Význam slova "log" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • log1 -u m. expr. glg, glgnutie: l. vody

  log2 zn. logaritmus

 • logaritmický príd.: l-é tabuľky

 • logaritmovať nedok. i dok. mat. určovať, určiť logaritmus daného čísla; (vy)počítať pomocou logaritmických tabuliek

 • logaritmus -mu m. mat. l. čísla číslo, ktorým keď umocníme základ, dostaneme logaritmované číslo, zn. log;

 • logať nedok. (hltavo) piť (o zvieratách, expr. i o človeku), slopať: prasa l-á vodu;

 • logička -y -čiek ž.;

 • logickosť -i ž.

 • logický príd.: l. pojem, dôkaz, l-á súvislosť;
  l-é myslenie;

  logicky prísl.: l. uvažovať;

 • logik -a mn. -ci m.

  1. odborník v logike

  2. kto vie logicky uvažovať;

 • logika -y ž.

  1. veda o zákonoch a formách správneho myslenia: formálna l.

  2. praktická aplikácia zákonov správneho myslenia: l. argumentácie, zdravá l.;
  iron. al. žart. ženská l. spôsob myslenia ženy

  3. zákonitosť javov: l. vývinu, dejín;

 • logistický príd.: l-é jednotky

 • logistika -y ž. odbor zaoberajúci sa organizáciou a zlaďovaním činností, kt. od seba navzájom závisia;
  voj. organizácia a riadenie transportu vojska a všetkých súvisiacich materiálových a informačných procesov;

 • dok. lognúť -e -ú -gol

  // lognúť si dok. expr. upiť si, glgnúť si: l. si z fľaše

 • logo -a s. výtvar. realizácia názvu firmy al. organizácie používaného na výrobkoch a materiáloch, ochranná značka, emblém

 • logopéd -a m. odborník v logopédii;

 • logopédia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa poruchami reči a výslovnosti; náprava týchto porúch;

 • logopedička -y -čiek ž.;

 • logopedický príd.: l-é metódy

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV