Hľadaný výraz "hom" v Lekárskom slovníku

Nájdených 35 výsledkov (1 strana)

 • homeomorphia

  - homeomorfia, rovnaká podoba, tvar

 • homeopathia

  - homeopatia, spôsob liečenia, pri ktorom sa chorému podávajú v malom množstve lieky vyvolávajúce pri väčších dávkach u zdravých jedincov podobné chorobné príznaky ako liečená choroba, podobná sa lieči podobným

 • homeopatia

  - podávanie minimálnych dávok liečiv, ktoré vo vyšších dávkach vyvolávajú príznaky choroby

 • homeoplasia

  - homeoplázia, tvorenie nového tkaniva rovnakého charakteru, ako má tkanivo už v organizme existujúce

 • homeoplastike

  - homeoplastika, operačné nahradenie strateného tkaniva tkanivom jedinca toho istého druhu

 • homeostasis

  - homeostáza, stav dynamickej funkčnej rovnováhy v živom organizme, snaha udržať rovnováhu vnútorného prostredia, dôležitého pre zachovanie systému ( pH, telesná teplota apod.)

 • homeostaticus

  - homeostatický, udržujúci rovnováhu v rozmedzí určitých hodnôt

 • homeostáza

  - fyziologické procesy udržujúce rovnováhu vnútorného prostredia organizmu

 • homeotherapia

  - homeoterapia, liečenie alebo prevencia vzniku chorôb použitím substancií podobných, nie však identických, s látkami vyvolávajúcimi ochorenie

 • homeothermalis

  - homeotermálny, rovnako teplý, nezávislý na vonkajšej teplote

 • homicidium

  - vražda, zabitie

 • homo

  - "človek. Homo sapiens ""človek rozumný"""

 • homocellularis

  - homocelulárny, rovnakobunkový, zložený z rovnakých buniek

 • homocentricus

  - homocentrický, so spoločným stredom, opticky sústredený

 • homochromia

  - homochrómia, rovnofarebnosť

 • homochronia

  - homochrónia, časová zhoda, súčasnosť

 • homocysteinum

  - homocysteín, aminokyselina, majúca o jednu CH2- skupinu viac, ako má cysteín

 • homocystinuria

  - homocystinúria, zvýšené vylučovanie disulfidu homocysteínu močom ( v rámci vrodenej metabolickej choroby)

 • homodontia

  - homodoncia, nerozlíšený chrup, zložený z rovnakých druhov zubov

 • homogamia

  - nenáhodné kríženie s výberom partnera na základe určitého genotypu. Môže byť pozitívna (uprednostňovanie partnera s rovnakým genotypom). alebo negatívna (uprednostňovanie partnera s iným genotypom).

 • homogenes

  - homogénny, rovnorodý, rovnakých vlastností

 • homogenitas

  - homogenita, rovnorodosť, rovnaké vlastnosti látky, tkaniva

 • homolateralis

  - homolaterálny, rovnostranný, týkajúci sa rovnakej polovice tela

 • homológia

  - odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom; náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov; zhoda orgánov rozličných organizmov
  - homológia, zhoda v pôvode niektorých orgánov líšiacich sa však funkciou, a tým i tvarom

 • homologické chromozómy

  - pár chromozómov (po jednom od každého z rodičov), ktoré majú rovnaké lókusy v rovnakom poradí.

 • homologus

  - "homológny, vývojovo rovnakého pôvodu

 • homolýza

  - homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály

 • homomorphia

  - homomorfia, rovnakotvarosť

 • homonymia

  - homonymia, súzvučnosť slov, súzvučné pomenovanie

 • homosexualitas

  - homosexualita, pohlavná náklonnosť k osobe toho istého pohlavia

 • homotransplantatio

  - homotransplantácia, prenesenie tkaniva (orgánu) z darcu na príjemcu toho istého druhu

 • homozygosis

  - "homozygóza, homozygocia, spojenie pohlavných buniek s rovnakými dedičnými znakmi

 • homozygot

  - jedinec, ktorý má na danom lokuse homologických chromozómov identické alely.

 • homozygoton

  - homozygot, organizmus, ktorého homológne chromozómy nesú identické alely určitého génu

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ovc, fco, nu, dcvč, , etm, sbl, id�, idú, rcc, ä araå, szj, ddp, hpn, kriä