.;
  o deň, o d. o pár dní;
  povedať len dve vety malú poznámku

  byť medzi d-ma (mlynskými) kameňmi pod tlakom z 2 strán;
  sedieť na d-ch stoličkách;
  mať dve → želiezka v ohni;
  expr. tárať, trepať dve na tri nezodpovedne rozprávať;
  (urobiť niečo) raz-d. ihneď, rýchlo;
  dva → kohúty na jednom smetisku (sa neznesú);
  d-m pánom (sa nedá) slúžiť

 • dvadsať, m. živ. i dvadsiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 20: d. rokov, kusov, d. pracovníkov, d-ti pracovníci

  jeden za osemnásť, druhý bez dvoch za d. sú rovnakí, rovnako zlí, nešikovní ap.

 • dvadsaťdenný príd. trvajúci 20 dní, dvadsaťdňový (význ. 1): d. pobyt

 • dvadsaťdňový príd.

  1. trvajúci 20 dní, dvadsaťdenný: d. zájazd

  2. 20 dní starý: d-é jahňa

 • dvadsaťhaliernik -a m. minca s hodnotou 20 halierov

 • dvadsatina -y -tín ž. čísl. zlom. 20. časť celku, 1/20

 • dvadsaťkilometrový príd. označený, vymedzený hodnotou 20 km: d. rozdiel;
  d-á rýchlosť rýchlosť 20 km/hod.

 • dvadsaťkorunáčka -y -čok ž. dvadsaťkorunová bankovka

 • dvadsaťkorunový príd. majúci hodnotu 20 korún: d-á bankovka

 • dvadsaťkrát, dvadsať ráz neskl. čísl. nás.

  1. k 20

  2. expr. veľa ráz: d. som ti to povedal

 • dvadsaťnásobne čísl. nás. príslov.

 • dvadsaťnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 20 ráz: d. rozdiel, d-é oneskorenie;

 • dvadsaťnásobok -bku m. dvadsaťnásobne väčší výsledok: dosiahnuť d. pôvodného stavu (oviec)

 • dvadsatorako čísl. druh. príslov.

 • dvadsatoraký čísl. druh. dvadsiatich druhov: d-é jablká;

 • dvadsatoro neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 20; pri iných podst. m. vyj. počet 20 ako súhrn: d. očí;
  d. detí

 • dvadsaťpäť, m. živ. i dvadsiati piati dvadsiatich piatich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 25: d. kníh, d. členov, dvadsiati piati členovia

  expr. dostaneš, zaslúžiš si d. (na zadok) vyhrážanie bitkou

 • dvadsaťročný príd.

  1. trvajúci 20 rokov: d-é obdobie v dejinách

  2. 20 rokov starý: d. človek

 • dvadsaťstupňový príd. vyznačený hodnotou 20 stupňov: d. rozdiel;
  d. mráz

 • dvadsiatka -y -tok ž.

  1. číslo 20

  2. niečo označené číslom 20 (napr. izba, električka); takto vyjadrujúce istú hodnotu (body, stupne ap.)

  3. 20 kusov, členov ap. tvoriacich celok: d. cigariet;
  dosiahnuť d-u vek 20 rokov

 • dvadsiaty čísl. rad. k 20: d. rad (sedadiel);
  d. raz (opakovať);
  d. (20.) december;
  d-e roky roky 20 – 29 príslušného stor.;
  d-a časť niečoho dvadsatina

 • dvakrát, dva razy neskl. čísl. nás. k 2: d. denne, za deň;
  d. vymeškal vyučovanie;
  d. toľko dvojnásobok niečoho

  to je ako d. dva je štyri jasné, nesporné;
  d. meraj a raz strihaj vždy treba všetko premyslieť

 • dvanásť, m. živ. i dvanásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 12: d. metrov, d. vojakov, d-i vojaci;
  o päť minút d. i fraz. v poslednej chvíli;
  D-i Ježišovi učeníci, apoštoli

 • dvanásťčlenný príd. kt. má 12 členov: d-á skupina

 • dvanástina -y -tin ž. čísl. zlom. dvanásta časť celku, 1/12

 • dvanástka -y -tok ž.

  1. číslo 12

  2. niečo označené číslom 12 (napr. izba, dom, autobus); takto vyjadrujúce istú hodnotu (pivo, body ap.)

  3. 12 kusov, členov ap. tvoriacich celok: d. čísel (časopisu)

 • dvanásťkrát, dvanásť ráz neskl. čísl. nás. k 12: d. sa obrátiť (s vozidlom)

 • dvanásťmetrový príd. dlhý 12 metrov: d-á hadica, d. rozdiel

 • dvanásťnásobne čísl. nás. príslov.

 • dvanásťnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 12 ráz: d-é prevýšenie;

 • dvanástnik -a m. prvá časť tenkého čreva;

 • dvanástnikový príd.: d. vred

 • dvanástorako čísl. druh. príslov.

 • dvanástoraký čísl. druh. kt. má 12 druhov: d-é vína;

 • dvanásťstupňový príd. vyznačený hodnotou 12 stupňov: d-á odchýlka;
  d. ležiak obsahujúci 12 % sušiny

 • dvanásty čísl. rad. k 12: d. mesiac, rok;
  obedovať o d-ej (hodine);
  (prísť) päť minút pred d-ou i fraz. v poslednej chvíli

  d-a hodina zvrchovaný čas

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV