Hľadaný výraz "ani" v Lekárskom slovníku

Nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • anilinum

  - anilín, aminobenzén, zložka kamenouhoľného dechtu, surovina na výrobu farbív a liečiv

 • anilis

  - starecký

 • anilitas

  - starecký vek spojený so slabomyseľnosťou

 • anima

  - vzduch, dych, duch, duša

 • animal

  - živočích

 • animalis

  - animálny, živočíšny, pudový, zmyslový

 • animalitas

  - animálnosť, životnosť, pudovosť

 • animans

  - dýchajúci, živý

 • animatio

  - animácia, oživovanie

 • animatus

  - oživený, životaschopný

 • animositas

  - animozita, zaujatosť, nepriateľstvo

 • animosus

  - animózny, búrlivý, prudký

 • animus

  - duch, myseľ, rozum, vedomie, povaha

 • anión

  - záporne nabitý ión, porušenie neutrálneho stavu atómu alebo molekuly, pričom prevažujú elektróny

 • aniridia

  - anirídia, vrodené nevyvinutie dúhovky

 • anischuria

  - anischúria, neschopnosť udržať moč, močová inkontinencia

 • aniseikonia

  - anizeikónia, nerovnaký obraz na sietnici oboch očí

 • anisocaryosis

  - anizokaryóza, rozličná veľkosť a tvar bunkových jadier

 • anisochromasia

  - anizochromázia, rôzne zafarbenie bunky

 • anisocytosis

  - anizocytóza, rozdielna veľkosť buniek (napr. červených krviniek)

 • anisocytus

  - anizocyt, rôzne veľká červená krvinka

 • anisodactylia

  - anizodaktýlia, nerovnako veľké, dlhé prsty

 • anisodontia

  - anizodoncia, nerovnaké zuby

 • anisogamia

  - anizogamia, proces oplodňovania dvoch pohlavných buniek rôznej veľkosti a druhu

 • anisognathia

  - anizognatia, rôzne veľké čeľusti

 • anisomastia

  - anizomastia, nerovnaký vývin ženských prsníkov

 • anisomelia

  - anizomélia, rôzne veľké končatiny

 • anisometropia

  - anizometropia, stav zraku, keď obidve oči nemajú rovnakú lomivosť očných prostredí (napr. jedno oko je ďalekozraké a druhé oko je krátkozraké), nerovnozrakosť

 • anisopia

  - anizopia, rôzne, nerovnomerné videnie

 • anisoploidia

  - anizoploidia, stav, pri ktorom počet chromozómových súborov v bunkách je nepárny

 • anisoreflexia

  - anizoreflexia, rôzna reakcia organizmu na podnety, rôzna výbavnosť reflexov

 • anisos

  - nerovnaký, rôzny

 • anisotropicus

  - anizotrópny, rozdielny v rôznych smeroch, nerovnakého tvaru

 • anisuria

  - anizúria, nerovnomerné vylučovanie moča

Naposledy hľadané výrazy: