Význam slova "kôš" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 84 výsledkov (1 strana)

 • kôš koša m.

  1. nádoba upletená z prútia al. iného materiálu; jej obsah: k. na ovocie, na odpadky, na bielizeň;
  darčekový k.;
  k. zemiakov

  2. vec podobná košu: tech. násypný k. súčasť niekt. strojov: anat. hrudný k. kosti hrudníka;
  šport. basketbalový k.;
  (ne)trafiť do k-a

  3. súbor podobných, príbuzných zložiek: spotrebný k. súhrn zákl. prostriedkov na uspokojovanie životných potrieb

  hodiť list, žiadosť ap. do k-a nevybaviť;
  (to je) ako v k-i voda nestále, neisté;
  dať k., k-om odmietnuť;
  dostať k-om byť odmietnutý;

 • kosa -y kôs ž. poľnohosp. nástroj na kosenie obilia a krmovín: naostriť k-u

  trafila, padla k. na kameň stretli sa dvaja neústupčiví;

 • kosáčik -a m. zdrob.

 • kosačka -y -čiek ž. poľnohosp., záhr. stroj na kosenie obilia, trávy ap.: motorová k.

 • kosák -a m. oblúkovite zahnutý nástroj na ručné žatie: ostrý k., žať k-om;

 • kosákový príd.;

 • košarovať nedok. prekladať košiar (a tak zúrodňovať pasienok): hnojenie lúk k-ním

 • kosatec -tca m. (záhradná) rastlina s fialovými al. žltými ozdobnými kvetmi, bot. Iris

 • košato prísl.: k. sa rozrastať;

 • košatosť -i ž.

 • košatý príd. bohato rozvetvený: k. strom, k-á koruna;

 • kosba -y -sieb ž. kosenie: jarná k., k. mládze

 • kosec -sca m. kto (ručne) kosí

 • kosekans -u m. mat. goniometrická funkcia, skr. cosec

 • košeľa -e -šieľ ž.

  1. ľahká horná časť muž. oblečenia (nosená pod sakom): pánska, bavlnená k., kockovaná k.;
  skautská k.

  2. súčasť bielizne zahaľujúca driek: flanelová, nočná k.

  dal by aj poslednú k-u všetko;
  bližšia k. ako kabát vlastný záujem je prednejší;
  zvyk je železná k.;

 • košeľovina -y ž. látka na muž. košele

 • košeľový príd.: k-á blúzka, k. strih (šiat);

 • košiar -a L -i mn. -e m. ohrada pre ovce: zavrieť ovce do k-a;

 • košiarový príd.

 • košíček -čka m. zdrob.: papierové k-y (na zákusky)

 • kosička -y -čiek ž.

  1. zdrob. ku kosa

  2. trojuholníková šatka nosená na pleciach (pôv. ako súčasť kroja);

 • košieľka -y -ľok ž. zdrob.

 • kosier -a m. zahnuté pero z kohutieho chvosta: k. za klobúkom;

 • kosierik -a m. zdrob.: pren. k-y vlasov odstávajúce pramienky

 • košík -a m.

  1. zdrob. k 1: nákupný k.

  2. náhubok: navliecť psovi k.

  dostať k. byť odmietnutý;
  dať k. odmietnuť;

 • košikár -a m. odborník na výr. košov a iných pletených predmetov; predavač takýchto výrobkov;

 • košikárka -y -rok ž.;

 • košikársky príd.: k. tovar;

 • košikárstvo -a s. košikárske remeslo

 • košíkový príd.;

 • kosíliť -i -ľ! nedok. viazať na uzol, robiť slučku: k. povrázok

 • kosínus -u m. mat. goniometrická funkcia, skr. cos;

 • kosínusový príd.: k-á veta

 • kosisko2 -a -sísk s., N a A jedn. i ž. zvel.

  kosisko1 -a -sísk s. rúčka kosy: nabiť kosu na k.

 • kosiť nedok.

  1. záberom kosy oddeľovať (nadzemné časti rastliny): k. trávu, jačmeň, k. od rána;

  2. takto zbavovať porastu: k. lúku, medzu, ostredok

 • koso prísl.

 • kosodĺžnik -a m. geom. nepravidelný kosouhlý rovnobežník, kt. má 2 ostré a 2 tupé uhly

 • kosodrevina -y ž. vysokohorský ihličnatý ker, bot. borovica horská k. Pinus mugo pumilio;
  porast tohto kra: predierať sa k-ou

 • kosoštvorcový príd.: k-á vzorka

 • kosoštvorec -rca m. geom. pravidelný kosouhlý rovnobežník s rovnako dlhými stranami;

 • kosouhlý príd. kt. má kosé uhly: k. rovnobežník

 • košový príd.: k. lis s násypným košom;

 • kosť -i ž. tvrdá oporná časť tela stavovcov: ramenná, hrudná k.;
  chrbtová k. chrbtica;
  špiková k., obhrýzať k-i;

  je (iba) k. a koža veľmi chudý;
  zmrznúť na k. úplne;
  (človek) z → mäsa a k-í;
  dobrák od k-i veľký;
  mať → pevnú chrbtovú k.;
  expr. povystierať, rozhýbať si (staré) k-i vystrieť sa, rozhýbať sa;
  zjemn. zložiť k-i umrieť;

 • kostený príd. vyrobený z kosti: k-é gombíky, k-á rúčka

 • koštiaľ -a m. expr. kosť: ohrýzať k-e;

 • koštialik -a m. zdrob.

 • kostica -e -tíc ž.

  1. rohovitá platnička v ústach veľryby

  2. pružný pásik z nej (al. umele) vyrobený použ. ako výstuha: k. do korzetu, do goliera košele

 • kostička -y -čiek, kôstka1 -y -tok ž. zdrob.: rybia k.;

 • kôstka2 -y -tok ž. tvrdý obal semena niekt. druhov ovocia: čerešňová, marhuľová k.;

 • kôstkovica -e -víc ž.

  1. kôstkovitý plod, napr. čerešňa, slivka

  2. liehový nápoj vypálený z jadier kôstkovíc;

 • kôstkovicový príd.

 • kôstkovitý príd. obsahujúci kôstku s jadrom: k-é ovocie

 • kôstkový príd.;

 • kostlivec -vca m.

  1. zobrazenie smrti v podobe kostry: k. s kosou

  2. expr. vychudnutý človek: stal sa z neho k.

 • kostnatosť -i ž.

 • kostnatý príd. kt. má silné, výrazné kosti: k-í chlapi;
  k-é prsty;

 • kostnica -e -níc ž. miesto, kde sa ukladajú exhumované kosti

 • kôstočka1 -y -čiek ž. zdrob. expr.

  kôstočka2 -y -čiek ž. zdrob.

 • kostol -a m. budova na (kresť.) bohoslužby, chrám: barokový k., chodiť do k-a

  ticho ako v k-e celkom;
  expr. → naučím ťa po k-e hvízdať;

 • kostolík -a m. zdrob.

 • kostolníčka -y -čok ž.;

 • kostolnícky príd.

 • kostolník -a mn. -ci m. kto sa stará o poriadok v sakristii, v kostole ap.;

 • kostolný príd.: k-á veža

  to nie je s k-ým poriadkom, riadom to nie je v poriadku;
  chudobný ako k-á myš celkom;

 • koštovať1 nedok. hovor. ochutnávať: k. víno, k. z výslužky

  koštovať2 nedok. hovor. stáť (peniaze): čo to k-je?

 • koštovka -y -viek ž. hovor. ochutnávanie, ochutnávka: k. vína

 • kosťový, kostný príd.: k-ná dreň;
  k-ná, k-ová tuberkulóza;
  k-ná múčka z kostí;

 • kostra -y -tier ž.

  1. sústava kostí tvoriacich základ teles. stavby stavovcov, skelet: k. človeka, zvieracia k.;

  2. základ istej konštrukcie, skelet: k. lietadla, svietidla;
  (železobetónová) k. stavby

  3. osnova, náčrt: myšlienková, dejová k. (diela)

  je ako k. veľmi chudý;
  expr. vystrieť (si) k-u povystierať sa;

 • kostrbato prísl.;

 • kostrbatosť -i ž.

 • kostrbatý príd.

  1. kt. má (nepravidelne) vyčnievajúce časti, nerovný; neuhladený: k-é suché stromy;
  k-á brada

  2. nevycibrený, nevybrúsený: k. štýl;
  k-é písmo neúhľadné;

 • kostrč -a m., -e ž. odb. zakončenie chrbtice;

 • kostrčový príd.: k-é stavce

 • kostrička -y -čiek ž. zdrob.

 • kostrnka -y -niek ž.

  1. tvrdšia časť osi na vtáčom pere

  2. tvrdý zvyšok rastlinnej osi, najmä tráv: k-y (na strnisku) pichajú

 • kostrový príd.: k-é pohrebisko;

 • kostým -u m.

  1. dámske oblečenie z kabátika a sukne al. nohavíc: športový k.

  2. div. al. maškarné dobové oblečenie: historické k-y;

 • kostýmček -a m. zdrob.;

 • kostýmčekový príd.

 • kostýmový príd.: k. kabát;
  k-é šaty dvojdielne;

 • kosý príd. šikmý: k-é lúče slnka;
  geom. k. uhol tupý al. ostrý, op. pravý;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kos, hdi, sl, opl, vbo, brv, mnh, chf, plz, rjp, sdt, atl, srd, ssc, ilt
Slovník skratiek: maã, pb, soy, h62, zme, fyp, e218, o81, il, vbo, k, pjc, mbt, zfs, n11
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV