Význam slova "let" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • let -u m.

  1. pohyb, vznášanie sa vo vzduchu, lietanie: l. vtákov, lietadla;
  kĺzavý l.;
  v l-e letiac;

  2. rýchly pohyb vo vzduchu: l. oblakov, lopty, strely;
  šport. l-y na lyžiach

  3. cestovanie vzdušným dopr. prostriedkom: l. do Košíc;
  l. do vesmíru, na Mesiac;

 • letá liet s. mn. arch. roky, časy: školské l-á;
  naše mladé l-á

 • letáč -a m. doštička na úli al. holubníku, z kt. včely al. holuby vzlietajú;

 • letáčik2 -a m. zdrob. expr.

  letáčik1 -a/-čka mn. N a A -y/-čky m. expr. vták; lietajúci tvor;
  obyč. v spoj. niet, nevidieť ani vtáčika, ani l-a nijakého živého tvora

 • letáčový príd.: l. otvor

 • leták -a m. príležitostné propagačné, agitačné tlačivo menšieho formátu: politický, ilegálny l.;
  propagačný l.;
  rozširovať l-y;

 • letargia -ie ž. úplné duš. ochabnutie, ľahostajnosť k okoliu, chorobná pasivita: upadnúť do l-ie, prebrať sa z l-ie;

 • letargický príd.: l. stav, spánok;

  letargicky prísl.

 • letec -tca m. kto vedie lietadlo, pilot; voj. príslušník letectva: civilný, vojenský l., skúšobný l.;

 • letecký príd.: l-á uniforma;
  l-á doprava;
  l. šport, l-á fotografia;

  letecky prísl.;

 • letectvo -a s.

  1. teória a prax lietania (lietadlami)

  2. letecké útvary, jednotky: spravodajské l.

 • letenka -y -niek ž. cestovný lístok na lietadlo

 • letieť -í -ia bude letieť/poletí nedok.

  1. pohybovať sa, vznášať sa vo vzduchu vlastnou silou: vták l-í, lietadlo l-í

  2. pohybovať sa vo vzduchu po vyhodení, vypudení nejakou silou: lopta l-í, l-iaca hviezda

  3. cestovať lietadlom: l. z Bratislavy do Košíc

  4. expr. pohybovať sa veľkou rýchlosťou; bežať, ponáhľať sa: vlak l-í krajinou;
  l. do roboty;
  už l-ím! ponáhľam sa;
  neleť tak! neponáhľaj sa

  5. rýchle sa míňať, plynúť: dni, roky l-ia, čas l-í (ako voda);
  ako ten čas l-í!

  6. (o správe, reči ap.) rýchle sa šíriť: chýr l-í, správy l-ia éterom;
  pieseň l-í;

  7. hovor. expr. byť prepustený, vyhodený: l. zo zamestnania;
  poletím zo skúšky

  8. expr. padať; rúcať sa: tanier l-í zo stola;
  strecha, chalupa l-í

  9. hovor. expr. byť žiadostivý niečoho, niekoho: l. na peniaze;
  l. na chlapcov

  l. ako strela, ako šíp, ako guľa, ako na krídlach, s vetrom opreteky rýchle;
  expr. l-í, beží ako bez duše, akoby ho hnal, akoby mu zem pod nohami horela rýchle a v rozrušení, strachu ap.;
  l. na niečo ako muchy, osy na → med;
  expr. všetko mu l-í z → rúk je nešikovný

 • letisko -a -tísk s. štartovacia a pristávacia plocha pre lietadlá s príslušnými budovami a zariadeniami: bratislavské l., vojenské l.;
  pristáť na l-u;

 • letiskový príd.: l-é budovy

 • letka -y -tiek ž.

  1. útvar jednotiek voj. letectva: stíhacia, bombardovacia l.

  2. silné pero v krídlach al. chvoste vtákov

 • letkom prísl.

  1. narýchlo, úchytkom, zbežne, letmo: l. pozrieť na niečo, l. sa zmieniť o niečom

  2. v letku, rýchlo: l. ta dorazil

 • letkyňa -e -kýň ž.;

 • letmo prísl.

  1. úchytkom, narýchlo, zbežne: l. sa pozrieť, l. sa dotknúť niečoho

  2. tel. letiac: skok l.;

 • letmosť -i ž.

 • letmý príd. trvajúci krátko, prchavý; zbežný: l. úsmev, l-á spomienka, l-é dojmy;
  l. pohľad, bozk;

 • letnička -y -čiek ž. záhr. jednoročná okrasná rastlina: siať l-y

 • letnina -y -nín ž. krmivo pre zver zo sušených vetvičiek al. výhonkov

 • letno prísl.: l. sa obliecť ľahko

 • letný príd.

  1. k leto: l. deň, l-á horúčava, dovolenka, l-é šaty

  2. hovor. vlažný: l-á voda;
  l. čaj;

 • leto -a liet s. ročné obdobie od 21. júna do 22. septembra: horúce, suché l.;
  v l-e, cez l.;
  šaty na l.;
  hudobné l. hud. festival v letnom období

  ide to ako v l-e na saniach ťažko, zle;
  → babie l.;
  v zime v l-e neprestajne;
  jednalastovička nerobí l.;

 • letohrádok -dku m. (šľachtické) letné sídlo (v záhrade, v parku ap.)

 • letok -tku m. let (obyč. iba v spoj. s predl.): dať sa do l-u;
  vták v l-u chytá muchy;
  za l-u sa obrátil rýchle

 • letokruh -u m. vrstva dreva, kt. vyrástla za rok, viditeľná na priečnom reze ako kruh

 • letopis -u m.

  1. obyč. mn. kronika (význ. 1), anály

  2. odb. periodická publikácia: L. Matice slovenskej;

 • letopisec -sca m. kronikár

 • letopisný príd.

 • letopočet -čtu m.

  1. sústava počítania rokov od istého časového rozhrania, éra: kresťanský, židovský l.;
  pred naším l-om (skr. pred n. l.) pred Kristom

  2. údaj o roku: l. vydania knihy

 • letora -y -tor ž. povaha (význ. 1): flegmatická, veselá l.

 • letorast -u m. výhonok drevín (konárik, vetvička), kt. vyrástol za 1 vegetačné obdobie: vŕbové, letné l-y

 • letovací príd. hovor. spájkovací: l-ia lampa

 • letovačka -y -čiek ž. hovor. spájkovačka: elektrická l.

 • letovať1 [ľ-] nedok. tráviť, prežívať leto (rekreačne): l. v Tatrách, pri mori, v kúpeľoch

  letovať2 [l-] nedok. hovor. spájkovať: l. potrubie

 • letovisko -a -vísk s. miesto letného (rekreačného) pobytu: tatranské, prímorské l.

 • letový príd.: l-á rýchlosť, l. poriadok (lietadiel)

 • letún -a mn. N a A -y m. lietajúci tvor (obyč. vták, hmyz);

 • letuška -y -šiek ž. sprievodkyňa v lietadle starajúca sa o cestujúcich

 • nálet -u m.

  1. letecký útok: nepriateľský n., n. na továreň

  2. les. voľné roznášanie a usádzanie semien drevín; takto vzniknutý porast;

 • prílet -u m. priletenie (význ. 1), prilietanie: p. vtákov, lietadla

 • úlet -u m. odb. unikanie (popolčeka ap.) do ovzdušia; takto unikajúce čiastočky: znížiť percento ú-u

 • výlet -u m.

  1. (dlhšia) vychádzka al. (kratšia) cesta s rekreačným cieľom: nedeľný v., školský, podnikový v., ísť na dvojdňový v.;
  (robiť) v-y do okolia

  2. odb. vylietanie, vyletovanie: hromadný v. škodcov ovocných stromov, v. mladých z hniezda;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zsw, srn, pen, ä epiå, , piz, pst, wst, aca, acc, å om, pv, hinúť, mhz, cíl
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV