Hľadaný výraz "ca" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 266 výsledkov (3 strán)

 • absorbent

  - látka objemovo pohlcujúca iné...

 • acetoín

  - kvapalina vznikajúca pri kvasení...

 • achromát

  - optická sústava odstraňujúca tzv....

 • acidum

  - kyselina; liečivá látka vyvolávajúca...

 • adhezívum

  - látka zvyšujúca priľnavosť...

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc,...

 • afrodiziakum

  - látka povzbudzujúca pohlavný pud,...

 • aglutinogén

  - látka vyvolávajúca tvorbu protilátky...

 • agrokomplex

  - spolupráca a spojenie poľnohospodárskej...

 • akoláda

  - svorka spájajúca niekoľko notových...

 • akrobat

  - osoba prevádzajúca akrobaciu, napr....

 • akroleín

  - zapáchajúca bezfarebná tekutina, aldehyd...

 • aktinometria

  - náuka skúmajúca slnečné žiarenie...

 • albumen

  - lepkavá tekutina obsahujúca bielkoviny,...

 • aleatorika

  - kompozičná hudobná technika využívajúca...

 • aliín

  - aminokyselina nachádzajúca sa v...

 • alternarióza

  - choroba rastlín prejavujúca sa...

 • ambient

  - prostredie; syntezátorová hudba využívajúca...

 • amur

  - z Číny pochádzajúca kaprovitá...

 • analeptikum

  - látka povzbudzujúca činnosť dýchacieho...

 • androspermia

  - spermia určujúca samčie pohlavie,...

 • anestetikum

  - látka spôsobujúca znecitlivenie ...

 • antitoxín

  - látka zneškodňujúca účinky toxických...

 • antroposociológia

  - sociologická disciplína odvodzujúca sociálne...

 • aorta

  - tepna odvádzajúca krv zo...

 • argus

  - bdelý strážca (podľa starovekej...

 • arianizmus

  - starokresťanská sekta popierajúca Kristovo...

 • aritmetika

  - časť matematiky zaoberajúca sa...

 • asteroid

  - drobná obežnica obiehajúca medzi...

 • astronautika

  - veda zaoberajúca sa problematikou...

 • asymptota

  - dotyčnica dotýkajúca sa krivky...

 • automobilka

  - továreň vyrábajúca automobily ...

 • auxín

  - látka regulujúca rast rastlín ...

 • bastión

  - vystupujúca časť opevnenia, bašta...

 • bengál

  - pyrotechnická zmes vydávajúca pri...

 • betaín

  - dusíkatá látka nachádzajúca sa...

 • biligrafia

  - röntgenová snímka zobrazujúca žlčník...

 • bioelektrina

  - elektrická energia vznikajúca pri...

 • biofaktor

  - účinná látka ovplyvňujúca rast...

 • biológia

  - veda zaoberajúca sa štúdiom...

 • bodyguard

  - telesný strážca, člen ochranky...

 • byte

  - jednotka počítačovej pamäte obsahujúca...

 • cefeida

  - pulzujúca premenná hviezda...

 • centrálna hviezda

  - nachádzajúca sa v strede...

 • chazmofyt

  - rastlina žijúca na skalách...

 • chromatofor

  - živočíšna bunka obsahujúca farbivo...

 • chromatopsia

  - porucha spočívajúca vo farebnom...

 • cytogenetika

  - veda zaoberajúca sa genetickými...

 • dagoba

  - orientálna stupňovite sa zužujúca...

 • defoliant

  - látka spôsobujúca odlistenie...

 • depozitná banka

  - banka prijímajúca vklady a...

 • digestívum

  - látka podporujúca trávenie...

 • dominanta

  - prevládajúca zložka, prevažujúci prvok;...

 • džemper

  - voľná pletená halena siahajúca...

 • džez, jazz

  - tanečná hudba pochádzajúca z...

 • džob, job

  - práca, zamestnanie...

 • ecclesia militans

  - cirkev bojujúca...

 • elektrochirurgia

  - chirurgia využívajúca pri operatívnych...

 • elementál

  - bytosť pozostávajúca z jediného...

 • emulgátor

  - látka uľahčujúca vznik emulzie...

 • energetika

  - náuka aj prax zaoberajúca...

 • epika

  - literárna forma opisujúca skutočnosť...

 • excelencia

  - významná osobnosť; vznešenosť; vynikajúca...

 • exhibicionizmus

  - pohlavná úchylka prejavujúca sa...

 • faktor

  - činiteľ; rozhodujúca sila; vedúci...

 • faolit

  - plastická látka nahrádzajúca neželezné...

 • fenón

  - jednotka taxionómie organizmov zahŕňajúca...

 • filozofia

  - veda usilujúca o vyslovenie...

 • fokála

  - v matematike priamka prechádzajúca...

 • fylit

  - hornina bridlicového typu obsahujúca...

 • gén

  - základná jednotka dedičnosti určujúca...

 • genealógia

  - rodokmeň, rodopis; veda skúmajúca...

 • geofágia

  - duševná porucha prejavujúca sa...

 • globalistika

  - veda zaoberajúca sa globálnymi...

 • gluón

  - vo fyzike sprostredkujúca častica,...

 • gonídia

  - riasa žijúca v symbióze...

 • gravitón

  - hypotetická častica sprostredkujúca gravitáciu,...

 • gynekospermia

  - spermia určujúca samičie pohlavie...

 • hautreliéf

  - výrazná vypuklá plastika vystupujúca...

 • hegemónia

  - vedúce postavenie, vedúca úloha;...

 • hemolyzín

  - protilátka rozpúšťajúca červené krvinky...

 • hermovka

  - busta prechádzajúca do hranolového...

 • hodochrona

  - krivka udávajúca závislosť doby...

 • hygrofilná rastlina

  - vyskytujúca sa v trvale...

 • hypotenzívum

  - látka znižujúca krvný tlak...

 • imunofarmakológia

  - súčasť farmakológie študujúca imunologické...

 • informel

  - spontánne vznikajúca abstraktná maľba...

 • infralampa

  - žiarovka vydávajúca infračervené žiarenie...

 • inštrumentácia

  - práca s prístrojmi, využitie...

 • iracionalizmus

  - idealistická filozofia popierajúca rozumovú...

 • jantárová cesta

  - obchodná trasa prechádzajúca viacerými...

 • kalám

  - moslimská vierouka vychádzajúca zo...

 • kalcium

  - vápnik, značka Ca...

 • kália

  - juhoafrická trváca rastlina...

 • kalkofilná

  - rastlina vyžadujúca vápenatú pôdu...

 • kancela

  - železná mreža oddeľujúca oltárny...

 • karcinogén

  - látka spôsobujúca zmeny normálnych...

 • karcinostatikum

  - látka zastavujúca rozmnožovanie a...

 • karimatka

  - plastová tepelne izolujúca podložka,...

 • katalyzátor

  - látka urýchľujúca chemickú reakciu...

 • kaustikum

  - látka spôsobujúca leptanie tkanív...

 • keirin

  - z Japonska pochádzajúca disciplína...

 • kenozoium

  - geologická éra zahŕňajúca treťohory...

 • kinetika

  - časť dynamiky zaoberajúca sa...

 • kinocília

  - riasinka umožňujúca pohyb bunky...

 • kleptománia

  - duševná porucha prejavujúca sa...

 • klívia

  - trváca amarylkovitá rastlina so...

 • koagulans

  - látka podporujúca zrážanlivosť krvi...

 • kolur

  - deklinačná kružnica prechádzajúca bodmi...

 • komentár

  - vysvetľujúca poznámka, výklad, vysvetlenie...

 • komplement

  - doplnok, doplňujúca zložka...

 • komunizmus

  - ideológia usilujúca o likvidáciu...

 • konzola

  - nosník, podstavec, konštrukcia vystupujúca...

 • koordinácia

  - uvedenie do súladu; spolupráca...

 • koprofyt

  - rastlina vyvíjajúca sa na...

 • koralovka

  - ryba žijúca v koralových...

 • kovalentná väzba

  - chemická väzba spájajúca atómy...

 • kretenizmus

  - vrodená choroba mozgu prejavujúca...

 • kriminológia

  - spoločenská veda zaoberajúca sa...

 • krvná plazma

  - tekutina obsahujúca krvné bielkoviny...

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: mask, o, overwrite, rad, rýľ, pif, ã ã ã ã is, empty, snmp, catv, dash, , digital, copy, bcc