Význam slova "sedem" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 48 výsledkov (1 strana)

 • sedem, m. živ. i siedmi -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 7: s. minút, týždňov, korún;
  s. divov sveta staroveké stavby (pyramídy, záhrady ap.)

  držať, mať niečo pod siedmimi zámkami bezpečne schované;
  s. (ne)úrodných rokov čas hojnosti al. nedostatku;
  rozpráv. za siedmimi horami a siedmimi dolinami veľmi ďaleko

 • sedemčlenný príd. zložený zo 7 členov: s. kolektív, rad

 • sedemdenný príd. trvajúci 7 dní, sedemdňový (význ. 1), týždenný: s. zájazd, s-á plavba

 • sedemdesiat, m. živ. i sedemdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 70: s. korún, s-i lyžiari

 • sedemdesiatina -y -tin ž. čísl. zlom. sedemdesiata časť celku, 1/70

 • sedemdesiatiny -tin ž. pomn. sedemdesiatka (význ. 3)

 • sedemdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 70

  2. niečo označené číslom 70 (pretekár, kľúč ap.)

  3. vek 70 rokov: mať okolo s-y, oslavovať s-u, dožiť sa s-y

  4. rýchlosť 70 km/hod.: tu je dovolená iba s.

 • sedemdesiatnásobne čísl. nás. príslov.

 • sedemdesiatnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný sedemdesiat ráz;

 • sedemdesiatnička -y -čiek ž.

 • sedemdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) sedemdesiatročný človek: svieži s.;

 • sedemdesiatročný príd.

  1. trvajúci 70 rokov: s-é obdobie

  2. 70 rokov starý: s. starec, s-á kniha

 • sedemdesiattisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 70 000;

 • sedemdesiattisícový príd.: s-é mesto, s-á stavba

 • sedemdesiaty čísl. rad. k 70: s. v rade;
  s-e roky roky 70 – 79 istého stor.

 • sedemdielny príd. majúci 7 dielov: s. televízny seriál

 • sedemdňový príd.

  1. trvajúci 7 dní, sedemdenný, týždenný: s. výlet, s-á dovolenka

  2. 7 dní starý: s-é mláďa

 • sedemhlavý príd. rozpráv. majúci 7 hláv: s. šarkan, s-á potvora

 • sedemhodinový príd.

  1. trvajúci 7 hodín: s. let, pracovný čas

  2. majúci 7 hodín: s-é kurča

 • sedemhran -a/-u m. geom. teleso majúce 7 hrán;

 • sedemhranový, sedemhranný príd.

 • sedemkilový príd. vážiaci 7 kg: s. obal, s-é mláďa

 • sedemkrát, sedem ráz neskl. čísl. nás. k 7: s. hustejší roztok, s. dačo opakovať

 • sedemmesačný príd.

  1. trvajúci 7 mesiacov: s-é školenie

  2. 7 mesiacov starý: s-é dieťa

 • sedemmetrový príd.

  1. merajúci 7 m: s-á chodba, s-é vozidlo

  2. hovor. vážiaci 7 q: s. náklad

 • sedemmíľový príd. merajúci 7 míľ: rozpráv. s-é čižmy v kt. krok meria 7 míľ, rýchle

 • sedemnásobne čísl. nás. príslov.

 • sedemnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 7 ráz: s. hrdina;
  s. zločin;

 • sedemnásť, m. živ. i sedemnásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 17: s. dní, korún;
  s. žiakov, s-i žiaci

 • sedemnástina -y -tin ž. čísl. zlom. sedemnásta časť celku

 • sedemnástka -y -tok ž.

  1. číslo 17

  2. niečo označené číslom 17 (izba, pretekár)

 • sedemnásťročný príd.

  1. trvajúci 17 rokov: s-é účinkovanie

  2. 17 rokov starý: s. mladík

 • sedemnásty čísl. rad. k 17: s-a minúta;
  s-e storočie roky od 1601 do 1700

 • sedemosminový príd. majúci 7 osmín niečoho: s. kabát;
  hud. s. takt skladajúci sa zo 7 dôb osminovej dĺžky

 • sedemposchodový príd. kt. má 7 poschodí: s. dom

 • sedemramenný príd. majúci 7 ramien: s. svietnik

 • sedemročný príd.

  1. trvajúci 7 rokov: s-á prax

  2. 7 rokov starý: s. kôň

 • sedemsten -a m. geom., miner. teleso utvorené zo 7 stien;

 • sedemstenový, sedemstenný príd.: s. kryštál

 • sedemsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 700: s. kilometrov

 • sedemstoročný príd.

  1. trvajúci 7 storočí: s-á poroba

  2. 7 storočí starý: s. hrad

 • sedemstotisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 700 000;

 • sedemstotisícový príd.: s-é mesto

 • sedemstrunový príd. majúci 7 strún: s. nástroj

 • sedemstupňový príd. majúci 7 stupňov: s-á teplota, s-é pivo

 • sedemstý čísl. rad. k 700: s-é výročie vzniku mesta

 • sedemtisíc čísl. zákl. vyj. číslo a počet 7000;

 • sedemtisícový príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: sedem, vývrt, vyvola, prenikať, deci, smrek, poke, postĺkať, zap, chciet, studen, iniciálový, okuliarnik, rezim, noetický
Technický slovník: abbreviated addressing, to, an, mm, cm, o i, rea, lar, key, vra, bus, form, kind, simm, use
Ekonomický slovník: ã ata, čuť, česť, dzeã ë, via, sfmr, gtq, choã â, eon, cou, up, tp, hn, om, lih
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV