Význam slova "uh" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 81 výsledkov (1 strana)

 • uháčkovať dok. háčkovaním zhotoviť: u. dečku

 • uhádnuť -e -u -dol dok.

  1. intuitívne zistiť, vytušiť: u. myšlienky druhého;
  u-ni, kto prišiel!

  2. log. postupom, na zákl. vedomostí rozlúštiť, vyriešiť: u. hádanku;
  dva razy neu-l neodpovedal správne (pri kvíze ap.)

  3. odhadom vystihnúť, utrafiť: presne u. odtieň;
  iron. to si u-l! mýliš sa!

  4. hovor. zastaráv. vedieť (urobiť), dokázať: kritizovať, to hockto u-e

 • uhájiť -i -a dok. obrániť, ubrániť, obhájiť: u. si autoritu;
  mužstvo si (ne)u-lo titul

 • uháňať -a nedok. expr. bežať (význ. 1), utekať; trieliť; (o dopr. prostriedku) rýchlo sa pohybovať, hnať sa: schytil sa a u-l ako divý;
  vlak, auto u-a plnou rýchlosťou

 • nedok. k 1, 2 uhášať -a

 • uhasiť dok.

  1. zahasiť (význ. 1): u. požiar

  2. zmierniť, stíšiť: u. smäd zahasiť;
  expr. u. hnev

  3. hasením upraviť, zahasiť: u. vápno;

 • uhladene, uhladeno prísl. k 2, 3: u. sa správať;
  u. vyzerať;

 • uhladenosť -i ž.

 • uhladený príd.

  1. hladký (význ. 1), vyhladený: u-é vlasy;
  u. papier

  2. zdvorilý, úslužný, spôsobný: u. človek;
  u-é spôsoby, správanie

  3. upravený, elegantný: u. zovňajšok;

 • uhladiť dok. hladením upraviť: u. povrch niečoho;
  u. si vlasy, fúzy prihladiť;

 • úhľadne prísl.;

 • úhľadnosť -i ž.

 • úhľadný príd. na pohľad pekný, pekne upravený, vkusný: ú-é domčeky, ú. rukopis;

 • nedok. uhládzať -a, uhladzovať

 • úhlavný príd. veľmi nebezpečný, zaprisahaný, zarytý: ú. nepriateľ, odporca, protivník

 • uhliak -a m.

  1. nádoba na uhlie

  2. hovor. vozeň na uhlie

 • uhliar -a m.

  1. (v min.) kto páli drevné uhlie

  2. kto rozváža uhlie;

 • uhliarka -y -rok ž.;

 • uhliarsky príd.;

 • uhliarstvo -a s. uhliarske remeslo

 • uhlíček -čka m. zdrob.

 • uhličitan -u m. chem. u-y soli kyseliny uhličitej: u. vápenatý vápenec;
  u. sodný sóda

 • uhličitý príd.

  1. v odb. názvoch chem. zlúčenín: kysličník u., kyselina u-á

  2. obsahujúci kysličník uhličitý: u-é kúpele

 • uhlie -ia s.

  1. druh tuhého paliva dobývaného zo zeme: čierne, hnedé u., kúriť u-ím

  2. výrobok získaný tepelnou premenou org. látok: drevné u.;
  živočíšne u.

  expr. byť ako na žeravom u-í nepokojný, nedočkavý;

 • uhlík2 -a m.

  1. nekovový chem. prvok, zn. C

  2. elektrotech. súčiastka vyrobená z uhlíka: u-y rozdeľovača;

  uhlík1 -a m. zdrob.: žeravý u.

  oči (žiaria) ako (dva) u-y;

 • uhlíkový príd.: u-á oceľ;
  u-á elektróda

 • uhľokresba -y -sieb ž. výtvar. technika, pri kt. sa používa uhoľ; obraz ňou vytvorený

 • uhlomer -a/-u L -e mn. -y m. geom. prístroj na meranie uhlov;

 • uhlomerný príd.: u. prístroj, u-á lata

 • uhlopriečka -y -čok ž. geom. spojnica dvoch nesusediacich vrcholov mnohouholníka, diagonála: u. obrazovky

 • uhlopriečne prísl.: u. pretínať

 • uhlopriečny príd. kt. je v smere uhlopriečky: u. rez;

 • uhľovodík -a m. chem. u-y zlúčeniny z atómov uhlíka a vodíka;

 • uhľovodíkový príd.

 • uhlový príd. k 1: geom. u. rez, u-á šírka;
  fyz. u-á rýchlosť (otáčajúceho sa bodu);
  tech. u. profil železa;

  uhľový príd.;

 • uhm cit. vyj. súhlas, áno, hej

 • uhmkať nedok. hovor. expr. prisviedčať citoslovcom uhm

 • uhniezdiť sa -i -zď/-i! dok.

  1. (o vtákoch) urobiť si hniezdo, zahniezdiť sa: pod strechou sa u-li lastovičky

  2. expr. usadiť sa (význ. 2); ubytovať sa: u. sa na novom mieste

 • uhniličiť sa, uhniličkať sa dok. (o istom druhu hrušiek) zmeniť sa na hniličku: u-ené, u-ané hrušky

 • uhnúť, uhnúť sa -e -ú -hol dok.

  1. uvoľniť cestu, vyhnúť sa, odstúpiť (sa), ustúpiť: u. (sa) z cesty;
  u-l sa, aby nezavadzal

  2. vyhnúť sa, obyč. napadnutiu, výpadu ap.: u. sa útočníkovi, u. pred úderom;
  ktosi sa naňho zahnal, preto sa u-l

  3. iba uhnúť malým pohybom zmeniť polohu, smer: u. plecom myknúť;
  u. pohľadom;

 • uhol uhla m.

  1. sklon dvoch stýkajúcich sa čiar al. plôch: u. strechy;
  geom. pravý, ostrý u., zvierať u.;
  fyz. u. dopadu, odrazu;
  zorný u. i pren. hľadisko (význ. 1): u. pohľadu;
  pod zorným u-om, spod zorného u-a z hľadiska

  2. roh (význ. 6, 7), nárožie: u. domu, ulice

  3. kút (význ. 1), roh: u. izby, v jednom u-e stôl, v druhom pec

  podopierať u-y zaháľať;

  uhoľ uhľa m.

  1. ohňom zmenená látka, obyč. drevo: zhorieť na u.

  2. druh kresliarskeho náčinia: kresba u-om

  čierny ako u. úplne;

 • uhoľnatý príd. chem. obsahujúci uhlík v istom pomere: kysličník u.

 • uhoľný príd.: u. prach;
  u-é bane, u. kombajn

  uholný príd. k 2: u. kameň základný (i pren.)

 • úhona -y ž. obyč. v spoj. bez ú-y bez (morálnej) ujmy; bez poškodenia

 • uhor uhra m.

  1. vriedok, obyč. na tvári, kt. vznikol nahromadením mazu v potnej dierke

  2. zárodok pásomnice v (bravčovom) mäse

  úhor2 -a m. neobrábaná zem, prieloh: nezorané tvrdé ú-y

  ležať ú-om byť bez úžitku, byť nevyužitý;

  úhor1 -a mn. N a A -y m. ryba s telom podobným hadiemu, zool. Anguilla

  klzký ako ú. bezzásadový, úlisný;

 • uhorčička -y -čiek ž. zdrob.

 • úhorí príd.

 • úhoriť nedok. orať úhor: jesenné ú-enie

 • uhorka -y -riek ž.

  1. zelenina pestovaná pre zelené podlhovasté plody, bot. Cucumis: presádzať u-y

  2. plod tejto rastliny: kvasené, kyslé u-y, nakladať u-y

  nos ako u. hrubý, mäsitý;

 • uhorkový príd.: u. šalát

  publ. u-á sezóna obdobie bez vážnejších udalostí;

 • úhorový príd.

 • uhorský príd. vzťahujúci sa na býv. štát Uhorsko: U-é kráľovstvo Uhorsko

  raz za u. rok zriedkavo

 • uhostiť -sť/-i! dok. pohostiť, počastovať: u-li nás dobrou večerou

 • uhovoriť dok. mnohým hovorením presvedčiť, získať: vedel každého u.

 • úhrada -y -rad ž. uhradenie: ú. investície, cestovných trov, predpísať na ú-u

 • uhradiť dok. zaplatiť (význ. 1), vyplatiť, vyrovnať: u. výdavky;

 • nedok. uhrádzať -a, uhradzovať

 • uhrančivo prísl.;

 • uhrančivosť -i ž.

 • uhrančivý príd. kt. má schopnosť uhranúť: u-é oči;

 • uhranúť -ie -ú dok. (podľa povery) ostrým pohľadom uškodiť, ublížiť; urieknuť: u. dobytok;
  akoby jej bol niekto u-l;
  ochorieť od u-tia

 • uhriančiť -i -nč/-i! dok. hovor. (prudko) opiecť: u. chlieb

 • úhrn -u m. odb. súčet, súhrn: ú. nákladov a miezd;

 • úhrnne prísl.

 • úhrnný príd.: ú. počet;

 • úhrnom prísl. odb. spolu (význ. 2), (s)úhrnne, vcelku, celkove

 • uhrovitosť -i ž.

 • uhrovitý príd.

  1. pokrytý uhrami (význ. 1): u-á tvár

  2. obsahujúci uhry (význ. 2): u-é mäso;

 • uhryznúť -e -ú -zol dok. pohrýzť (význ. 2): u-l ho pes

 • uhú cit. napodobňuje húkanie sovy

 • uhúkať -a nedok. vydávať zvuk uhú: sova u-a

 • úhyn -u m. uhynutie: ú. dobytka

 • nedok. uhýnať si, uhýbať si

 • nedok. uhýnať, uhýnať sa, uhýbať, uhýbať sa -a

  // uhnúť si expr. vypiť si: rád si u-e;

 • uhynúť -ie -ú dok. (obyč. o úžitkových zvieratách) zdochnúť, zhynúť: u-tý statok;
  u-tie hospodárskych zvierat

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: uh, zvedav, vykona, svetský, odplatiť, ba, rehola, vykrojiť, navrch, naléžať, motyka, konfed, krutost, plazma, odkvap
Ekonomický slovník: vze, zyw, å efta, pkk, vto, fén, opã ã, sfmr, ifaw, kiã, buk, cviã, sno, shm, rjt
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV