Význam slova "ca" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 147 výsledkov (2 strán)

 • časom prísl.

  1. v priebehu času; po uplynutí istého času: č. sa všetko vyrieši

  2. z času na čas, občas, niekedy: č. spŕchlo

 • časomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie času, chronometer

 • časomerač -a m. kto meria čas výkonov (pri určovaní noriem, pri šport. pretekoch)

 • časomerný príd.: č-á prozódia, č. verš

 • časomiera -y ž. lit. veršový systém založený na striedaní dlhých a krátkych slabík;

 • časopis -u m. periodicky vychádzajúce tlačivo: odborný, obrázkový, detský č.;

 • časopisecký príd.: č. článok, č-á produkcia

 • časopisectvo -a s. hromad. časopisy a noviny: slovenské č.

 • časopriestor -u m. filoz., fyz. súhrnný pojem pre čas a priestor;

 • časopriestorový príd.

 • časovač -a m. prístroj na nastavenie času

 • časovanie -ia s. gram. tvorenie slovesných tvarov; súbor týchto tvarov; konjugácia

 • časovať1 nedok. i dok. nastavovať, nastaviť na určený čas: č-ná bomba

  časovať2 nedok. gram. tvoriť slovesné tvary

 • časovka -y -viek ž. šport. cyklistické preteky s časovým intervalom pre jednotlivcov al. družstvá

 • časovo, časove prísl.: č. blízky;

 • časovosť -i ž. aktuálnosť

 • časový príd.: č. odstup, predstih, interval, č-á súvislosť;
  č. signál, č-é znamenie;
  č-é otázky, témy;
  lingv. č-á veta;
  publ. č. horizont termín, lehota: č. horizont dokončenia diela;

 • časť -i ž. diel z celku, čiastka, úsek: malá, veľká č.;
  č. domu, mesta, obyvateľstva;
  rozdeliť na dve č-i, po č-iach

 • častica -e -tíc ž.

  1. nepatrná časť, čiastočka: č-e pôdy;
  fyz. atómové č-e, elementárne č-e, č-e alfa

  2. lingv. druh neohybných slov, ktorými hovoriaci nadväzuje na kontext, situáciu a vyj. rozlič. význ. odtienky, partikula (napr. najmä, veď, -že, by)

 • často prísl. veľa ráz, mnohokrát, op. zriedka: č. chodiť do divadla;
  č. sa mýliť;
  expr. č., prečasto

 • častosť -i ž. frekvencia

 • častovať nedok.

  1. hostiť, uctiť: č. hostí vínom

  2. expr. dávať v hojnej miere, zahŕňať, zasýpať: č. niekoho nadávkami, otázkami;
  č-li sa fackami

 • častý príd. často sa opakujúci, vyskytujúci, op. zriedkavý, vzácny: č. hosť, č-á chyba, výhovorka, č. jav, výskyt;

 • čata -y čiat ž.

  1. nižšia (druhostupňová) voj. jednotka: guľometná, tanková č.

  2. organizovaná prac. skupina: pracovná, montážna, záchranná, vlaková č.

 • čatár -a m.

  1. tretí st. hodnosti poddôstojníkov

  2. vedúci prac. skupiny

 • causerie [kózri] neskl. ž. (franc.) lit. vtipná úvahová črta

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: oplatka, požiar, spi, lós, rydzi, klinec, na, miliarda, biologick, pyskovat, almužna, žalovaný, plsť, v, autonomny
Krížovkársky slovník: åˆuchaå, echo, slã vnoså, kr, ej, vy, medici, vz, tetracyt, geňo, az, va, á jour, oko, gla
Technický slovník: midi, kill, prog, sort, dlms, attn, site, haps, gips, note, fla, rs422, tetra, ready, flash
Ekonomický slovník: hap, szc, mat, pgn, olz, ovh, rwa, syp, vpo, pur, zre, oed, hrc, pkl, pdq
Slovník skratiek: f50, cul8r, fosfa, vqprd, mjo, ď, pcl, ztr, s74, c21, z09, v92, boz, i08, cjd
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV