Hľadaný výraz "oph" v Lekárskom slovníku

Nájdených 48 výsledkov (1 strana)

 • ophiasis

  - ofiáza, vypadávanie vlasov vo forme hadovitých prúžkov

 • ophidiophobia

  - ofidiofóbiea, chorobný strach z hadov

 • ophidismus

  - ofidizmus, otrava hadím jedom

 • ophioglossa

  - ofioglóza, hadí jazyk, rázštep jazyka

 • ophiotoxaemia

  - ofiotoxémia, otrava hadím jedom

 • ophiotoxinum

  - ofiotoxín, hadí jed

 • ophryitis

  - ofryitída, zápal kože v oblasti obočia

 • ophryon

  - ofryón, bod v strede čela

 • ophthalmatrophia

  - oftalmatrofia, atrofia očného bulbu

 • ophthalmectomia

  - oftalmektómia, chirurgické vybratie oka, enukleácia oka

 • ophthalmencephalon

  - oftalmencefalón, zrakové dráhy a zrakové centrum v mozgu

 • ophthalmia

  - oftalmia, zápal oka, hlavne spojovky

 • ophthalmiatria

  - oftalmiatria, liečba očných chorôb

 • ophthalmiatros

  - očný lekár

 • ophthalmicus

  - očný

 • ophthalmoblennorrhoea

  - oftalmoblenorea, kvapavkový zápal očnej spojovky

 • ophthalmocarcinoma

  - oftalmokarcinóm, rakovina oka

 • ophthalmocele

  - oftalmokéla, vysunutie bulbu z očnice smerom dopredu (exophthalmus)

 • ophthalmocentesis

  - oftalmocentéza, chirurgické nabodnutie oka

 • ophthalmodynamographia

  - oftalmodynamografia, prístrojové zaznamenávanie tlaku v cievach sietnice

 • ophthalmodynamometria

  - "oftalmodynamometria, meranie tlaku v cievach očnej sietnice

 • ophthalmodynamometron

  - "oftalmodynamometer, prístroj na meranie tlaku v cievach očnej sietnice

 • ophthalmologia

  - oftalmológia, náuka o oku a jeho chorobách, očné lekárstvo

 • ophthalmomalacia

  - oftalmomalácia, rozpad oka

 • ophthalmometria

  - oftalmometria, meranie zakrivenia rohovky

 • ophthalmometron

  - oftalmometer, prístroj na meranie zakrivenia rohovky

 • ophthalmomycosis

  - oftalmomykóza, očné ochorenie spôsobené hubami

 • ophthalmomyiasis

  - oftalmomyióza, postihnutie oka mušími larvami

 • ophthalmomyographia

  - oftalmomyografia, priame vyšetrenie a grafické znázornenie funkcie očných svalov

 • ophthalmomyositis

  - oftalmomyozitída, zápal vonkajších očných svalov

 • ophthalmomyotomia

  - oftalmomyotómia, chirurgický zákrok, ktorý sa týka očných svalov

 • ophthalmopathia

  - oftalmopatia, ochorenie oka (všeobecne)

 • ophthalmophacometron

  - oftalmofakometer, prístroj na meranie optickej mohutnosti šošovky

 • ophthalmophthisis

  - oftalmoftíza, zvraštenie očného bulbu

 • ophthalmoplegia

  - oftalmoplégia, obrna očných svalov

 • Ophthalmoplegia totalis

  - oftalmoplégia celková, úplná, ochrnutie všetkých okohybných svalov

 • ophthalmoplegicus

  - oftalmoplegický, týkajúci sa alebo spôsobujúci ochrnutie okohybných svalov

 • ophthalmorrhagia

  - aoftalmorágia, krvácanie do vnútra oka

 • ophthalmorrhexis

  - oftalmorexia, roztrhnutie očného bulbu

 • ophthalmorrhoea

  - oftalmorea, hlienový alebo hnisavý výtok z oka

 • ophthalmos

  - oko

 • ophthalmoscopia

  - oftalmoskopia, vyšetrovanie očného pozadia oftalmoskopom

 • ophthalmostasis

  - oftalmostáza, fixácia očného bulbu pomocou prístroja (oftalmostatu) v určitej polohe, čím sa zabráni nežiadúcim pohybom oka počas operácie

 • ophthalmostatometron

  - oftalmostatometer, prístroj určujúci polohu oka

 • ophthalmotomia

  - oftalmotómia, chirurgický zásah, ktorý sa týka obalových častí oka

 • ophthalmotonometria

  - oftalmotonometria, meranie vnútroočného tlaku

 • ophthalmotropometron

  - oftalmotropometer, prístroj na meranie funkcie okohybných svalov

 • ophthalmovascularis

  - oftalmovaskulárny, týkajúci sa očných ciev

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: xpa, vm, rg, ckm, voj, gafta, fyf, kuk, rud, vlz, ad�� ��, vdp, tokã ã ã, ľist, �� vut